BEOGRAD – rekonstrukcija srednjih mesečnih i godišnjih temperatura (period 1750-1779. godina)

Pre nekoliko meseci, autor ovog portala je uradio rekonstrukciju mesečnih i godišnjih temperaturnih podataka za BEOGRAD, i to za period od 1750-1779. godine (dužina perioda 30 godina).

Pre više godina je urađena rekonstrukcija temperatura za period 1780-1847. (68 godina), na osnovu mernih podataka Budimpešte. Zatim, rekonstrukcija temperatura za periode od 1848-1865. i od 1876-1887. godine je urađena na osnovu mernih podataka Vladimira Jakšića sa beogradskog Senjaka, i to tako što su podaci sa stanice Senjak vrlo uspešno redukovani na stanicu Vračar. Najzad, rekonstrukcija temperatura za period od 1866-1875. godine je urađena na osnovu mernih podataka Budimpešte i Zagreba, zato što nedostaje dnevnik Jakšićevih merenja sa Senjaka za taj period. Inače, podaci Budimpešte su pokazali veći stepen korelacije sa Beogradom u odnosu na podatke Zagreba, zbog izraženije klimatske „istočne komponente“ u podacima Budimpešte u odnosu na podatke Zagreba.

Mesečni temperaturni podaci (procenjena odstupanja srednjih mesečnih temperatura od normale), na osnovu kojih je urađena rekonstrukcija beogradskih temperatura za period 1750-1779. mogu se pronaći OVDE.

Na pomenutoj web-stranici, procena temperaturnih odstupanja od normale je urađena na osnovu referentnog perioda 1951-1980. godina.

Nakon izvršene rekonstrukcije beogradskih temperatura za period 1750-1779. godina, autor ovog rada je izvršio proveru dobijenih rezultata po toj metodi, i to za referentni period 1951-1980. godina, koji je i poslužio kao osnov za rekonstrukciju. Rezultati kontrole dobijenih rezultata rekonstrukcije su prikazani na slici ispod:

 

Kao što se može videti na priloženoj slici, od analiziranih 360 meseci – kod njih 220 dobijeni rezultati odstupaju do svega 0,3 stepena (61%), što je veoma dobar rezultat rekonstrukcije (obojeno žutom bojom). Dalje, odstupanja do 0,4 stepena obuhvataju 74% analiziranih meseci. Konačno, dobijena odstupanja do 0,5 stepeni obuhvataju 84% analiziranih meseci, što znači da su odstupanja veća od 0,5 stepeni registrovana kod svega 16% posmatranih meseca. Dakle, rezultati provere podataka dobijenih ovom metodom rekonstrukcije nam nedvosmisleno pokazuju da možemo biti sasvim zadovoljni urađenom rekonstrukcijom beogradskih temperaturnih podataka za period 1750-1779. godina. 

VAŽNA NAPOMENA: Kod pojedinih ekstremno toplih ili ekstremno hladnih meseca su najverovatnije registrovana i značajnija odstupanja (od 0,8 do 1,5 stepeni), što znači da su pojedini topli meseci najverovatnije još topliji, a pojedini hladni meseci još hladniji u odnosu na dobijene rezultate rekonstrukcije koji su prikazani u tabeli ispod.

 

TABELA – rekonstruisane srednje mesečne i godišnje temperature u Beogradu (period 1750-1779. godina):

 

Autor rekonstrukcije temperaturnih podataka: Vladimir Bilak