Izuzetno duga i nezgodna zima 1995/1996.

Temperaturno posmatrano, zima 1995/96. je bila nešto malo ispod proseka (ipak u granicama normale), ali je ostala dobro upamćena po svom kontinuitetu, dužini trajanja i po još nekim karakteristikama.

Oktobar 1995. je bio suv, sunčan, stabilan, prelep mesec. Međutim, već 04. novembra dolazi do naglog zahlađenja sa obilnim snežnim padavinama – u Beogradu je 07. novembra 1995. ujutru izmerena visina snega od čak 39 cm, čime je oboren dotadašnji rekord od 37 cm, izmeren 30. novembra 1921. godine. Baš zanimljivo – rekordan snežni pokrivač u prvoj dekadi novembra…

Zimu 1995/96. godine sam odlično zapamtio po kontinuitetu relativno hladnog i hladnog vremena u toku svih pet zimskih meseci (novembar-mart). Pre 7-8 godina sam obavio neka sračunavanja za period 1920-2001 (82 godine), jer sam tada raspolagao podacima za taj period. Pored raznih računica setio sam se da uradim sledeće – izdvojio sam dane sa Tmax >= 10.0 C od novembra do marta (5 meseci) i rezultati su sledeći: zima 1995/96. je imala najmanji broj takvih dana (Tmax >= 10.0) u čitavom periodu 1920-2001 (82 zime) => samo 22 dana.
Evo broja ovih dana po mesecima:
Novembar 1995. = 9 dana (prosek je 16.0 dana)
Decembar 1995. = 4 dana (prosek je 6.7 dana)
Januar 1996. = 0 dana (prosek je 4.8 dana)
Februar 1996. = 2 dana (prosek je 7.6 dana)
Mart 1996. = 7 dana (prosek je 18.5 dana)

Dakle, zime 1995/96. (novembar-mart) bilo je ukupno svega 22 dana sa Tmax >= 10.0 C, a normalan broj ovih dana za period od 82 godine iznosi 53.7 dana. Ovde moram da ubacim podatak da je zime 2000/2001. registrovan najveći broj ovih dana (95).

Zimu 1995/96. sam takođe dobro upamtio i po učestalim pojavama ledene kiše (naročito u decembru 1995. i januaru 1996.), kao i po dugotrajnim periodima sa košavom (posebno u decembru 1995, januaru i martu 1996). Naročito sam dobro upamtio 06. decembar 1995. i 25. januar 1996, kada je ledena kiša u kombinaciji sa jakom košavom izazvala pravu elementarnu nepogodu u Beogradu – nešto slično ovome ne pamtim da se desilo…

Taman je u prvoj dekadi aprila 1996. nastupilo nešto toplije vreme, međutim sredinom meseca stiže jak ciklon koji ponovo donosi vrlo hladno vreme, sneg i snežni pokrivač od 7 cm (14. aprila 1996. ujutru). Odlično se sećam da su ljudi na javnim mestima međusobno komentarisali i pitali se hoće li te (1996) godine uopšte stići proleće i hoće li nas ova zima ikada napustiti.

Zaista, zima 1995/96. beše jedna relativno hladna i izuzetno duga zima, zapamćena po učestalosti pojave jakih ledenih kiša (poledica) i po dugotrajnim periodima sa jakom košavom. Naveo sam samo dva dana sa jakom ledenom kišom, a bilo ih je još najmanje 10 u toku te zime.
Srednja zimska temperatura (decembar-februar) za beogradski niz od 1848-2007. godine iznosi 1.0 C, a tokom  zime 1995/96. je iznosila 0.5 C, što je za 0.5 C niže od proseka, ali ipak u okviru normalnih vrednosti.
Međutim, ako dodamo još oba hladnija od proseka rubna zimska meseca (novembar 1995. i mart 1996.), onda je negativno temperaturno odstupanje još izraženije: srednja zimska temperatura za svih 5 meseci (novembar-mart) za ceo beogradski niz iznosi 3.1 C, a zime 1995/96. je iznosila svega 1.6 C, što je za 1.5 C niže od proseka, a to baš i nije tako mala razlika na sezonskom nivou.

Inače, zimu 1995/96. su karakterisale vrlo stabilne i ujednačene temperature, nije bilo jakih mrazeva (minimum te zime nije išao ispod -8 stepeni), ali je bilo dosta mraznih dana (97). Naravno, bilo je i otopljenja, ali su ona ipak bila retka i kratkotrajna – jedino je bilo nekoliko vrlo toplih dana (4) u trećoj dekadi decembra 1995. To jako otopljenje je naglo nastupilo, ali se isto tako naglo i okončalo. Znači, skoro celih 5 meseci je bilo umereno hladno i hladno vreme – baš stabilna i ujednačena zima po temperaturama.

Na kraju da opet kažem – izuzetno duga i po mnogim parametrima nezgodna zima 1995/96, zima za dugo pamćenje… Jedva dočekasmo proleće 1996. Prvi sneg je pao već 04.11.1995, a poslednji sneg 16.04.1996. (dakle, snežna sezona je trajala skoro pet i po meseci).

Na samom kraju, prilažem tabelu sa pregledom dnevnih maksimalnih i minimalnih temperatura u Beogradu po mesecima (novembar 1995 – mart 1996.), u kojoj se lako zapaža kontinuitet  hladnog vremena u toku svih pet zimskih meseci: