Climategate 1

Kao što već znate, pre više od dvadesetak dana hiljade dokumenata sa e-majlovima, kompjuterskim kodovima i drugim važnim dokumentima su hakovani (ili namerno otkriveni od strane nekog insajdera) sa servera istraživačkog centra CRU (Climate Research Unit) u Velikoj Britaniji. Sadržaj e-majlova je vrlo eksplozivan za publiku koja nije detaljno upućena u aktivnosti naučnika IPCC i stanje klimatologije danas, ali čak i eksperti koji su to sve znali su bili često šokirani sadržajem prepiske nekih od vodećih svetskih klimatologa. U najkraćem, ova prepiska daje direktne dokaze zavere vodećih naučnika IPCC u manipulaciji podacima, štelovanju rezultata istraživanja da bi se uklopili u političke zahteve, sakrivanja od javnosti podataka koji podležu zakonu o njihovoj javnoj dostupnosti, zavera u zajedničkom brisanju zvaničnih e-majlova pisanih kao deo IPCC procesa, sprečavanje oponenata da objavljuju u stručnim časopisima, itd…

U prethodnom postu sam napisao da ova afera otkriva i dokazuje „egzaktno“ zašto IPCC ne predstavlja konsenzus 3.000 vodećih naučnika, već zaveru šačice ispolitiziranih prevaranata. U ovom i u nekoliko narednih postova ćete videti i zašto.

Najpre, kratak rezime ko su učesnici ove naše drame. Ukratko rečeno, 6 ili 7 ljudi, ne više. Ali, vrlo, vrlo važnih. Glavni akter – Dr Phil Jones, direktor CRU i autor najviše citiranog indeksa globalne temperature CRU HADCrut, koji IPCC koristi kao zvaničnu procenu globalne temperature, a klimatski modelari kao imput podatke u „validiranju“ modela. U IPCC od 1990. igra vrlo istaknutu ulogu. Broj 2, doktor Michael Mann, Pennsilvania State University, bivši glavni autor za paleoklimatologiju u izveštaju IPCC TAR 2001, i autor čuvenog grafika Hockey Stick koji je besomučno korišćen kao „dokaz“ da je 1998. bila najtoplija godina u prethodnom milenijumu, a poslednja dekada 20. veka najtopija dekada u tom milenijumu. Broj tri, dr Keith Briffa, Mannov naslednik na mestu šefa IPCC za paleoklimatologiju, čiji rad je vrlo često bio komentarisan u ovim mejlovima. Sledeći, doktor Tom Wiggley, Jonesov prethodnik na CRU i takođe vrlo istaknut član IPCC. Još jedan, Kenneth Trentbeth, glavni autor u izveštaju AR4 od 2007, mislim poglavlje o „fizičkoj osnovi“ globalnog zagrevanja. Jednom rečju, krem.

A sada, da vidimo čime se sve ovaj pomenuti „krem“ bavio. Pošto je stvar toliko komplikovana i sa mnogo detalja, ja ću danas komentarisati samo dva e-maila koji su puno pažnje privukli. Sutra nastavljam sa drugim mejlovima koji se tiču manipulacija naukom i podacima, a kasnije ću se pozabavati manipulacijama naučnim procesom i njihovim pokušajima da ućutkaju skeptike i sakriju od javnosti podatke koje su bili po zakonu dužni da objave. Prvi mejl. Piše Phil Jones, Mannu, Briffi i drugima:

Upravo sam završio Majkov (Michael Mann IJ) trik za Nature (časopis IJ) dodavanjem stvarnih temperatura svakoj seriji za poslednjih 20 godina, kao i od 1961. za Keitha (Briffa IJ) da sakrijem pad temperature“.

