Meteorološki radovi

                                                                       

METEOROLOŠKI RADOVI – stručni radovi meteorologa i geografa, vezani za razne oblasti meteorologije, dostupni za pregledanje i preuzimanje:

 

METEOROLOGIJA – osnovni pojmovi i meteorološki elementi

RHMZ – KLIMATSKE KARAKTERISTIKE SRBIJE ZA PERIOD 1981-2010.

KLIMA SRBIJE – Vladan Ducić i Milan Radovanović

VREME I KLIMA JUGOSLAVIJE – Đuro Radinović

VREME U JUGOSLAVIJI – Marjan Čadež

PRILOZI ISTRAŽIVANJU KLIMATSKIH FLUKTUACIJA U JUGOSLAVIJI – Josip Goldberg

DUGOPERIODSKE FLUKTUACIJE TEMPERATURE VAZDUHA I PADAVINA U JUGOSLAVIJI

PADAVINE – DEFINICIJA, MERENJE I OBRADA PODATAKA

ANALIZA GODIŠNJIH PADAVINSKIH SUMA NA PROSTORU SRBIJE

TEMPERATURA VAZDUHA I PADAVINE U BEOGRADU – Katarina Milosavljević

KARAKTERISTIKE KLIME BEOGRADSKE OPSERVATORIJE – Katarina Milosavljević

TEMPERATURNI I KIŠNI ODNOSI U NR SRBIJI – Marko Milosavljević

KLIMATSKE OSOBINE SR SRBIJE – Tomislav Rakićević

TOPLOTNE PRILIKE METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU – Pavle Vujević

SREDNJE DESETOGODIŠNJE VREDNOSTI GLAVNIH KLIMATSKIH ELEMENATA U BEOGRADU ZA PERIOD 1891-1960_Pavle Vujević

PODNEBLJE FNR JUGOSLAVIJE – Pavle Vujević

PODNEBLJE BEOGRADA – Pavle Vujević

O GEOGRAFSKOM POLOŽAJU I PODNEBLJU BEOGRADA – Pavle Vujević

KLIMA BEOGRADA – Miroslava Unkašević

KLIMA BEOGRADA – Tomislav Rakićević

SEKULARNE PROMENE KLIME BEOGRADA – Tomislav Rakićević

KLIMATSKE PROMENE U SRBIJI – Ivana Tošić i Miroslava Unkašević

PRIRODNI FAKTORI KOLEBANJA KLIME U SRBIJI – Boško Milovanović

KLIMATSKI EKSTREMI U SRBIJI I SVETU – Tomislav Rakićević

KOLEBANJE KLIME U ISTORIJSKOM PERIODU – Tomislav Rakićević

KOLEBANJE KLIMATA I PROMENE NIVOA SVETSKOG OKEANA – Tomislav Rakićević

KLIMA BEOGRADA I TREND GLOBALNOG KLIMATA – Tomislav Rakićević

PROMENE KLIMATA U GEOLOŠKOJ SADAŠNJICI – HOLOCENU_Tomislav Rakićević

INSOLACIJA U BEOGRADU – Tomislav Rakićević

TERMIČKI REŽIM VAZDUHA U NOVOSADSKOM REGIONU – Dušan Dukić

KLIMA BANATA – Lazar Lazić i Dragoslav Pavić

KLIMA SREMA – Jovan Romelić, Jovan Plavša i Lazar Lazić

KLIMA PODGORICE – Dragan Burić, Radomir Ivanović i Luka Mitrović

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OBLAČNOSTI U BANATU – Lazar Lazić i Dragoslav Pavić

NEKE TEMPERATURNE KARAKTERISTIKE VOJVOĐANSKOG DELA BANATA

BIOKLIMATSKE KARAKTERISTIKE BANATA

ČESTINE VETROVA U BAČKOJ U PERIODU 1951-1990.

PROSEČNE PADAVINE NA PODRUČJU BAČKE

ANALIZA VARIJABILNOSTI SEZONSKIH TEMPERATURA VAZDUHA NA PROSTORU SRBIJE

MEĐUDNEVNE PROMENE TEMPERATURE VAZDUHA U SRBIJI KAO EKSTREMNA KLIMATSKA POJAVA

OBJEKTIVNA KLASIFIKACIJA ATMOSFERSKE CIRKULACIJE IZNAD SRBIJE

ATMOSFERSKA CIRKULACIJA KAO FAKTOR PROSTORNE RASPODELE TEMPERATURA VAZDUHA I PADAVINA U SRBIJI

INDIKATORI KLIMATSKIH PROMENA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

