Mit o štetnosti UV-zračenja

Satelitski merni podaci pokazuju da je plašenje naroda izmišljenim UV-zračenjem kontraproduktivno za zdravlje ljudi. Da li je to neznanje ili namera? UV-zračenje je faktor rizika tek onda kada pređe 20 jedinica. X-zračenja nema ili je slabo. Treba se izlagati Suncu u cilju dobijanja D vitamina i tako stvarati imunitet organizma.

Brze klimatske promene, globalno zagrevanje i propaganda o tome da je CO2 gas koji izaziva efekat staklene bašte – ne postoje u nauci. U nauci postoji samo teorija Milutina Milankovića koja negira sve tri izmišljotine, pa se može reći da su to tri najveće svetske prevare u istoriji ljudske civilizacije. Iskreno se nadamo da je izmišljeno UV-zračenje bez ikakvog merenja samo prevara pojedinaca, a ne interesnih grupacija.

PRIMER: UV-zračenje od 2. jula 2019.

Na primer, UV-zračenje je dana 2. jula 2019. godine ispod 9 jedinica i smatra se veoma slabim. Visoka temperatura nema nikakvog značaja za povećanje ili smanjenje UV-zračenja.

Ako UV-zračenje izrazimo preko Faktora, onda jačina UV-zračenja od 20 jedinica je Faktor 1, a kada je jačina UV-zračenja jednaka ili veća od 30 jedinica, onda je to Faktor 10. Indeksi UV-zračenja koji se zvanično objavljuju nisu dobijeni merenjem, već računom koji određuju uslove propagacije, odnosno “šta bi bilo – kad bi bilo”. To znači da uslovi propagacije mogu biti izračunati sa Indeksom 10, a da je UV-zračenje slabo. To je propaganda kozmetičke industrije, radi kupovine i masovnog korišćenja raznoraznih preparata za sunčanje, ili bolje rečeno – kojekakvih “mazalica”.

Slobodno se sunčajte, jer kada nema erupcija vulkana na Suncu – tada nema ni jakog UV-zračenja. Sunce je blagorodno, ali ne treba preterivati, jer je električno polje Sunca, koje stvara toplotu na Zemlji – jako. Ono nosi kondukcionu električnu struju, koja dužim izlaganjem Suncu stvara opekotine kao i obična vatra, ali što je najvažnije – nije kancerogeno.

 

Autor teksta: Milan T. Stevančević