Alarmistički mitovi o antropogenom globalnom zagrevanju – III deo

ALARMISTIČKI MITOVI O ANTROPOGENOM GLOBALNOM ZATOPLJENJU

IMPLIKACIJE – 3. dio

 

1. Osnovna svrha pletenja mita o antropogenom globalnom zatopljenju već je objašnjena u glavnom tekstu u točki 1. Ono je presudno sredstvo društvenog inženjeringa kojeg neumorno promoviraju svi koji vladarima služe za novac. Propaganda je u tolikoj mjeri dobro razrađena i sveobuhvatna da je u rekordnom roku velika većina svijeta uspješno mobilizirana u borbu protiv onih koji globalno zatopljenje tobože uzrokuju – protiv samih sebe. Neprijatelj je definiran, svijet je pristao biti napadnut i pokošen.

Stvorena je ideja i religiozan pokret što ujedinjuje globalno.


2. Masovni mediji često iznose ozbiljne osude zbog emisija stakleničkih plinova na Zapadu dok istovremeno tek sporadično i neinspirirano govore o sve većim emisijama u zemljama Dalekog istoka. Kinu su multinacionalne korporacije i njihovi pravi vlasnici, naši vladari, davno počeli razvijati u globalnu industrijsku i proizvodnu Made in China mašineriju, a danas čine isto i s Indijom. Očigledno je da su u tom procesu zemlje bijele rase značajno deindustrijalizirane, a proces će biti dovršen pod izlikom smanjenja emisija CO₂ seljenjem preostale industrije i na Jug. LINK 1 LINK 2

Svejedno otkud CO₂ dolazi, on se u kratkom vremenu ravnomjerno izmiješa s cijelom atmosferom. Smanjenje emisija nije pravi razlog deindustrijalizacije Zapada, ono je izlika, a pravi cilj je ekonomsko ujednačavanje svijeta. Zapad tone u sve dublji mrak, proizvodi malo opipljivog, cijene rastu sve brže, a plaće rastu sporo – standard života zato opada posvuda.

Homogeni narodi vezani genetikom, poviješću, kulturom i religijom imaju tendenciju okretati se samima sebi. Aktualne poplave migranata pokrenute su u svrhu razbijanja takvih zajednica te potapanja ekonomija zemalja bijelog čovjeka do razine svjetskog prosjeka.

Migracije mogu potencijalno poboljšati efiikasnost i blagostanje cjelokupnog međunarodnog ekonomskog sustava, što su i teoretski i empirijski potvrdile studije. (Walmsley i Winters, 2005.; Svjetska banka, 2006., između ostalih) Povijest pokazuje, štoviše, da migracije mogu, u određenim okolnostima, biti važna sila korigiranja međunarodnih nejednakosti i reduciranja međunarodnih razlika u plaćama između zemalja domaćina i matičnih zemalja. (Hatton i Williamson, 1998. i 2005.) un.org

O SVJETSKOJ VLADI
 • Nestanak europskih i drugih svjetskih kultura te ekonomsko ujednačavanje svijeta nužni su preduvjeti za dovršenje izgradnje privatnog surogata Svjetske Vlade i svih ostalih vrsta vlasti Globalnog Kriptokraljevstva čiji brojni elementi već rade punom parom: Ujedinjeni narodi i brojne podorganizacije, Banka za međunarodna poravnanja (BIS), Svjetska banka i MMF, Svjetska zdravstvena organizacija, Međunarodni sudovi, Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Međunarodna organizacija rada, Međunarodna telekomunikacijska unija, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), EUROSTAT, Svjetska turistička organizacija, itd.
 • Službeni izvori informacija uvijek se hvataju za terminologiju i uvjeravaju da ovdje nije riječ o Svjetskoj Vladi što je teorija zavjere, već o globalnom upravljanju što je, tvrde, međudržavna regulacija. Nije šija nego vrat. Naravno da nije riječ o vladi u klasičnom obliku. Ovdje postoje tijela izvršne vlasti koja su hijerarhijski postavljena iznad država, čije smjernice vlade moraju poštivati. Drugim riječima, suverene nadnacionalno organizirane entitete s pravom nazivamo Svjetskom Vladom jer su tematski postavljeni iznad državnih ministarstava, npr. Svjetska turistička organizacija nad ministarstvima turizma, Međunarodna organizacija rada nad ministarstvima rada, Svjetska zdravstvena organizacija nad ministarstvima zdravstva itd. Osim Svjetske Vlade nad vladama (izvršna vlast), međunarodni sudovi su nad državnim sudovima (sudbena vlast), međunarodne banke su nad središnjim bankama i ministarstvima financija i sl. Dakle, Svjetska Vlada postoji i još se uvijek oblikuje, a možda nikad neće poprimiti onakav oblik kakav očekujemo i poznajemo. Štoviše, gotovo je pa sigurno da neće.
  • Ujedinjeni narodi već su se predstavili „kao najuniverzalnija legitimna organizacija“ u centru globalnog upravljanja.

