O AUTORU

VLADIMIR BILAK – autor, urednik i vlasnik portala MeteoLogos. Učestvovao je 2011. godine, sa Jovanom Čabrilom iz Zrenjanina, u kreiranju portala MeteoPlaneta i bio njegov urednik u periodu od 2011. do 2016. godine. Nakon prekida saradnje sa Jovanom Čabrilom u januaru 2017. godine, kreira sopstveni projekat (MeteoLogos), na koji prenosi sav svoj autorski i naučno-stručni materijal sa portala MeteoPlaneta, kao i sopstvena idejna i koncepcijska rešenja koja je prethodno primenio na portalu MeteoPlaneta.

Rođen je u Beogradu, u februaru 1971. godine. Rano detinjstvo provodi na beogradskoj Slaviji, a zatim u januaru 1977. godine prelazi na Novi Beograd, gde i danas živi i uživa u istraživanjima PRIRODE i sveta oko nas. Meteorologijom se intenzivno bavi od 1989. godine. Njegova omiljena oblast izučavanja u okviru meteorologije je KLIMATOLOGIJA, odnosno prikupljanje, obrada i analiza meteoroloških podataka, istraživanje klime i klimatskih promena, rekonstrukcija temperatura i ostalih meteoroloških parametara, kao i ispitivanje korelacije meteoroloških pojava i klimatskih procesa sa svim drugim prirodnim pojavama i procesima. Od 2013. godine angažovan je kao istraživač-saradnik BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE (BŠM). Uradio je veliki broj klimatskih analiza i stručnih radova iz oblasti klimatologije, od kojih su neki i objavljeni u sveskama BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE (BŠM). Bio je član Srpskog geografskog društva (SGD) u periodu od 2006. do 2014. godine.

Jedan od najznačajnijih prioriteta u njegovoj aktivnosti je očuvanje srpske meteorološke arhive, unos meteoroloških podataka sa celokupne teritorije Srbije, odnosno digitalizacija rezultata srpskih meteoroloških merenja i osmatranja. Njegovom ličnom inicijativom i angažmanom je urađena digitalizacija starih beogradskih merenja Vladimira Jakšića sa Senjaka (period 1848-1899) i preliminarna rekonstrukcija mesečnih, godišnjih i dnevnih temperaturnih podataka za Beograd. Preliminarna rekonstrukcija MESEČNIH i GODIŠNJIH temperaturnih podataka je urađena za period 1750-1887. godina, a DNEVNIH temperaturnih podataka za period 1848-1887. godina. Zatim, vrlo uspešno je izvršena redukcija MESEČNIH i GODIŠNJIH temperaturnih podataka sa stanice SENJAK na stanicu VRAČAR (period 1848-1865. i 1876-1899). Na osnovu uspešno izvedene redukcije podataka sa jedne na drugu gradsku lokaciju, beogradski MESEČNI i GODIŠNJI temperaturni podaci su postali homogeni. Na taj način je beogradski MESEČNI i GODIŠNJI temperaturni niz, primenom naučno-stručne metodologije, produžen za još četrdesetak godina. Takođe, stari meteorološki MESEČNI podaci Novog Sada iz 19. veka (period 1875-1886) su pripremljeni za javnu upotrebu, nakon uspešno izvršene homogenizacije temperaturnih podataka.

Izmerene temperature na terasi (2007. godina) – autor merenja Vladimir Bilak

 

Ostale oblasti interesovanja – arhitektura, urbanizam, građevinarstvo, fotografija (naročito ulična i urbana), geografija, istorija Beograda i Srbije, saobraćaj, automobilizam (oldtajmeri), ekologija i zaštita životne sredine, komunalna i saobraćajna infrastruktura Beograda…