DETEKCIJA I ANALIZA KLIMATSKIH REGIONA U SRBIJI

UV – ZRAČENJE I TOPLOTNI TALASI U VOJVODINI

SNHT ANALIZA SEZONSKIH I MESEČNIH TEMPERATURA VAZDUHA U VOJVODINI

PROMENA GODIŠNJEG TOKA PADAVINA U BEOGRADU – Natalija Todorović

OTOPLJAVANJE KLIMATA, UZROCI I POSLEDICE – Tomislav Rakićević

SAVREMENO OTOPLJAVANJE KLIME, NA PRIMERU BEOGRADA – Tomislav Rakićević

SUNČEVA AKTIVNOST I KOLEBANJE KLIME, NA PRIMERU BEOGRADA – Tomislav Rakićević

ELEKTROMAGNETNO ISTRAŽIVANJE UTICAJA UGLJEN-DIOKSIDA NA STVARANJE EFEKTA STAKLENE BAŠTE – Milan T. Stevančević

SREDNJA DNEVNA TEMPERATURA VAZDUHA – RAZLIKA IZMEĐU DVA NAČINA IZRAČUNAVANJA, Nedeljko Todorović i Vladimir Bilak

PRVI I POSLEDNJI DATUMI LETNJIH, TROPSKIH I EKSTREMNO TOPLIH DANA U BEOGRADU – Nedeljko Todorović i Vladimir Bilak

REKONSTRUKCIJA SREDNJE GODIŠNJE TEMPERATURE U BEOGRADU ZA PERIOD DO POČETKA MERENJA NA METEOROLOŠKOJ OPSERVATORIJI NA VRAČARU – Nedeljko Todorović i Vladimir Bilak

REKONSTRUKCIJA SREDNJIH MESEČNIH TEMPERATURA U BEOGRADU ZA PERIOD DO POČETKA MERENJA NA METEOROLOŠKOJ OPSERVATORIJI NA VRAČARU – Vladimir Bilak i Nedeljko Todorović

SREDNJE MESEČNE I GODIŠNJE TEMPERATURE VAZDUHA U BEOGRADU REDUKOVANE SA SENJAKA NA VRAČAR – Vladimir Bilak

STATISTIČKA ANALIZA UTICAJA SUNČEVE AKTIVNOSTI NA TEMPERATURU VAZDUHA U SRBIJI – Zoran Tanasijević

ANALIZA POVRŠINE SUNČEVIH PEGA U PERIODU 1874-1991. GODINE, SA OSVRTOM NA VISINU PADAVINA U SRBIJI – Zoran Tanasijević

O ANOMALIJAMA PADAVINA U BEOGRADU – Tomislav Rakićević

JAKE KIŠE I PLJUSKOVI U BEOGRADU – Katarina Milosavljević

REŽIM PADAVINA U REGIONU BEOGRADA

KARAKTERISTIKE JAKIH KIŠA NA TERITORIJI SRBIJE U PERIODU APRIL-SEPTEMBAR 2014. GODINE

STATISTIČKA ZNAČAJNOST MESEČNIH I MAKSIMALNIH SUMA PADAVINA IZ PERIODA APRIL-SEPTEMBAR 2014. GODINE

HIDROLOŠKE SUŠE U SLIVU VELIKE MORAVE

PROCENA RIZIKA OD BUJIČNIH POPLAVA U SRBIJI

VELIKI ATMOSFERSKI POREMEĆAJI – Marko Milosavljević

ANOMALIJE U POJAVI PROLEĆNIH MRAZEVA U SRBIJI – Marko Milosavljević

POREMEĆAJ U GODIŠNJIM TOKOVIMA KLIMATSKIH ELEMENATA U BEOGRADU NA OSNOVU ŠEZDESETOGODIŠNJIH METEOROLOŠKIH OSMATRANJA – Marko Milosavljević