„Ujedinjeni narodi igraju četiri esencijalne uloge intelektualnog aktera. To su upravljanje znanjem, razvijanje normi, objava preporuka i institucionaliziranje ideja.“

(…)

„Globalno upravljanje može biti definirano kao zbroj zakona, normi, pravilnika i institucija koje definiraju, konstituiraju i posreduju prekogranične odnose među državama, kulturama, građanima, međuvladinim i nevladinim organizacijama, te tržište.“

(…)

„Globalno upravljanje je ono što bi Francuzi nazvali “faute de mieux,” vrsta zamjene ili surogata za vlast i izvršno tijelo za svijet današnjice.“ unhistory.org

 • Dakle, upravo kao što su lokalne vlasti podređene „državnim“, analogno Svjetska Vlada, ili kako UN kaže, zamjena za globalnu vlast unutar sebe regulira njoj važne aspekte rada državnih vlada. Države članice UN-a nisu suverene, one su podređene, moraju djelovati sukladno diktatima nadnacionalnih tijela. One mogu pokušati biti suverene, ali to će neizbježno imati dalekosežne reperkusije.
 • Demokracija je bila takav oblik vladavine u kojem su, nakon donošenja štetnih odluka, jednoj skupini ljudi percipirani neprijatelji bili ljudi iz druge skupine koji su putem izbora na vlast postavili aktualne prevarante u finim odijelima i okoristili se. Prevarant nije sam uzurpirao poziciju moći, njega je narod odabrao, i tako svakih par godina zbog čega je bilo lakše pričekati novu odluku naroda, nego se fizički boriti za promjene. Percepcija je takva da je kriva cijela skupina koju prevarant predstavlja, krivi su HDZ-ovci i SDP-ovci.
  • Globalno Kriptokraljevstvo koncept demokracije u grubim crtama zadržava, u najvažniju razliku da ljudi više ne mogu odabrati one koji će donositi odluke, već samo svoje predstavnike koji će pak ili birati sljedeće ljude i tako sve do konačnog odabira članova u nekoj dalekoj komisiji ili vijeću, ili samo prešućivanjem davati legitimitet neizabranim nadnacionalnim privatnim entitetima koji državama nameću direktive. Jesu li glasači birali ikoga iz Ujedinjenih naroda i drugih nadnacionalnih tijela postavljenih iznad tobože suverenih država? Dakle, surogat Svjetske Vlade će biti, odnosno jest legitimiziran drugačije od svih političkih režima koji su se pojavljivali kroz povijest. To je totalitarni kvazidemokratski režim.

Veća uloga regionalnih institucija u globalnom upravljanju također olakšava sudjelovanje zemalja u razvoju i malih zemalja, i na taj način omogućuje demokratskije globalne strukture.un.org

 • Važno je znati da Europska unija nije tijelo Svjetske Vlade, ona je savezna država s vlastitom neizabranom federalnom vladom – Europskom komisijom – koja ima svrhu kontinentalnog uređenja. Europska komisija ima svoje ministre – direktore-generale iliti glavne direktore.
 • Globalnu izvršnu hijerarhiju se slikovito može zamisliti kao podvlade s određenim ovlastima čije djelovanje i međuodnose reguliraju nadvlade, sve od jedinica lokalne samouprave do nadnacionalnih, ili kako ih vole zvati, međuvladinih tijela.

