Category Archives: VREME SUTRA – Jakov Lovrić

Vazdušni omotač – atmosfera

Vazdušni omotač u poređenju sa prečnikom Zemlje je veoma tanak sloj koji okružuje Zemlju. Njegova deb­ljina iznosi oko 600 kilometara, mada prema najnovijim ist­raživanjima putem satelita, prelazni sloj atmosfere u međuplanetarni „prazan“ prostor dostiže visinu čak oko 8.000 km. Koliko je at­mosfera relativno tanak sloj najbolje ilustruje pri­mer poređenja jabuke sa Zemljom, gde atmosfera proporcionalno nije

Read More