U poseti prvoj meteorološkoj stanici u Beogradu i Srbiji

Prošle jeseni, u subotu, 29. oktobra 2011. godine, bio sam u poseti porodici Jakšić, koja je početkom 1998. godine obnovila svakodnevna merenja na istom mestu – u krugu svog dvorišta, u kome je prvi srpski statističar, meteorolog i klimatolog VLADIMIR JAKŠIĆ (1824-1899) pune 52 godine svakodnevno obavljao meteorološka merenja i osmatranja. Inače, Vladimir Jakšić je ova prva kontinuirana instrumentalna merenja i osmatranja započeo još početkom 1848. godine i vršio ih je sve do svoje smrti u 1899. godini. Posle Jakšićeve smrti, članovi njegove uže porodice su nastavili sa merenjima do kraja 1899. godine, da bi rezultati bili kompletni – za celu tu godinu. Velika je šteta što se, pored tolikog Jakšićevog truda, ipak nije nastavilo sa merenjima na toj lokaciji, tako da je skoro čitav 20. vek ostao bez podataka sa tog mesta (!?). Smatram da je RHMZ Srbije bio u obavezi da, bar odmah posle Drugog svetskog rata, iznađe načina da se ta merenja nastave tamo gde su prekinuta Jakšićevom smrću u 1899. godini.

Inače, Vladimir Jakšić je rođen u Kragujevcu, 5. maja 1824. godine, a preminuo je u Beogradu, 28. avgusta 1899. godine.

Videćete na slikama koje ću priložiti u ovom tekstu – 28. avgusta 1999. godine, povodom stogodišnjice Jakšićeve smrti, i povodom obeležavanja 150 godina srpske meteorologije (1848-1998), postavljena je spomen-ploča u znak sećanja na Vladimira Jakšića i na njegov veliki uspeh u meteorološkim merenjima i osmatranjima, ali i u znak poštovanja za sve ono što je učinio za razvoj i napredak meteorologije i klimatologije u Srbiji. Ne treba zaboraviti važnu činjenicu da je V. Jakšić dugo vremena bio jedina osoba koja se bavila meteorologijom u Srbiji. Inače, Vladimir Jakšić je po struci bio ekonomista, koji je 1864. godine osnovao Statističku službu Srbije, tako da je dugo godina bio i njen načelnik, sve do penzionisanja 1888. godine. Dakle, Vladimir Jakšić je bio osnivač srpske meteorologije, srpske klimatologije, srpske statistike i – ko zna čega sve još… Ne treba smetnuti s uma ni činjenicu da je Vladimir Jakšić 1856. godine osnovao prvu meteorološku mrežu stanica u Srbiji, a postoji podatak da je 1857. godine u njenom sastavu bilo čak 27 stanica, što je u ono vreme predstavljalo jednu od najgušćih meteoroloških mreža u okviru jedne države. Vladimir Jakšić je 1851. godine uradio i prvu klimatsku studiju u Srbiji, a na osnovu rezultata sopstvenih merenja i osmatranja u Beogradu (za period 1848-1850).

Upravo zbog svega napred navedenog, dužni smo da pominjemo porodicu Jakšić, koja od početka 1998. godine svakodnevno obavlja meteorološka merenja i osmatranja na ovom, tako značajnom mestu za srpsku meteorologiju. Imao sam izuzetnu čast i zadovoljstvo da lično upoznam članove porodice Jakšić.

Srdačan pozdrav za porodicu Jakšić (Aleksandra, Mirjanu, Jakova i Jovana), koji svojim velikim zalaganjem čuvaju uspomene na svoje slavne pretke, i koji rezultatima svojih merenja čine uslugu RHMZ Srbije i svim istinskim ljubiteljima meteorologije, kojima će sigurno trebati njihovi meteorološki podaci, u svrhu nekih budućih analiza i studija klime Beograda. Ali, ne treba zaboraviti da se stari Jakšićevi podaci iz perioda 1848-1899. itekako mogu upotrebiti za analizu i ocenu klime u drugoj polovini 19. veka, ali i za sasvim korektnu obradu podataka u cilju produžetka postojećeg beogradskog meteorološkog niza (Opservatorija Vračar) za četrdesetak godina.

I na samom kraju, porodici Jakšić želim puno zdravlja, sreće i uspeha u daljem radu i aktivnostima na meteorološkom polju, ali i na svim drugim poslovima kojima se bave.

U svakom slučaju, bićemo u kontaktu (!!!).

Rekonstruisane temperature Jakšićeve mreže stanica (SRBIJA i BEOGRAD) za period 1856-1862.

Publikaciju o meteorološkoj delatnosti Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Skenirane meteorološke dnevnike Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Opširan tekst o meteorološkim merenjima i osmatranjima Vladimira Jakšića možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o meteorološkim dnevnicima Vladimira Jakšića možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o životu i delu Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Rad o redukciji srednjih MESEČNIH temperatura sa stanice Senjak na stanicu Vračar možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o rekonstrukciji Jakšićevih DNEVNIH temperaturnih podataka za BEOGRAD (1848-1865, 1876-1887) možete pogledati OVDE.

Jakšićeve originalne meteorološke podatke u digitalnom obliku možete pogledati OVDE.

Redukovane dnevne temperaturne podatke (Tmin i Tmax) sa stanice Senjak na stanicu Vračar (preliminarna redukcija), za periode od 1848. do 1865. i od 1876. do 1899. godine možete pogledati OVDE.

Uporedni pregled dnevnih temperaturnih podataka (Tmin i Tmax) dobijenih redukcijom sa stanice Senjak na stanicu Vračar i originalnih temperaturnih podataka sa stanice Vračar (paralelna merenja od 13.07.1887. do 31.12.1899. godine) možete pogledati OVDE.

RTS – emisija o Vladimiru Jakšiću, iz serijala pod nazivom Istorija nauke, možete pogledati OVDE.

 

Evo nekoliko slika prve Jakšićeve meteorološke stanice u Beogradu, odnosno Srbiji. Slike su načinjene 29. oktobra 2011. godine. Uživajte (!!!).

 

Autor teksta i fotografija: Vladimir Bilak