METEO PODACI

                                              

 

*** Meteorološki podaci su javno dobro i nacionalno blago, i kao takvi – moraju biti javno i lako dostupni svim istraživačima i ostalim zainteresovanim građanima. ***

 

SRBIJA – dnevni meteorološki podaci sa glavnih meteoroloških stanica (1961-2016)

 

BEOGRAD – godišnji, mesečni i dnevni meteorološki podaci (1750-2020, 1848-2020)

 

Mesečni meteorološki podaci

 

Dnevni meteorološki podaci

 

Meteorološki rekordi u svetu i kod nas