KLIMATSKE PROMENE U BEOGRADU – Marko Milosavljević

FIZIČKE OSOBINE VETROVA U BEOGRADU – Marko Milosavljević

VETAR KOŠAVA U PODUNAVLJU – Marko Milosavljević

ODNOS IZMEĐU MINIMALNE TEMPERATURE NA 2 METRA I NA 5 SM IZNAD ZEMLJE U BEOGRADU – Marko Milosavljević

TEMPERATURE TLA U BEOGRADU – Pavle Vujević

GODIŠNJI HOD TEMPERATURE TLA U BEOGRADU – Borivoje Dobrilović

KIŠNE I SUŠNE PERIODE U NR SRBIJI – Katarina Milosavljević

PRILOG POZNAVANJU STRUKTURE KIŠNIH DANA – Katarina Milosavljević

CIKLIČNOST SUŠNIH I VODNIH PERIODA U SRBIJI – Miroslav Ocokoljić

PRILOG IZUČAVANJU VODNIH REŽIMA REKA U SRBIJI

TERMIČKI REŽIM POVRŠINSKIH VODA SAP VOJVODINE

UTICAJ ATMOSFERSKIH OSCILACIJA NA KOLEBANJE PROTICAJA REKA U SRBIJI

TRAJANJE KIŠA JAKOG INTENZITETA I NJIHOVA RASPODELA U TOKU DANA U SRBIJI

PROSTORNE ANALIZE JAKIH KIŠA KRATKOG TRAJANJA NA TERITORIJI SRBIJE

STATISTIČKA ANALIZA MAKSIMALNIH KRATKOTRAJNIH KIŠA METODOM GODIŠNJIH EKSTREMA

PRELIMINARNA HIDROLOŠKA REKONSTRUKCIJA POPLAVNOG TALASA IZ MAJA 2014. GODINE U SLIVU REKE KOLUBARE

ODREĐIVANJE GODIŠNJE KOLIČINE PADAVINA PRIMENOM GIS-A

REKONSTRUKCIJA KATASTROFALNE SVIBANJSKE POPLAVE 2014. GODINE U SLIVU RIJEKE KOLUBARE

OSNOVNE HIDROGRAFSKO-HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE SLIVA DRINE I HIDROMETEOROLOŠKI PODACI

ANALIZA DUGIH VREMENSKIH NIZOVA PROTOKA I TEMPERATURA VODE DUNAVA KOD BRATISLAVE

ANALIZA POVRATNE SPREGE IZMEĐU PADAVINA I VLAGE U ZEMLJIŠTU ZASNOVANA NA METEOROLOŠKIM I KLIMATOLOŠKIM PODACIMA

MARGINALNE RASPODELE KUMULATIVNIH DNEVNIH PADAVINA NA PROSTORU SRBIJE

HOMOGENIZACIJA PODATAKA O PADAVINAMA U PANONSKOJ REGIJI

AMPLITUDE EKSTREMNIH VODOSTAJA NA REKAMA I JEZERIMA U FNR JUGOSLAVIJI

POPLAVE U SR SRBIJI U XX VEKU – Ljiljana Gavrilović

ČESTINA POVODANJA NA VELIKOJ MORAVI – Ljiljana Gavrilović

KLIMA I LJUDSKA AKTIVNOST – Vukašin N. Bilić

KLIMA I NJEN ZDRAVSTVENI ZNAČAJ U BANJAMA SRBIJE – Milivoje M. Maćejka

KAKO VREME UTIČE NA ZDRAVLJE – Manfred Kajzer

O RAZVOJU METEOROLOGIJE U SRBIJI – Borivoje Dobrilović

RHMZ_METEOROLOŠKI PODACI – NACIONALNO BLAGO_ZBORNIK RADOVA

METEOROLOGIJA – priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola

PROMENA TEMPERATURE VAZDUHA SA PORASTOM NADMORSKE VISINE – Marko Milosavljević

REKE BEOGRADA I NJEGOVE OKOLINE – Dušan Dukić

KLIMA GRADOVA – Dušan Dukić

PRILOG PROUČAVANJU MIKROKLIME BEOGRADA I NJEGOVE BLIŽE OKOLINE

ODNOS TEMPERATURE I VLAŽNOSTI VAZDUHA IZMEĐU BEOGRADA I NOVOG BEOGRADA – Marko Milosavljević

MIKROKLIMA NOVOG BEOGRADA – Jovan Đ. Marković

KLASIFIKACIJE CIRKULACIJE ATMOSFERE

NEKI REZULTATI ISPITIVANJA PROMENA GODIŠNJIH I SEZONSKIH KOLIČINA PADAVINA U BEOGRADU U PERIODU 1887-1986. GODINE

CIRKULACIJA ATMOSFERE I KOLEBANJE TEMPERATURE VAZDUHA U SRBIJI U PERIODU 1949-2004.

EKSTREMNE TEMPERATURE VAZDUHA U VOJVODINI U PERIODU 1948-2003.