(***)

Antropogeno globalno zatopljenje jedan je u nizu „problema bez putovnica“, kako ih je svojevremeno nazvao UN-ov Kofi Annan, odnosno problema koji nadilaze državne granice i moraju biti rješavani na nadnacionalnoj razini. Ono je nezamjenjiv generator potrebe za globalnim upravljanjem. Da bi stabilno globalno upravljanje bilo moguće, svjetske ekonomije moraju biti ujednačene. Dakle, izmišljeno antropogeno globalno zatopljenje, osim što opravdava postojeća nadnacionalna tijela, ono će ujednačiti svjetske ekonomije.

Kad primijenjeno rješenje ruši životni standard, briše radna mjesta i vodi prema ekonomskoj homogenizaciji cijelog svijeta, misleći čovjek mora početi sumnjati u istinitost problema.


3. U ime smanjenja emisija stakleničkih plinova, bijelu rasu bombardiraju mitom o prenapučenosti planete. U stvarnosti, svi bijeli narodi bilježe velike gubitke populacije, dijelom zbog inducirane neplodnosti i premalog broja novorođene djece, a dijelom zbog rastućih epidemija srčanih, malignih, šećernih i moždanih bolesti uzrokovanih (1) prejedanjem šećerima i ostalom hranom bez nutritivne vrijednosti, (2) izloženošću okolišnim, prehrambenim i farmaceutskim otrovima te (3) životom u modernom moru elektromagnetskih zračenja. Ako ijedna rasa ne treba raditi na smanjenju svog broja, to je bijela.

Istiniti podaci o kretanju broja stanovnika nama nisu poznati jer je takva statistika, poput one o globalnom zatopljenju, savršeno lako krivotvoriva. Postoje opravdane sumnje da u svojoj zemlji već imamo manje od 4 milijuna živih ljudi, protivno statistikama. U Kini je broj stanovnika procijenjen. Kad diletante pritisnete pitanjima o stvarnom broju Kineza, oni tvrde da postoje zabita sela gdje se skriva onaj ostatak zbog kojeg je procjena veća. Zbog dugo provođene politike jednog djeteta, broj Kineza je do danas morao drastično opasti.

Slijepo prihvaćanje službenih statističkih podataka koji nedvojbeno služe agendi, u najmanju je ruku rezultat odsustva kritičkog duha. Tako u ime borbe s emisijama stakleničkih plinova neki ljudi žele doprinijeti usporavanju velikog rasta broja stanovnika. U njihov se svjetonazor polako uvukla ideja o nemoralnosti donošenja nove djece na svijet. LINK Mit o globalnom zatopljenju na taj način doprinosi depopulaciji stanovništva. Ovaj aspekt je u porastu.


4. Glavna strategija borbe protiv danas već nepostojećeg globalnog zatopljenja objelodanjena je javnosti prije mnogo godina, a riječ je o chemtrailsima ili kemijskim tragovima na nebu, odnosno ispuštanju velikih količina aerosoli u atmosferu koje će, prema priči, odbiti Sunčevo zračenje i spustiti temperature na Zemlji. Ova ideja je patentirana 1991. godine: LINK 1 [„Ovaj izum tiče se metode smanjenja globalnog zatopljenja prouzrokovanog efektom staklenika…“], dok izumi aparature za raspršivanje metalnih čestica potječu iz ranijih desetljeća, poput ovog iz 1971.: LINK 2. Njihovi „eksperti“ su u više navrata javno iznosili detalje: LINK 3, a njihovi mediji već godinama šire propagandu o toj genijalnoj ideji koja tek treba biti sprovedena, u što skorijoj budućnosti. LINK 4. U stvarnom svijetu, tajna globalna vojna operacija ispuštanja kemikalija u atmosferu intenzivira se od kraja 1990-ih godina.

