Nehomogeni rezultati prizemnih meteoroloških merenja

Prizemna (zemaljska) meteorološka merenja imaju svojih objektivnih slabosti. Merenja na GHCN i HADCRUT3 mreži se odnose na monitoring u meteorološkim stanicama koje ni izdaleka nisu homogeno raspoređene na planeti. To posebno važi za južnu hemisferu. Na severnoj hemisferi postoji problem urbanog ostrva toplote, koji značajno doprinosi nehomogenosti nizova podataka na meteorološkim stanicama (Ducić i dr., 2006). Drugim rečima, prizemna merenja ne pokrivaju ceo istraživani prostor, nego samo pojedine tačke gde se nalaze meteorološke stanice koje su često pod uticajem urbanog ostrva toplote, tako da su vrednosti temperature vazduha više nego u okolini. Tako se stvara lažna slika viših vrednosti temperatura na širem prostoru.

Dodatni problem sa prizemnim podacima je i smanjivanje broja stanica. Naime, GHCN mreža je obuhvatala približno 7.200 stanica, ali nisu sve bile u funkciji u celom periodu osmatranja. Tačnije, 1880. godine bilo je aktivno samo 500 meteoroloških stanica, a 1966. godine 5.646 i to je maksimalni broj stanica koje su istovremeno bile u funkciji. Nakon 1966. godine broj stanica je značajno opadao i poslednjih godina se kreće oko 2.000, što je svega 28% od maksimuma (Peterson and Vose, 1997).

IPCC se u svojim projekcijama klime uvek oslanjao na podatke sa zemlje. Još gore, u tvrdnji da globalni temperaturni trendovi nisu kontaminirani urbanim efektom, IPCC se poziva na nekoliko studija koje koriste podatke iz Rusije i Kine kao verodostojne. Interesantno je da su kao “nehomogeni” odbačeni podaci sa najpouzdanijih stanica iz severne Amerike i zapadne Evrope, koji govore da na tim stanicama ni izbliza nije došlo do tako značajnog zagrevanja kao u gradovima.

Najverovatniji uzrok čudne pojave da prizemne meteorološke stanice pokazuju znatno viši stepen zagrevanja od satelitskih merenja jeste u tome što su podaci sa zemlje kontaminirani efektom urbanog-gradskog ostrva toplote, što znači da su prizemna meteorološka merenja nehomogena. Dakle, nehomogeni rezultati prizemnih merenja su neprihvatljivi, jer ne odgovaraju realnom stanju.