PRILOG RAZMATRANJU PROMENA KLIMATOLOŠKIH ELEMENATA NA PODRUČJU NOVOG SADA

KLIMA SREDNJOVEKOVNE SRBIJE – POKUŠAJ REKONSTRUKCIJE NA BAZI ASTRONOMSKIH ELEMENATA I ŠUMSKOG FONDA

DOSELJAVANJE SLOVENA NA BALKANSKO POLUOSTRVO I KLIMATSKE PROMENE U RANOM SREDNJEM VEKU

KAMENI LEDNICI PROKLETIJA KAO INDIKATORI SAVREMENIH KLIMATSKIH PROMENA

PROBLEM LEDENIH DOBA

LEDENA DOBA – REŠENJE TAJNE

KLIMATOLOGIJA ZA GEOGRAFE – PROMJENA KLIME

SUNČEVA AKTIVNOST – VREME I KLIMA NA ZEMLJI

SUNČEVA AKTIVNOST I ŠUMSKI POŽARI

DVA VEKA POŠUMLJAVANJA DELIBLATSKE PEŠČARE – PROBLEM ŠUMSKIH POŽARA

GEOGRAFSKI FAKTORI NASTANKA ŠUMSKIH POŽARA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI

PROMENE U SASTAVU ŠUMSKE VEGETACIJE KAO FAKTOR UGROŽENOSTI OD POŽARA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI

UTICAJ TEMPERATURE VAZDUHA I PADAVINA NA POJAVU I RAZVOJ ŠUMSKIH POŽARA U ISTOČNOJ I JUGOISTOČNOJ SRBIJI

UTICAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE „STARA PLANINA“ TOKOM JULA 2007. GODINE

POVEZANOST SUNČEVE AKTIVNOSTI I CIRKULACIJE ATMOSFERE U PERIODU 1891-2004.

PRILOG PROUČAVANJU UTICAJA ENERGIJE SUNČEVOG VETRA NA ATMOSFERSKE PROCESE

UVOĐENJE PROSTORNE DIMENZIJE U PROUČAVANJU KOLEBANJA KLIME U SRBIJI U INSTRUMENTALNOM PERIODU

PRIMENA SAVREMENIH KLASIFIKACIJA KLIMATA NA KLIMATSKU REGIONALIZACIJU SRBIJE

SRBIJA U SAVREMENIM KLIMATSKIM PROMENAMA – Vladan Ducić

UTICAJ SAVREMENIH KLIMATSKIH KOLEBANJA I POTENCIJALNIH PROMJENA KLIME NA FITOGEOGRAFSKA OBILJEŽJA REPUBLIKE SRPSKE

KLIMATSKI FENOMENI EL NINJO I LA NINJA

DIPLOMSKI RADOVI – Institut za meteorologiju

MAGISTARSKE TEZE – Institut za meteorologiju

DOKTORSKE DISERTACIJE – Institut za meteorologiju

GLOBALNO ZAGREVANJE – IZMEĐU MITA I STVARNOSTI

PROMENE TEMPERATURE VAZDUHA NA OSNOVU SATELITSKIH OSMATRANJA U SRBIJI I SVETU

PROMENE LINEARNOG TRENDA TEMPERATURE VAZDUHA PO GEOGRAFSKIM ŠIRINAMA U PERIODU SATELITSKIH OSMATRANJA

UPOREDNA ANALIZA PROMENA TEMPERATURE VAZDUHA U SRBIJI NA OSNOVU SATELITSKIH I PRIZEMNIH MERENJA

PROMENE TEMPERATURE VAZDUHA U SVETU I SRBIJI I SEVERNO – ATLANTSKA OSCILACIJA

FENOMEN EL NINJA – EL NINJO JUŽNA OSCILACIJA

POVEZANOST TEMPERATURE VODE SUPTROPSKOG ATLANTIKA, AZORSKOG MAKSIMUMA I TEMPERATURE VAZDUHA U SRBIJI

UTJECAJ SJEVERNO-ATLANTSKE OSCILACIJE I EL-NINJO JUŽNE OSCILACIJE NA KLIMATSKU VARIJABILNOST EUROPE

KOLEBANJE KLIME U CRNOJ GORI U DRUGOJ POLOVINI 20. I POČETKOM 21. VIJEKA

DINAMIKA I MOGUĆI UZROCI TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH EKSTREMA NA TERITORIJI CRNE GORE U PERIODU 1951-2010.

UZROCI I POSLEDICE KLIMATSKIH PROMENA

UZROCI KLIMATSKIH PROMJENA

ANALIZA KLIMATSKIH PROMENA U SLOVENIJI – I deo

ANALIZA KLIMATSKIH PROMENA U SLOVENIJI – II deo

RAČUNANJE INDEKSA SEVERNO-ATLANTSKE OSCILACIJE

DINAMIKA TROPSKIH CIKLONA I GLOBALNO OTOPLJAVANJE – Vladan Ducić

PONOVLJIVOST TOPLIH LETA U BEOGRADU

DATUM POSLEDNJEG SNEGA I SNEŽNOG POKRIVAČA U BEOGRADU U PERIODU 1991-2013.