O KEMIJSKIM TRAGOVIMA NA NEBU
 • Svaki meteorolog koji nije prepisivao i/ili kupovao ispite na fakultetu zna da se u našem podneblju ljeti rijetko pojavljuju uvjeti za formiranje perzistentnih/ustrajnih contraila ili kondenzacijskih tragova [kristalizirane vodene pare iza mlažnjaka koja se zadržava, ne nestaje]. U mjesecu srpnju, takvi uvjeti se pojave u svega 2 – 3 % visinskih slojeva na kojima lete mlažnjaci, i to unutar najviše 4 – 5 dana, što znači da prosječno 25 dana na nebu ne može biti običnih tragova iza mlažnjaka!
 • Naime, za svaku pojedinu temperaturu izmjerenu na određenoj visini pomoću meteorološke radiosonde lako je izračunati zasićeni tlak vodene pare nad vodom [tlak vodene pare (onaj dio tlaka zraka kojeg stvara vodena para) potreban da bi broj molekula vode koje isparavaju bio jednak broju molekula vode koje se kondenziraju natrag pri određenoj temperaturi] i zasićeni tlak vodene pare nad ledom [tlak vodene pare potreban da bi broj molekula vode koje iz leda sublimiraju u vodenu paru bio jednak broju molekula vode koje se iz pare direktno vraćaju natrag u led pri određenoj temperaturi]. Služeći se omjerom tih dvaju zasićenih tlakova, iz izmjerene relativne vlažnosti zraka [nad vodom] možemo izračunati relativnu vlažnost zraka nad ledom.
 • Da bi se tragovi iza mlažnjaka uopće mogli formirati, potrebna je relativna vlažnost zraka [nad vodom] iznad 58 % i temperatura zraka ispod -40 °C. A da formirani tragovi (contraili) potom ne bi nestali, relativna vlažnost zraka nad ledom mora biti ≥ 100 %. Drugim riječima, zrak mora biti zasićen ili prezasićen ledom. Ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni, iza zrakoplova mogu ostajati samo kemijski tragovi, u kojem se slučaju ledeni kristali hvataju na ispuštene aerosoli.
 • Sve to zna svaki dobar meteorolog, ali o tome ne smije govoriti jer je riječ o jednoj od najprioritetnijih operacija koje vladari u naše vrijeme provode. Ukazivati na pojavu sa zaista utjecajnih pozicija je izuzetno opasan čin. U ranijim fazama provođenja ove tajne operacije, vladari su bili pažljivi i nebo nisu zasipali neurotoksičnim nanočesticama aluminija i ostalim aerosolima ljeti, pa su perzistentni tragovi zrakoplova na nebu bili izuzetno rijetki. Međutim, strategija je danas promijenjena i kemijski tragovi su posljednjih nekoliko godina na nebu bili prisutni gotovo svakog ljetnog dana. Međutim, to su promjene koje izdresirani konzumenti ne mogu primijetiti.

(***)

Razlog izvršavanja ove vojne operacije nije borba protiv nepostojećeg globalnog zatopljenja!

Prvo i osnovno, kad je u zemlji prisutan u većim količinama, aluminij onemogućuje biljkama rast. Diljem Sjedinjenih Država, u područjima gdje su ove vojne operacije najintenzivnije, već je znanstvenim metodama dokazano zakiseljavanje plodnog tla, a u snijegu i ledu enorman porast metalnih čestica. Oni pokušavaju otežati rast hrani, a stvorenom problemu doskočiti će otpornim genetički modificiranim organizmima. Kao prve rezultate potrage za ovim informacijama Google uvijek nameće stranice na kojima sistemski agenti uvjeravaju da ne postoje nikakvi genetički modificirani organizmi otporni na aluminij i da je sve klasična teorija zavjere koju smišljaju paranoični pojedinci s kapama od aluminijske folije na glavama. Google prikriva patent za genetičku modifikaciju biljaka zbog veće otpornosti na aluminij, u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država i Brazilske korporacije za istraživanje u poljoprivredi, u kojem stoji: „Uspješna transformacija Arabidopsisa pruža jak dokaz da SbMATE može djelovati kod različitih vrsta i povećati otpornost na aluminij nekih drugih važnih usjeva uzgajanih lokalno diljem svijeta gdje su Al3+ kationi prisutni u kiselim zemljama i jesu toksični za biljke.LINK 5

Sljedeće, aluminij je dokazani uzročnik Alzheimerove bolesti i najvjerojatnije djeluje u kombinaciji s nekim dodatnim organskim i anorganskim faktorima koji pojačavaju njegovo akumuliranje i djelovanje, pri čemu stanice mozga gube sposobnost korištenja glukoze kao izvora energije i umiru, praktički od gladi. Demencije i slabljenje kognitivnih funkcija su u strahovitom porastu zadnjih godina. LINK 6

I konačno, za razliku od prethodna dva sigurna razloga, ovaj je samo mogućnost, ali vrlo zanimljiva. Naime, neki istraživači tvrde da zaprašivanje atmosfere metalnim nanočesticama služi i modernom ratovanju pomoću usmjerenih visokoenergetskih elektromagnetskih zraka. O čemu je riječ moguće je naslutiti iz ovog videa: LINK 7

