Hidrološki pojmovi

Osnovni hidrološki pojmovi 01. vodomerna letva (vodomer) – fiksni merni uređaj standardnih dimenzija sa skalom na kojoj se, sa tačnošću ±1 cm, može očitati vodostaj; 02. vodostaj – vertikalno rastojanje nivoa vodenog ogledala od nule na skali vodomera, izraženo u centimetrima, sa predznakom “-“ ako je nivo vode niži od nulte tačke; 03. gradijent potencijala … Настави са читањем Hidrološki pojmovi