LISTANJE DIVLJEG KESTENA – BELEŠKE VLADIMIRA JAKŠIĆA U PERIODU 1876-1899.

GRMLJAVINE I MUNJE U NARODNOM VEROVANJU U BEOGRADU I OKOLINI

TERMIČKI REŽIM VODE I REŽIM LEDA NA RECI TISI U SRBIJI

POPLAVE U SRBIJI U PERIODU 1999-2009.

DUGOROČNE PROMENE U STOHASTIČKOJ STRUKTURI HIDROLOŠKIH VREMENSKIH SERIJA

SUŠNI I VODNI PERIODI NA DUNAVU I PROGNOZA NJIHOVIH DALJIH KRETANJA – Miroslav Ocokoljić

EKSTREMNE HIDROLOŠKE SITUACIJE NA RECI DUNAV

PADAVINE U REONU KOPAONIKA

TROMBA KOD INĐIJE – ANALIZA SLUČAJA OD 06. JUNA 2008. GODINE

POJAVA TROMBE NA NOVOM BEOGRADU 24. MAJA 2012. GODINE – SINOPTIČKA ANALIZA

POJAVA TROMBE U VALJEVSKOM KRAJU

UTICAJ VREMENA NA ZDRAVLJE LJUDI

PRILOG RASPRAVI O RAČUNANJU SREDNJIH TEMPERATURA ZRAKA

UTJECAJ PROMJENE TERMINA MOTRENJA NA MJESEČNI SREDNJAK TEMPERATURE ZRAKA

ANALIZA NIZOVA SREDNJIH GODIŠNJIH TEMPERATURA ZRAKA U HRVATSKOJ

ANALIZA TEMPERATURNIH SUMA U HRVATSKOJ

ANALIZA MINIMALNIH TEMPERATURA TLA U HRVATSKOJ

ANALIZA SREDNJEG GODIŠNJEG BROJA GRMLJAVINSKIH DANA U RAZDOBLJU 1971-2000. NA PODRUČJU HRVATSKE

NEKA TOPLINSKA OBILJEŽJA LOKALNIH KLIMATSKIH ZONA GRADA ZAGREBA

ANALIZA DNEVNIH, MJESEČNIH I GODIŠNJIH OBORINA ZAGREB-GRIČA (1862-2017) ZA POTREBE INŽENJERSKE HIDROLOGIJE

DETEKCIJA KLIMATSKIH FLUKTUACIJA HILBERT-HUANGOVOM METODOM U PODACIMA OPSERVATORIJA ZAGREB – GRIČ

SNJEŽNI POKRIVAČ U ZAGREBU PREMA PODACIMA OPSERVATORIJA ZAGREB – GRIČ

NEKE KARAKTERISTIKE PROMJENE KLIME ZAGREBA U POSLJEDNJEM TRIDESETLJEĆU (1951-1980)

MEĐUDNEVNA VARIJABILNOST TEMPERATURE ZRAKA U ZAGREBU

TEMPERATURNA KLASIFIKACIJA ZAGREBAČKIH ZIMA – Branka Penzar

PRILOG POZNAVANJU KLIME GRADA ZAGREBA I – B. Makjanić, B. Penzar i I. Penzar

SEKULARNE FLUKTUACIJE TEMPERATURE U ZAGREBU – Tomislav Šegota

SEKULARNE FLUKTUACIJE PADALINA U ZAGREBU – Tomislav Šegota

SREDNJA TEMPERATURA ZRAKA U ZAGREBU – Tomislav Šegota

MAKSIMALNE TEMPERATURE ZRAKA U ZAGREBU – Tomislav Šegota

MINIMALNE TEMPERATURE ZRAKA U ZAGREBU – Tomislav Šegota

TEMPERATURA ZRAKA U ZAGREBU U 21 SAT – Tomislav Šegota

DNEVNI I GODIŠNJI PERIOD KIŠE U ZAGREBU – Stjepan Škreb

GODIŠNJI I DNEVNI PERIOD OBLAČNOSTI U ZAGREBU – Josip Goldberg

O POVRATKU STUDENI MJESECA SVIBNJA – Josip Torbar

O PODNEBLJU HVARA – Pavle Vujević

PRILOG POZNAVANJU KLIME OTOKA HVARA – Berislav Makjanić i Božena Volarić

PRILOG POZNAVANJU KLIMATSKIH OBILJEŽJA VELEBITA

PROMJENE TEMPERATURE ZRAKA I OBORINE NA OTOKU PALAGRUŽI (1961-1990)