Ovo je svakako najcitiraniji i jedan od najžešćih mejlova koji su u ovoj aferi razotkriveni. Izgleda prilično belodano kako se vodeći naučnici hvale korišćenjem trikova i manipulacija da bi sakrili globalno zahlađenje. Međutim, stvar je mnogo komplikovanija, i mnogo gora od toga. Naime, to „sakrivanje pada“ o kome govori Jones nije pokušaj da se manipulišu stvarni temperaturni podaci kako se često misli, nego takozvani proksi podaci iz temperaturnih rekonstrukcija. Naime, nemajući direktne termometarske podatke za udaljenu prošlost, naučnici često koriste indirektne pokazatelje poput godova na dugotrajnom drveću, sadržaja izotopa kiseonika u ledenim korama, sedimentima polena na dnu jezera i slično, da bi rekonstruisali temperaturu u udaljenoj prošlosti. Ova grupa se bavi time, ali na specifičan način; oni pokušavaju da pronađu proksi podatke koji bi opovrgli davno ustanovljene teorije o toplom periodu srednjeg veka i malom ledenom dobu u 16, 17. i 18. veku. Stvar se događa pre objavljivanja izveštaja TAR. U njemu ide Mannov Hockey Stick, i jedna Jonesova rekonstrukcija koji pokazuju da famoznog Srednjovekovnog toplog perioda nema, da je temperatura bila statična tokom perioda 1000-1900, a onda skočila naglo kao posledica ljudske emisije CO2 u 2o. veku. Ovim je ostvaren naputak Mannovog prethodnika na mestu šefa grupe za paleoklimatologiju IPCC Johnatana Overpecka da „moramo da se rešimo tog srednjovekovnog toplog perioda“ (da bi ovaj u 20. veku izgledao dramatičnije). Međutim, Briffina rekonstrukcija iz analize godova na drveću se ne slaže sa ovim – originalna verzija grafikona pokazuje veću prirodnu varijabilnost nego što se zahteva i odudara znatno od oblika hokejaškog štapa. U jednom drugom mejlu vidimo da se naš krem sastaje u Tanzaniji da diskutuje ovo pitanje, šta da se radi sa Briffinom rekonstrukcijom i kako da se napiše izveštaj IPCC. Vajkaju se da će, ako nešto ne učine, Briffin grafik dati municiju skepticima, i pitaju se kako da izmanipulišu Brifine podatke da se uklope u hokejašku viziju klimatske prošlosti. Na kraju Mann predlaže da Briffa iskoristi njegovu statističku metodologiju koja minimizira varijacije temperature (čista prevara, oprobana u stvaranju Hokey sticka, kasnije posprdno nazvana Mannomatic). Briffa pristaje i vrši novu kalkulaciju. Zbilja, sada se njegov grafik bolje slaže sa hockey stickom, ali javlja se novi problem – kao posledica nove kalkulacije, pojavljuje se čudna anomalija posle 1961; umesto da temperatura raste, kao što termometri pokazuju, Briffini „proksiji“ pokazuju oštar pad, toliko da su vrednosti krajem 1990-ih niže od onih s početka veka? Problem… postavlja se pitanje kakva je pouzdanost te rekonstrukcije 1.000 godina unazad kad ne može ni približno da replicira poznate temperaturne podatke u instrumentalnom periodu 20. veka???

„Trik“ za „sakrivanje pada“ o kome Jones govori u e-mailu je zapravo vezan za ovaj problem „divergencije“ Briffinih proksija od stvarnih temperatura. Kako sakriti da Briffina korigovana rekonstrukcija „predviđa“ snažno globalno zahlađenje u periodu koji bi trebalo da bude „period nezapamćenog globalnog zagrevanja“. Pitate se možda koji je to tačno „trik“ Jones upotrebio da reši ovaj problem? U svojoj nemuštoj odbrani, ovi prevaranti su često tvrdili da u naučnom žargonu reč „trik“ znači pametnu stvar ili kreativno rešenje nekog problema, a ne nužno prevaru. No, ovde je reč o čistoj prevari. Šta je Jones uradio? Ništa posebno „kreativno“. Naprosto je uhvatio i „odfikario“ deo Briffinog grafikona posle 1961, čiji rezultat mu se nije sviđao! Prosto k’o pasulj (detaljna rekonstrukcija cele afere). Podaci nam se ne sviđaju, dođavola s podacima. Izveštaj IPCC iz 2001, kao i onaj iz 2007. donose Brifinu rekonstrukciju, lukavo zatrpanu u druge slične grafikone, koja se završava 1961! Nema ni reči zašto je deo od 1961. do 2000. obrisan! Zapravo nije ni bilo prijavljeno da je uopšte obrisan. Steve McIntyre, kanadski istraživač, je uočio to još 2006. I u svojstvu reviewera IPCC izveštaja iz 2007. tražio je da pokažu ceo Briffin grafikon. I odbili su ga, tvrdeći da je to „inappropriate“.

Zašto je ovo važna stvar? Prosto zato što imamo egzaktnu potvrdu štelovanja paleoklimatskih rekonstrukcija temperature. A one su bile kritično važne u „atribuciji“ globalnog zagrevanja čoveku, jer su pružale ključnu podršku tezi da je varijabilnost u prošlosti navodno bila mnogo manja nego što je tradicionalna klimatologija verovala (sa srednjim vekom gde su Vikinzi naselili Zelenu Zemlju Grenland, a vinova loza uspevala u Škotskoj). Sad imamo osim već dokazane prevare sa hockey stickom i dokaze u vidu priznanja samih aktera da je druga važna rekonstrukcija, ona Keitha Briffe, bila direktno štimovana da bi se prikrila činjenica da se ona ne slaže sa temperaturnim podacima u 20. veku i da time nema nikakvu prediktivnu moć kada je reč o temperaturama u mnogo daljoj prošlosti. Paleoklimatski „dokazi“ za zagrevanje bez presedana u 20. veku naprosto ne postoje. Izmišljeni su.

Pošto je ovo ionako bio (pre)dugačak post, neću sada komentarisati drugi mejl koji sam planirao, već ga prebacujem za sutra.

Izvor: http://trzisnoresenje.blogspot.rs/2009/12/climategate-1.html