O AUTORU

VLADIMIR BILAK – autor, urednik i vlasnik portala MeteoLogos. Učestvovao je 2011. godine, sa Jovanom Čabrilom iz Zrenjanina, u kreiranju portala MeteoPlaneta i bio njegov urednik u periodu od 2011. do 2016. godine. Nakon prekida saradnje sa Jovanom Čabrilom u januaru 2017. godine, kreira sopstveni projekat (MeteoLogos), na koji prenosi sav svoj autorski i naučno-stručni materijal sa portala MeteoPlaneta, kao i sopstvena idejna i koncepcijska rešenja koja je prethodno primenio na portalu MeteoPlaneta.

Rođen je u Beogradu, u februaru 1971. godine. Meteorologijom se intenzivno bavi od 1989. godine i do dana-današnjeg uživa u istraživanjima PRIRODE i sveta oko nas. Njegova omiljena oblast izučavanja u okviru meteorologije je KLIMATOLOGIJA, odnosno prikupljanje, obrada i analiza meteoroloških podataka, istraživanje klime i klimatskih promena, rekonstrukcija temperatura i ostalih meteoroloških parametara, kao i ispitivanje korelacije meteoroloških pojava i klimatskih procesa sa svim drugim prirodnim pojavama i procesima. Od 2013. godine angažovan je kao istraživač-saradnik BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE (BŠM). Autor je brojnih klimatskih analiza, stručnih radova i popularnih tekstova iz oblasti klimatologije, od kojih su neki i objavljeni u sveskama BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE (BŠM). Članak o meteorološkim merenjima i osmatranjima Vladimira Jakšića na beogradskom Senjaku (1848-1899) je objavljen u BEOGRADSKOM GEOGRAFSKOM LISTU (BG-list). Bio je član Srpskog geografskog društva (SGD) u periodu od 2006. do 2014. godine. Od 2008. godine intenzivno sarađuje sa našim poznatim meteorologom Nedeljkom Todorovićem, na obostrano zadovoljstvo. Poseduje ogromnu bazu meteoroloških podataka, sa najtačnijom verzijom koja predstavlja rezultat njegovog višegodišnjeg sistematskog, upornog i istrajnog rada na homogenizaciji podataka – unosu, proverama, logičkoj kontroli i otklanjanju grešaka ili nelogičnosti u klimatološkim podacima.

Članak iz dnevnog lista POLITIKA od 17.07.2003. godine (autor ovog portala Vladimir Bilak ispred beogradske Meteorološke opservatorije u Karađorđevom parku – fotografija od 16.07.2003. godine)

 

Jedan od najznačajnijih prioriteta u njegovoj aktivnosti je očuvanje srpske meteorološke arhive, unos meteoroloških podataka sa celokupne teritorije Srbije, odnosno digitalizacija rezultata srpskih meteoroloških merenja i osmatranja. Njegovom ličnom inicijativom i angažmanom je urađena digitalizacija starih beogradskih merenja Vladimira Jakšića sa Senjaka (period 1848-1899) i preliminarna rekonstrukcija mesečnih, godišnjih i dnevnih temperaturnih podataka za Beograd. Preliminarna rekonstrukcija mesečnih i godišnjih temperaturnih podataka je urađena za period 1750-1887. godina, a dnevnih temperaturnih podataka za periode od 1848. do 1865. i od 1876. do 1887. godine, nakon uspešno izvršene redukcije temperaturnih podataka sa stanice SENJAK na stanicu VRAČAR (uporedni period 1888-1899). Na osnovu uspešno izvedene redukcije podataka sa jedne na drugu gradsku lokaciju, beogradski temperaturni podaci su postali homogeni. Na taj način je beogradski temperaturni niz, primenom naučno-stručne metodologije, produžen za još četrdesetak godina. Rekonstrukcija kompletnih temperaturnih podataka iz 18. i 19. veka je pokazala sjajne rezultate, mnogo bolje od očekivanih. Takođe, stari meteorološki mesečni podaci Novog Sada iz 19. veka (period 1875-1886) su pripremljeni za javnu upotrebu, nakon uspešno izvršene homogenizacije temperaturnih podataka.

Izmerene temperature na terasi (2007. godina) – autor merenja Vladimir Bilak

 

Ostale oblasti interesovanja – arhitektura, urbanizam, građevinarstvo, fotografija (naročito ulična i urbana), geografija, istorija Beograda i Srbije, saobraćaj, automobilizam (oldtajmeri), ekologija i zaštita životne sredine, komunalna i saobraćajna infrastruktura Beograda…

Bio je na poziciji predsednika Skupštine stanara (2014-2018) i upravnika Stambene zajednice (2018-2022) svoje bivše zgrade u Novom Beogradu (volonterski angažman – bez novčane nadoknade).

Početkom maja 2022. godine se nastanio u Ovči kraj Beograda, gde je pronašao svoj mirni kutak, pobegavši od buke i vreve velikog grada.