HIDROLOŠKI ASPEKTI POJAVE SNIJEGA U HRVATSKOJ

PROMJENE KOLIČINE PADALINA U HRVATSKOJ OD SREDINE 20. STOLJEĆA DO DANAS

SUVREMENE PROMJENE KLIME I SMANJENJE PROTOKA SAVE U ZAGREBU

VARIJABILNOST PADALINA U OSIJEKU

DNEVNE I VIŠEDNEVNE OBORINE U SREDNJEM I DONJEM TOKU RIJEKE DRAVE – KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I PROMJENE

TREND I VARIJABILNOST PROTOKA I KLIMATSKIH VELIČINA U SLIVU RIJEKE DRAVE

UTJECAJ DRAVE I DUNAVA KROZ POVIJEST NA POPLAVE U OSIJEKU

PROMJENE POTREBA ZA GRIJANJEM I HLAĐENJEM U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 1901-2008.

ANALIZA TOPLINSKOG STRESA ZA POTREBE POLJODJELSTVA U HRVATSKOJ U PROŠLIM, SADAŠNJIM I BUDUĆIM KLIMATSKIM UVJETIMA

KARAKTERISTIKE ZRNA TUČE U SJEVEROZAPADNOM DIJELU HRVATSKE

VRSTE ELEKTRIČNIH PRAŽNJENJA U ATMOSFERI

KLIMATSKO REJONIRANJE U RADOVIMA TOMISLAVA RAKIĆEVIĆA

ANALIZA VIŠEGODIŠNJIH NIZOVA OBLAČNOSTI I RELATIVNOG OSUNČAVANJA U BEOGRADU

GODIŠNJI HOD TEMPERATURE PESKA U BEOGRADU, PERIOD 1927-1939.

TEMPERATURA BUNARSKE VODE NA ZEMLJIŠTU BIVŠE OPSERVATORIJE VELIKE ŠKOLE U BEOGRADU

ANALIZA PROSTORNE DISTRIBUCIJE PADAVINA U VOJVODINI

TEMPERATURA VAZDUHA KAO VEGETACIONI ČINILAC U NR SRBIJI – Marko Milosavljević

TEMPERATURNE PRILIKE U JULU 2007. GODINE KAO EKSTREMNA KLIMATSKA POJAVA U SRBIJI

KOLEBANJE TEMPERATURE VAZDUHA NA PROSTORU STARE PLANINE U INSTRUMENTALNOM PERIODU

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I TRENDOVI KLIMATSKIH PARAMETARA NA TERITORIJI STARE PLANINE

PROSTORNI RASPORED PADAVINA NA STAROJ PLANINI U ZAVISNOSTI OD EKSPOZICIJE I NADMORSKE VISINE

PROMENE TEMPERATURE VAZDUHA U ISTOČNOJ SRBIJI U PERIODU 1961-2017. GODINA

GEOGRAFSKI ASPEKTI PRIRODNIH NEPOGODA U ŠUMADIJI

BIOKLIMATSKA SLIKA ZAPADNE SRBIJE U FUNKCIJI TURIZMA

KLIMA SRBIJE – Vladimir Karić (1887)

KLIMA STARE PLANINE – Boško Milovanović

KLIMA PIROTSKE KOTLINE

KLIMATSKE PRILIKE VRŠCA I OKOLINE

KLIMATSKE PRILIKE FRUŠKE GORE

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE FRUŠKE GORE

KLIMATSKE I HIDROLOŠKE OSOBINE ZLATIBORA

KLIMATSKE ODLIKE UDOLINE VELIKE I JUŽNE MORAVE

KLIMATSKE OSOBINE ZAPADNE SRBIJE

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE ISTOČNE SRBIJE

PRILOG POZNAVANJU KLIME SEVEROISTOČNE SRBIJE

PRILOG POZNAVANJU KLIMATSKIH KARAKTERISTIKA ISTOČNE SRBIJE

KLIMATSKA OBELEŽJA SJENIČKOG KRAJA

KLIMATSKE ODLIKE OPŠTINE LJIG I ŠIRE OKOLINE

KLIMATSKE I HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE OPŠTINE GOLUBAC

KLIMATSKE I HIDROLOŠKE OSOBINE OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

ĐERDAP – KLIMATSKE OSOBENOSTI NACIONALNOG PARKA I NJEGOVOG NEPOSREDNOG OKRUŽENJA

PRILOZI ZA BIOKLIMATOLOGIJU OBLASTI KOPAONIKA

KOPAONIK – KLIMA KAO TURISTIČKA VREDNOST

RAZLIKA U VISINI LETNJIH I JESENJIH PADAVINA KAO MERILO NJIHOVOG MARITIMITETA ODNOSNO KONTINENTALITETA

ODNOS IZMEĐU NAO-INDEKSA, MRAZNIH DANA I EKSTREMNIH I SREDNJIH MAKSIMALNIH VRIJEDNOSTI TEMPERATURE U TURSKOJ

ANALIZA PADAVINA I SUŠA NA TERITORIJI BiH NA OSNOVU STANDARDIZOVANOG INDEKSA PADAVINA (SPI)

