Kakvo je trenutno vreme (?)

Aktuelni vremenski podaci, trenutne temperature u Evropi i Srbiji, satelitske i radarske slike

Read More

Bavite se naukom (?)

Naučno-stručni radovi i tekstovi iz oblasti meteorologije, klimatologije i hidrologije, mesečni i dnevni meteorološki podaci

Read More

Treba Vam meteo knjiga (?)

Bogata kolekcija meteo knjiga i udžbenika, dokumenata, radova i tekstova

Read More

Meteorološki sateliti

Pojava meteoroloških satelita otvorila je nove izvanredne mogućnosti za osmatranje Zemljine atmosfere u globalnim razmerama. Satelitska tehnika omogućila je značajan napredak, ne samo u smislu pribavljanja novih, kvalitativno drugačijih informacija koje nije bilo moguće dobiti klasičnim metodama i tehnikom, nego i u smislu dopune i poboljšanja kvaliteta konvencionalnih merenja i osmatranja. Među prvim satelitima lansiranim

Read More

BEOGRAD – osnovne karakteristike gradskog ostrva toplote

Urbano ili gradsko ostrvo toplote, kao fenomen više temperature vazduha u gradovima u odnosu na okolinu, predstavlja najvažniju posledicu uticaja urbanizacije na topoklimu. U odnosu na manje gradove u okruženju (Pančevo, Sremska Mitrovica, Šabac, Valjevo, Smederevska Palanka, Zrenjanin, Vršac, Bela Crkva i Veliko Gradište) Beograd ima višu srednju godišnju temperaturu za 0,4 do 1,0 ºC (klimatski period:

Read More

BEOGRAD – ekstremne vrednosti vodostaja na Savi i Dunavu

Podaci o ekstremnim visinama vodostaja na Savi i Dunavu kod Beograda. Na Savi se nalazi vodomerna stanica BEOGRAD, a na Dunavu vodomerna stanica ZEMUN. Na Savi (BEOGRAD) apsolutno najviši vodostaj iznosi 738 cm, izmeren 16.04.2006. Prethodni rekord je iznosio 718 cm, izmeren 26.03.1981. Apsolutno najniži vodostaj iznosi -166 cm, izmeren 20.10.1947. Na Dunavu (ZEMUN) apsolutno najviši vodostaj iznosi 783 cm, izmeren 16.04.2006. Prethodni rekord je iznosio 757

Read More