Ako je suditi po riječima prof. Zharkove, o čemu je bilo govora u točki 12. prvog dijela LINK 8, nas vjerojatno čeka veliko slabljenje Sunčeve aktivnosti, a posljedično i pad globalnih temperatura. Ako se obistine njezine prognoze, teoretičari antropogenog globalnog zatopljenja će si zasigurno prisvojiti zasluge i vikati kako su nas spasili (prskanjem potentnog neurotoksina) te kako ne smijemo stati s plaćanjem ove skupe vojne operacije.


5. Teoretičari antropogenog globalnog zatopljenja često revidiraju paušalne neznanstvene pretpostavke o potentnosti pojedinih stakleničkih plinova. Metan je tako po novome unutar vremenskog okvira od 20 godina čak 86 puta potentniji od CO₂. Dušikov oksid je u istom periodu navodno 268 puta potentniji od CO₂, a emitiraju ga stajsko i umjetna gnojiva. Iz tog razloga „eksperti“ upozoravaju da treba smanjiti broj živih preživača – ljudi se moraju početi polako odvikavati od mesa koje Zemlju zagrijava više od automobila. IPCC (Međuvladin panel o klimatskim promjenama) je 2018. objavio Izvješće u kojem potiče „globalnu tranziciju na manje mesa, ili čak potpuni prelazak na biljnu prehranu kao izvor proteina“. ipcc.ch Valja primijetiti da goveda nisu jedina živa bića koja imaju vjetrove od biljne hrane te da se i sva ostala hrana proizvodi pomoću istih gnojiva. Valjda nije potrebno crtati tko će biti sljedeći, odnosno već jest na listi za odstrel zbog istog pseudoproblema.

Nije problem samo u mesu preživača, za okoliš je navodno pogubno i meso peradi, školjkaša i mliječni proizvodi od kojih je osobito istaknut maslac, a slijede ga sirevi. Vladarima je veliki problem što imamo i naranče, šparoge i mnoge druge biljke koje transportom prevaljuju velike udaljenosti. LINK 2 Smjeraju nas prisiliti na konzumaciju isključivo umjetnih genetički modificiranih organizama. Zato je danas izuzetno jak kontrolirani veganski pokret, a o životinjskim proizvodima su već godinama službeno prihvaćene samo besmislice.

 • Osim homogeniziranih mliječnih proizvoda, niti od jednog tradicionalno obrađenog životinjskog proizvoda zdrav organizam nema nikakvih štetnih posljedica. Da bi ova tvrdnja ostala istinita, nužno je iz prehrane u potpunosti izbaciti šećere i žitarice, te jesti samo umjerene količine voća i ostale hrane s većim glikemijskim indeksom. Vladari i njihovi „eksperti“ svim se silama trude skriti činjenicu da karcinom energiju dobiva primarno iz šećera te da prehrana zasnovana isključivo na mastima i mesu odmah zaustavlja daljnji razvoj te bolesti. Žele da ne znamo da ketogena prehrana, osobito trigliceridi srednje dugih lanaca iz kokosovog ulja odmah hrane izgladnjeli mozak oboljelih od Alzheimerove bolesti i polako liječe. Vladari žele neplodnost i bolest, i to ne zbog profita njihovih farmaceutskih tvrtki, već zbog eugenike i depopulacije.

Krajnji cilj je uspostaviti korporativni monopol nad proizvodnjom hrane i zabraniti nam domaći uzgoj zdravog domaćeg mesa, mliječnih proizvoda, povrća i voća pod krinkom borbe protiv antropogenog globalnog zatopljenja.


6. Iza mita o antropogenom globalnom zatopljenju stoji vrlo važan sveobuhvatan plan uvođenja poreza na emisije stakleničkih plinova. Porez je prvo primijenjen na automobile čime su ljudi izdresirani prihvatiti njegovo postojanje. Danas je samo još rijetkima čudno plaćati porez na emisije prilikom kupovine automobila. Ljudi su, dakle, pripremljeni za sljedeći korak.