ANALIZA PROMJENA EKSTREMNIH KLIMATSKIH INDEKSA U MOSTARU

ANALIZA TEMPERATURNIH PROMJENA I POSLJEDICE NA EKOSISTEME LIJEVČE-POLJA

BIOKLIMATSKA OBILJEŽJA BANJA LUKE

EKSTREMNE PADAVINE U REPUBLICI SRPSKOJ – ANALIZA 2010. I 2011. GODINE

EKSTREMNI TEMPERATURNI I PADAVINSKI MJESECI U ISTOČNOJ HERCEGOVINI

PROBLEMI SUŠE U BOSNI I HERCEGOVINI

PROMENE KOLIČINE I REŽIMA PADAVINA U BANJA LUCI U DRUGOJ POLOVINI 20. VEKA

PROMENE TEMPERATURE VAZDUHA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU SATELITSKIH OSMATRANJA I MOGUĆI VULKANSKI UTICAJ

REGIONALNE PROMJENE KOLIČINA PADAVINA U REPUBLICI SRPSKOJ

SAVREMENE KLIMATSKE PROMJENE NA PODRUČJU SEMBERIJE – UTICAJI NA AGRARNU PROIZVODNJU

TRENDOVI INDEKSA EKSTREMNIH TEMPERATURA U BOSNI I HERCEGOVINI – PRIMJER MOSTARA

KOLEBANJE KLIME U REPUBLICI SRPSKOJ

SPECIFIČNOSTI PROMJENE KLIME REPUBLIKE SRPSKE I MOGUĆNOSTI ADAPTACIJE

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE POJASA ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PLANINI VITOROG U REPUBLICI SRPSKOJ

ANALIZA MIHOLJSKOG LETA NA PODRUČJU BEOGRADA I SRBIJE

INSOLACIJA U URBANIM PODRUČJIMA

UTICAJ RAZVOJA GRADOVA NA TOK TEMPERATURE VAZDUHA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE BEOGRADSKOG OSTRVA TOPLOTE

ANTROPOGENA EMISIJA TOPLOTE U ATMOSFERU BEOGRADA

PORAST BROJA STANOVNIKA U BEOGRADU I INTENZITET URBANOG OSTRVA TOPLOTE

ANALIZA NOVOSADSKOG URBANOG OSTRVA TOPLOTE

ISTORIJSKE MAKSIMALNE PADAVINE U BEOGRADU I NJIHOV URBANI ASPEKT

TERMIČKE SPECIFIČNOSTI DELIBLATSKE (BANATSKE) PEŠČARE

TERMIČKE KARAKTERISTIKE VAZDUHA NIŠKE KOTLINE

TERMIČKI REŽIM SOKOBANJSKE KOTLINE

TERMIČKI REŽIM NEGOTINSKE KRAJINE

TERMIČKI REŽIM NA PROSTORU JADRA

POJAVA POLEDICE U SRBIJI U NOVEMBRU 1993. GODINE

POJAVA SUŠE U SRBIJI, NJENO PRAĆENJE I MOGUĆNOSTI PROGNOZE

REGIONALNI RASPORED SUŠE U SRBIJI – Tomislav Rakićević

PERIODI BEZ PADAVINA U VOJVODINI – Nada Dunđerov i Pavle Katić

KLIMA JUŽNOG BANATA – Marko Milosavljević i Natalija Todorović

OBLAČNOST U VOJVODINI – Marko Milosavljević

KOMBINOVANI KLIMATSKI ELEMENTI NA TVRĐAVI PETROVARADINA – Pavle Vujević

TEMPERATURE ZEMLJIŠTA U NOVOM SADU – Pavle Katić

NEKE KLIMATSKE KARAKTERISTIKE TOPLINSKOG OTOKA ZAGREBA

STATISTIČKI PRILOG PROCENI UTICAJA URBANIH SREDINA NA TEMPERATURU VAZDUHA

UTICAJ BEOGRADA NA OBLAČNOST U KONVEKTIVNIM NOĆIMA

POJAVA LOKALNIH NOĆNIH NEPOGODA IZNAD BEOGRADA

NEKE KARAKTERISTIKE ATMOSFERSKIH ELEKTRIČNIH PRAŽNJENJA U BEOGRADU

ANALIZA MINIMALNIH DNEVNIH TEMPERATURA ZA BEOGRAD I NIŠ

ANALIZA TOPLOTNIH TALASA POMOĆU KLIMATSKOG INDEKSA U BEOGRADU I NIŠU

SAVREMENE PROMENE EKSTREMNIH TEMPERATURA VAZDUHA U CRNOJ GORI

PROMENE KOLIČINE PADAVINA U PODGORICI U PERIODU 1951-2010.

