Definicije i pojmovi u klimatologiji

Da bismo analizirali meteorološke podatke, u klimatologiji se vrši klasifikacija dana sa određenim karakteristikama, i to kod svih klimatskih elemenata ili pojava.

Kada je reč o dnevnim temperaturama (minimalnim ili maksimalnim), najčešće se koristi sledeća klasifikacija dana:

1. Letnji dani (dani sa Tmax >= 25.0 C)

2. Tropski dani (dani sa Tmax >= 30.0 C)

3. Dani sa tropskim noćima (dani sa Tmin >= 20.0 C)

4. Mrazni dani (dani sa Tmin < 0.0 C)

5. Ledeni dani (dani sa Tmax < 0.0 C)

6. Dani sa Tmax >= 35.0 C

7. Dani sa Tmin <= -10.0 C

 

 

Kod analize srednjih dnevnih temperatura najčešće se koristi sledeća klasifikacija dana:

1. Dani sa negativnom srednjom dnevnom temperaturom (Tsred < 0.0 C)

2. Dani sa srednjom dnevnom temperaturom >= 5.0 C (ispod 5.0 C vegetacija miruje)

3. Dani sa srednjom dnevnom temperaturom >= 10.0 C, >= 15.0 C, >= 20.0 C, >= 25.0 C, >= 30.0 C

Inače, u klimatologiji se srednje dnevne temperature računaju na osnovu merenja iz tri dnevna termina od 06, 13, 20h UTC (to je zimi 07, 14, 21h; leti 08, 15, 22h), po formuli:
Tsred = (06+13+20+20h UTC)/4

Po zimskom računanju vremena: Tsred = (07+14+21+21h)/4
Po letnjem računanju vremena: Tsred = (08+15+22+22h)/4

 

U klimatologiji se često koristi priložena tabela, za izračunavanje srednjih i ekstremnih datuma određenih meteoroloških pojava i klimatskih elemenata (pretvaranje rednog broja dana u godini u datume i obrnuto):