Tag Archives: globalno zagrevanje

KLIMATIZAM i KATASTROFIZAM – pokušaji da se nametne UN-porez, preraspodijeli novac i provede depopulacija

Kako alarmisti “uspješno” prognoziraju ovih prethodnih 50 godina, vidjet ćete dokumentirano u ovom podužem članku. Iako se ništa od predviđenog nije dogodilo, to njima ne smeta. A sve su to bili i onda jednako “znanstvenici” i političari od autoriteta. Mijenjaju povod straha po potrebi, baš poput Orwellove 1984: “… oduvijek smo u ratu s Oceanijom”…

Read More

NASA napokon priznala da ugljen-dioksid ozelenjava Zemlju

NASA napokon priznala da ugljen-dioksid ozelenjava Zemlju… i da masonski kult klimatskih promena negira ekologiju i osnove fotosinteze. Veći nivoi CO2 stvaraju zeleniju Zemlju, budući da je CO2 najvažniji molekul za održavanje biljnog sveta na Zemlji. U direktnoj kontradikciji sa strašnim pričama o ugljen-dioksidu, koga neumoljivo u medijima spominju aktivisti klimatskih promena, naučna studija objavljena u

Read More

Paul Driessen: Totalitarci antiklimatske znanosti

Demokrati, klimatski aktivisti i interesne skupine u području obnovljive energije u punom su modu ogorčenja nakon vijesti da predsjednik Trump namjerava pokrenuti Predsjednički odbor za klimatske znanosti (Presidential Committee on Climate Science – PCSS). PCSS bi, napokon, pregledao i preispitao izvješća o “opasnim klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem” saveznih agencija i istraživanja koja su financirale.

Read More

Globalno zagrevanje izmišljotina (?) Fusnota 22…

Ujedinjene nacije nas preko svog Saveta za klimu (IPCC) uče da se naša planeta zagreva, da se zbog toga otapaju velike količine leda, da je nivo mora u drastičnom porastu i da se sve to dešava zbog takozvanog efekta staklenika – nemogućnosti da suvišna toplota napusti našu atmosferu, jer u njoj ima previše ugljen-dioksida. Posledice

Read More

Živjeli ložači (!!!)

U prošlom postu sam skrenuo pažnju na puno veći udio topline iz biomase (čitaj: peleta) u ukupnoj energetskoj bilanci Njemačke od svih vjetro-i fotonaponskih elektrana zajedno. Pokazat će se da je to samo vrh sante leda prema drugim zemljama. Pogledajmo primjer iz Velike Britanije. Najveća britanska termoelektrana je Drax koja zadnjih godina prelazi s „prljavog“

Read More

Putin o Thunberg

Obično ne dozvoljavam sebi osvrtanje na dnevne događaje, nego jednostavno pripremam postove. Moram napraviti izuzetak. Čitajući jutros novine našao sam izvod iz Putinove izjave o Greti Thunberg. I oduševio se. Svaka čast, Vladimire! Možda bih dodao kako je sramotna uloga medija koji su intravenoznom dugotrajnom propagandom nesretnu djevojku doveli do sadašnjeg stanja, a potom joj

Read More