O AUTORU

VLADIMIR BILAK – vlasnik, autor i urednik portala MeteoLogos. Učestvovao je 2011. godine, sa Jovanom Čabrilom iz Zrenjanina, u kreiranju portala MeteoPlaneta i bio njegov urednik u periodu od 2011. do 2016. godine. Nakon prekida saradnje sa Jovanom Čabrilom u januaru 2017. godine, kreira sopstveni projekat (MeteoLogos), na koji prenosi sav svoj autorski i naučno-stručni materijal sa portala MeteoPlaneta, kao i sopstvena idejna i koncepcijska rešenja koja je prethodno primenio na portalu MeteoPlaneta.

Rođen je u Beogradu, u februaru 1971. godine. Meteorologijom se intenzivno bavi od 1989. godine i do dana-današnjeg uživa u istraživanjima PRIRODE i sveta oko nas. Njegova omiljena oblast izučavanja u okviru meteorologije je KLIMATOLOGIJA, odnosno prikupljanje, obrada i analiza meteoroloških podataka, istraživanje klime i klimatskih promena, rekonstrukcija temperatura i ostalih meteoroloških parametara, kao i ispitivanje korelacije meteoroloških pojava i klimatskih procesa sa svim drugim prirodnim pojavama i procesima. Od 2013. godine angažovan je kao istraživač-saradnik BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE (BŠM). Autor je brojnih klimatskih analiza, stručnih radova i popularnih tekstova iz oblasti klimatologije, od kojih su neki i objavljeni u sveskama BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE (BŠM). Članak o meteorološkim merenjima i osmatranjima Vladimira Jakšića na beogradskom Senjaku (1848-1899) je objavljen u BEOGRADSKOM GEOGRAFSKOM LISTU (BG-list). U istom časopisu (BG-list) je objavljen i tekst o (ekstremnim) karakteristikama našeg (umerenog) klimata. Poseduje ogromnu bazu meteoroloških podataka, sa najtačnijom verzijom koja predstavlja rezultat njegovog višegodišnjeg sistematskog, upornog i istrajnog rada na homogenizaciji podataka – unosu, proverama, logičkoj kontroli i otklanjanju grešaka ili nelogičnosti u klimatološkim podacima. Bio je član Srpskog geografskog društva (SGD) u periodu od 2006. do 2014. godine. Od 2008. godine intenzivno sarađuje sa našim poznatim meteorologom Nedeljkom Todorovićem, na obostrano zadovoljstvo. Takođe, lepa i uspešna saradnja se godinama održava i sa autorima portala Trstenički barometar i Klima i energija (Dragan Bokan i Dušan Bižić).

Članak iz dnevnog lista POLITIKA od 17.07.2003. godine (autor ovog portala Vladimir Bilak ispred beogradske Meteorološke opservatorije u Karađorđevom parku – fotografija od 16.07.2003. godine)

 

Jedan od najznačajnijih prioriteta u njegovoj aktivnosti je očuvanje srpske meteorološke arhive, unos meteoroloških podataka sa celokupne teritorije Srbije, odnosno digitalizacija rezultata srpskih meteoroloških merenja i osmatranja. Njegovom ličnom inicijativom i angažmanom je urađena digitalizacija starih beogradskih merenja Vladimira Jakšića sa Senjaka (period 1848-1899) i preliminarna rekonstrukcija mesečnih, godišnjih i dnevnih temperaturnih podataka za Beograd. Preliminarna rekonstrukcija mesečnih i godišnjih temperaturnih podataka je urađena za period 1750-1887. godina, a dnevnih temperaturnih podataka za periode od 1848. do 1865. i od 1876. do 1887. godine, nakon uspešno izvršene redukcije temperaturnih podataka sa stanice SENJAK na stanicu VRAČAR (uporedni period 1888-1899). Na osnovu uspešno izvedene redukcije podataka sa jedne na drugu gradsku lokaciju, beogradski temperaturni podaci su postali homogeni. Na taj način je beogradski temperaturni niz, primenom naučno-stručne metodologije, produžen za još četrdesetak godina. Rekonstrukcija kompletnih temperaturnih podataka iz 18. i 19. veka je pokazala sjajne rezultate, mnogo bolje od očekivanih. Takođe, stari meteorološki mesečni podaci Novog Sada iz 19. veka (period 1875-1886) su pripremljeni za javnu upotrebu, nakon uspešno izvršene homogenizacije temperaturnih podataka.

Izmerene temperature na terasi (2007. godina) – autor merenja Vladimir Bilak

 

Ostale oblasti interesovanja – arhitektura, urbanizam, građevinarstvo, fotografija (naročito ulična i urbana), geografija, istorija Beograda i Srbije, saobraćaj, automobilizam (oldtajmeri), ekologija i zaštita životne sredine, komunalna i saobraćajna infrastruktura Beograda…

Bio je na poziciji predsednika Skupštine stanara (2014-2018) i upravnika Stambene zajednice (2018-2022) svoje bivše zgrade u Novom Beogradu (volonterski angažman – bez novčane nadoknade).

Početkom maja 2022. godine se nastanio u Ovči kraj Beograda, gde je pronašao svoj mirni kutak, pobegavši od buke i vreve velikog grada.