INDEKSI TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH EKSTREMA U PODGORICI U PERIODU 1951-2008.

KOLEBANJE PROTICAJA NIŠAVE U SKLOPU GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMENA

POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA – predavanja

TORNADO KOD NOVSKE – Andrija Mohorovičić

PRILOG KLIMATSKIM ODNOŠAJIMA GRADA ZEMUNA – Stanko Plivelić (1902)

PODNEBJE LJUBLJANE – Vitalij Manohin

KLIMA LJUBLJANE – Vitalij Manohin

KRATEK PREGLED TEMPERATUR IN PADAVIN V LJUBLJANI V 100-LETNI OPAZOVALNI DOBI 1851-1950.

ANALYSES OF THE ZAGREB-GRIC OBSERVATORY AIR TEMPERATURES INDICES FOR THE PERIOD 1881-2017.

CLIMATE HISTORY OF HUNGARY SINCE 16TH CENTURY

THE EARLY INSTRUMENTAL CLIMATE PERIOD IN EUROPE 1760-1860.

ADDITIONAL OBSERVATIONS IN THE METEOROLOGICAL RECORDS IN THE 19TH CENTURY IN BELGRADE – Nedeljko Todorovic

EFFECT OF SOLAR ACTIVITY ON THE REPETITIVENESS OF SOME METEOROLOGICAL PHENOMENA – Nedeljko Todorovic and Dragana Vujovic

VARIATIONS PERIODIQUES DU CLIMAT EN YOUGOSLAVIE – Pavle Vujevic

 

OSTALI RADOVI SA SRODNOM TEMATIKOM:

SUŠA KAO KOMPLEKSNA PRIRODNA NEPOGODA

RANO UPOZORAVANJE OD POPLAVA U SRBIJI

ZAGAĐENJE VAZDUHA KAO POSLEDICA VANREDNIH DOGAĐANJA

OLUJNI VETROVI KAO HAZARD

ISTORIJSKA UČESTALOST I PROSTORNA RASPODELA ZEMLJOTRESA NA TERITORIJI JUGOISTOČNE EVROPE I MEDITERANA

ISTORIJSKA UČESTALOST I PROSTORNA RASPODELA POPLAVA NA TERITORIJI JUGOISTOČNE EVROPE

ISTORIJSKA UČESTALOST I PROSTORNA RASPODELA OLUJNIH VETROVA NA TERITORIJI JUGOISTOČNE EVROPE

ERUPCIJA VEZUVA 1631. GODINE I BALKANSKE ZEMLJE

ANALIZA PRIMENLJIVOSTI CIKLUSA KATASTROFALNIH DOGAĐAJA U SRBIJI NA PRIMERU POPLAVA

UČESTALOST NAJFREKVENTNIJIH HAZARDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

LINKOVI KA METEOROLOŠKIM RADOVIMA:

Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

CIKLONSKA AKTIVNOST U ZAPADNOM SREDOZEMLJU – Đuro Radinović i Dragoljub Lalić

HISTORY OF HAIL SUPPRESSION IN SERBIA – Natalija Janc and Milivoj B. Gavrilov

RADOVI MILUTINA MILANKOVIĆA

RADOVI MILANA NEDELJKOVIĆA

RADOVI PAVLA VUJEVIĆA

ZBIRKA KNJIGA MILUTINA MILANKOVIĆA

DIGITALNI LEGAT MILUTINA MILANKOVIĆA

ŽIVOT I DELO SRPSKIH NAUČNIKA

BIBLIOTEKA – GEOGRAFSKI INSTITUT „JOVAN CVIJIĆ“ SANU – Katalog biblioteke

DHMZ – Bibliografija radova (1947-2006)

RADOVI GEOFIZIČKOG ZAVODA PMF-a U ZAGREBU

PRIRODA – časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva

HRVATSKI METEOROLOŠKI ČASOPIS

GEOFIZIKA

VIRTUELNA BIBLIOTEKA SRBIJE – BAZE PODATAKA (ukucati traženi pojam)

Copyright © 2011. MeteoLogos – svet meteorologije (Sva prava zadržana)