Mnogi proizvodi koje svakodnevno koristimo gotovo pa ne mogu postojati bez emitiranja stakleničkih plinova. Ovo se osobito odnosi na proizvode od raznih vrsta plastike kod kojih se prilikom proizvodnje i degradacije uslijed starenja, izlaganja Sunčevom zračenju ili visokim temperaturama oslobađaju i mnogo potentniji staklenički plinovi LINK, poput metana, dušikovog oksida, etilena ili hidrofluorokarbona (od kojih je ovaj potonji navodno i do 11500 puta potentniji staklenički plin od ugljikovog dioksida). Tako ćemo uskoro neizbježno imati porezne penale na kućanske aparate, televizore, zvučnike i ostalu multimedijsku opremu, računala i računalnu opremu, mobitele, odjeću, dječje igračke, materijale u građevinarstvu itd., ali i neke dodatne na automobile i ostala transportna sredstva.

Kad im zbog poreza kupovna moć padne, ljudi će svoju situaciju popravljati podizanjem cijena vlastitih proizvoda i usluga. (Tipičan primjer je porast cijena kruha nakon poskupljenja goriva.) U praksi će, prema tome, cijene porasti zapravo svemu. Pasti će samo cijene rada, siromaštva će biti više, a to i jest dio ove globalne agende.


7. Na zatvaranju LEAP Summita naš Mate Rimac rekao je sljedeće:

„…kad jednom ljudima uklonite potrebu za posjedovanjem automobila i vožnjom, mobilnost će postati usluga. Tada će ljudi koristiti tvrtke poput Ubera za prijevoz, a onda će odluke o nabavku biti na samoj tvrtki.“ LINK

Ukidanje privatnog prijevoza veliki je cilj naših vladara za 21. stoljeće:

„Odgovori u ponašanju [na određene mjere] smanjiti će opseg potreba za transportom i, posljedično, energetske zahtjeve.“ ipcc.ch

Vladari su već ispitali našu reakciju na oduzimanje i zabranjivanje privatnog prijevoza, što se zbilo u Njemačkoj ove godine. Naime, u određenim dijelovima Njemačke vlasti su zabranile transport svim dizelskim automobilima starijima od Euro 5 oznake. Zabrana nema veze s emisijom stakleničkih plinova već dušikovog dioksida koji je par mjeseci nakon zabrane, umjesto pada, doživio porast! Odluka je pogodila skupe i gotovo nove automobile koje su vlasnici bespogovorno prodali ili pobacili na otpad, bez previše demonstracija, sloge i svijesti. Koliko smo oboljelo društvo vidljivo je iz prvih sekundi ovog videa: YouTube. Ljudi su naprosto prošli dresuru i usvojili da nema sigurnosti u posjedovanju privatnog automobila – on je tvoj za korištenje samo dok se vlasti ne sjete da bude drugačije.

Cijene električnih automobila skoro su dvostruko veće od cijena normalnih automobila, a da bi postali dostupniji, države izdvajaju ogromne poticaje iz džepova poreznih obveznika. Baterije takvih automobila imaju relativno kratak očekivani životni vijek (oko 8 godina LINK), a vrijednost baterija iznosi 1/3 vrijednosti automobila. Ti automobili su preskupi za prosječne ljude, a prema procjenama „eksperata“ situacija bi se mogla i pogoršati:

„U transportnom sektoru, duboka elektrifikacija može izazvati povećanja cijena struje i negativno utjecati na siromašnu populaciju.“ ipcc.ch

Važno je istaknuti i da je količina stakleničkih plinova koja se oslobodi prilikom proizvodnje električnih automobila još uvijek izuzetno velika, neki tvrde čak i veća od ukupne emisije običnih automobila, a štetne posljedice za okoliš dolaze i od velike potrošnje rijetkih kemijskih elemenata: energuide.be

Uskraćivanje fosilnih goriva zbog lažnog antropogenog globalnog zatopljenja i lažne brige za okoliš samo je izlika za ostvarenje sna o nestanku prijevoza u privatnom vlasništvu koji će strahovito ubrzati utjerivanje preostalog stanovništva u gradove, što je dio eugeničke depopulacijske politike.

 

IZVOR 1: Alarmistički mitovi o antropogenom globalnom zagrevanju – I deo

IZVOR 2: Alarmistički mitovi o antropogenom globalnom zagrevanju – II deo

IZVOR 3: Alarmistički mitovi o antropogenom globalnom zagrevanju – III deo