BEOGRAD – godišnji, mesečni i dnevni meteorološki podaci (1750-2020, 1848-2020)

U ovom članku su na jednom mestu prikazani kompletni meteorološki podaci za BEOGRAD (period 1750-2020).

Mesečni i godišnji temperaturni podaci (originalni i rekonstruisani) se odnose na period od 1750. do 2020. godine, dok se dnevni temperaturni podaci (originalni i rekonstruisani) odnose na periode od 1848-1865. i od 1876-2020. godine. Rekonstrukcija dnevnih temperaturnih podataka za period od 1866-1875. godine nije mogla biti urađena, jer nedostaje dnevnik Jakšićevih merenja sa Senjaka za taj period. Podaci za većinu klimatoloških parametara obuhvataju period od 1887. do 2020. godine, podaci za oblačnost prikazuju period od 1848. do 2020. godine, dok podaci o padavinama obuhvataju period od 1851. do 2020. godine.

BEOGRAD – srednje mesečne i godišnje temperature (1750-2019), autor Vladimir Bilak

BEOGRAD – mesečni meteorološki podaci, po mesecima i godinama (1750-2020, 1848-2020), autor Vladimir Bilak

BEOGRAD – mesečna, sezonska i godišnja temperaturna odstupanja od normale, period 1880-2018. (NOAA)

REKONSTRUKCIJA MESEČNIH I GODIŠNJIH TEMPERATURNIH PODATAKA ZA BEOGRAD (1750-1779) – Vladimir Bilak, autor portala Meteologos

REKONSTRUKCIJA MESEČNIH I GODIŠNJIH TEMPERATURNIH PODATAKA ZA BEOGRAD (1780-1847) – Vladimir Bilak, autor portala Meteologos

REKONSTRUKCIJA MESEČNIH I GODIŠNJIH TEMPERATURNIH PODATAKA ZA BEOGRAD (1848-1865, 1876-1887) – Vladimir Bilak, autor portala Meteologos

REKONSTRUKCIJA DNEVNIH TEMPERATURNIH PODATAKA ZA BEOGRAD (1848-1865, 1876-1887) – Vladimir Bilak, autor portala Meteologos

REKONSTRUKCIJA SREDNJE GODIŠNJE TEMPERATURE U BEOGRADU ZA PERIOD DO POČETKA MERENJA NA METEOROLOŠKOJ OPSERVATORIJI NA VRAČARU – Nedeljko Todorović i Vladimir Bilak

REKONSTRUKCIJA SREDNJIH MESEČNIH TEMPERATURA U BEOGRADU ZA PERIOD DO POČETKA MERENJA NA METEOROLOŠKOJ OPSERVATORIJI NA VRAČARU – Vladimir Bilak i Nedeljko Todorović

SREDNJE MESEČNE I GODIŠNJE TEMPERATURE VAZDUHA U BEOGRADU REDUKOVANE SA SENJAKA NA VRAČAR – Vladimir Bilak

BEOGRAD – VRAČAR_dnevni, mesečni i godišnji meteorološki podaci, period 1992-2020. (Meteorološki godišnjak 1 – Klimatološki podaci)

REZULTATI OSMATRANJA METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU U PERIODU 1888-1962.

REZULTATI OSMATRANJA METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU U PERIODU 1887-1986.

BEOGRAD – dnevni i mesečni izveštaji Meteorološke opservatorije, objavljivani u Prosvetnom glasniku, period 13.07.1887-12.01.1889.

SKENIRANI METEOROLOŠKI DNEVNICI VLADIMIRA JAKŠIĆA – period 1848-1865, 1876-1899.

BEOGRAD (SENJAK i VRAČAR) – dnevni meteo podaci (1848-1865, 1876-1887, 1887-2021)

BEOGRAD – VRAČAR_dnevni meteo podaci, period 1920-1950.

BEOGRAD – VRAČAR_dnevni meteo podaci, period 1904-1908.

BEOGRAD – VRAČAR_dnevni temperaturni podaci (Tmin i Tmax), period 1887-1918, autor rada Vladimir Bilak

BEOGRAD – VRAČAR_dnevni temperaturni podaci (Tmin i Tmax), period 1920-1940, autor rada Vladimir Bilak

BEOGRAD – VRAČAR_srednje dnevne temperature po danima (Tmin+Tmax/2), periodi 1848-1865. i 1876-2021, autor rada Vladimir Bilak

BEOGRAD – dnevni temperaturni podaci (Tmin i Tmax) redukovani sa Senjaka na Vračar – preliminarna redukcija (1848-1865, 1876-1899), autor rada Vladimir Bilak

BEOGRAD – uporedni pregled dnevnih temperaturnih podataka (Tmin i Tmax) dobijenih redukcijom sa stanice Senjak na stanicu Vračar i originalnih temperaturnih podataka sa stanice Vračar (paralelna merenja od 13.07.1887. do 31.12.1899. godine), autor rada Vladimir Bilak

Publikaciju o meteorološkoj delatnosti Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Opširan tekst o meteorološkim merenjima i osmatranjima Vladimira Jakšića možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o meteorološkim dnevnicima Vladimira Jakšića možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o beleškama Vladimira Jakšića u njegovim dnevnicima od 1848. do 1899. godine možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o životu i delu Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Jakšićeve originalne meteorološke podatke u digitalnom obliku možete pogledati OVDE.

Rad o redukciji srednjih MESEČNIH temperatura sa stanice Senjak na stanicu Vračar možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o rekonstrukciji Jakšićevih DNEVNIH temperaturnih podataka za BEOGRAD (1848-1865, 1876-1887) možete pogledati OVDE.

 

TABELA – Srednje mesečne i godišnje temperature u Beogradu (period 1750-2019) – autor redukovanih i rekonstruisanih podataka Vladimir Bilak: