Vremenske pojave i klimatski procesi = RITAM PRIRODE

sezone_ritam prirode

Kao što vidite, ovo je sličica koja prikazuje ponašanje (promene) temperatura na planeti po sezonama – godišnjim dobima.

Ovo je puls naše planete Zemlje, ritam naše Majke Prirode – ritam života, koji je karakterističan za sve pojave u Prirodi, pa tako i za meteorološke pojave i klimatske procese.

Dakle, pored već pomenute temperature, na identičan način se ponašaju i svi ostali meteorološki elementi u okviru celokupnog prirodnog (životnog) ciklusa na planeti.

S obzirom na ovde navedene elementarne činjenice, pre iznošenja bilo kakvih zaključaka o ponašanju klime – potrebno je analizirati sve meteorološke parametre, prvo kao zasebne (odvojene) delove mozaika koji se zove – PRIRODA, a onda ih analizirati na više različitih načina, i zatim utvrditi njihovu međusobnu korelaciju (zavisnost jednih od drugih).

Tek onda kada se uradi kompletna analiza svih meteoroloških elemenata i utvrdi njihova međusobna korelacija, moguće je donositi ispravne zaključke o vremenu i klimi.

I na kraju, izmišljene priče o tzv. globalnom zagrevanju i tzv. (ekstremnim) vremenskim pojavama jednostavno – padaju u vodu, jer se do sada izgleda nije niko ozbiljnije i detaljnije bavio analizom ponašanja (bar najvažnijih) meteoroloških parametara u sklopu jedinstvene celine, a to je – PRIRODA.