Meteorolog Nedeljko Todorović – Uticaj Sunca na majske poplave u Srbiji

Nedeljko Todorović – Do sada se nije dešavalo da na relativno velikom prostranstvu padne između 150 i 220 litara kiše po kvadratnom metru

Kiša, vetar, tornado u Crnoj Travi, munje, sneg, led i celokupna sinoptička situacija imaju svoj početak na Suncu, a kraj na Zemlji – tvrde heliocentrični meteorolozi. Među njima je i naš sagovornik Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Zajedno sa Milanom Stevančevićem jedan je od osnivača Beogradske škole meteorologije, koja negira globalno zagrevanje i uticaj čoveka na promenu klime. Oni objavljuju naučne radove o veličanstvenom skladu prirodnih sila koje omogućavaju da iz vatre nastane kiša, koja dolazi sa Sunca. Donosi  je Sunčev vetar, a nastaje na visinama od 80 kilometara i na visokim temperaturama od 600 stepeni. Tada dolazi do hemijske reakcije između vodonika i kiseonika. Tako je jedna od erupcija na Suncu, posle koje je stigao Sunčev vetar na Zemlju, odnosno mlaz naelektrisanih čestica, izazvala pojavu jakog ciklona na Balkanu.

Sunce je u fazi maksimalne aktivnosti, kada prorade vulkani i ogromna energija stiže iz kosmosa. Krajem prošle godine ona je bila usmerena na severnu Ameriku, kojoj je donela veoma jaku zimu, dok je kod nas bilo toplo. Ekstremne vremenske prilike, koje su nas do sada zaobilazile, pogodile su Balkan. Ciklon je stajao dva dana iznad zapadne Srbije, dela Vojvodine, Slavonije, istočne i severne Bosne. Do sada se nije dešavalo da na relativno velikom prostranstvu, na slivovima pritoka reke Save, padne između 150 i 220 litara kiše po kvadratnom metru. Nama, koji radimo prognozu vremena, bilo je nestvarno da će biti toliko padavina za tri dana. Heliocentrična prognoza pokazala je isto – povezao je Nedeljko Todorović erupciju na Suncu sa majskim poplavama u Srbiji.

Hidrolozi su danima upozoravali na pojavu bujičnih potoka, a meteorolozi RHMZS na moguće poplave. Pojavu preobilne kiše heliocentrični meteorolozi objasnili su obiljem nekih elemenata, naročito gvožđa, koji su bili u sastavu Sunčevog vetra. Prisustvo elemenata moguće je utvrditi analizom kišnice.

Jak udar Sunčevog vetra zabeležen je 8. maja. Uplivom dodatne energije ojačao je i pokrenuo se sa Alpa i zapadnog Sredozemlja i krenuo ka Balkanu. Kad se zaustavio nad našom teritorijom bio je slabo pokretljiv, tako da je i padavinska zona bila stacionarna. Potoci su nabujali. Kolubara, Tamnava i sve njihove manje pritoke, dobile su veliku količinu padavina i stvorile lokalne bujice. One su se objedinjavale u jednu veliku bujicu duž Kolubare, koja je krenula ka Savi i velikim talasom potopila Obrenovac. Tako razorno dejstvo bujica teško je prognozirati – objasnio je Todorović.

On je istakao da poplave nisu izazvane globalnim otopljavanjem, koje se koristi u političke svrhe. Topljenje leda na Antarktiku i obnavljanje ledenog pokrivača dešava se u ciklusima od 60 godina, 30 godina se otapa, 30 godina obnavlja. U prirodi postoje ritmovi – dnevni, nedeljni, pa i milenijumski. Topljenje leda u vezi je sa Pacifičkom dekadnom oscilacijom, kada voda na Pacifiku menja smer strujanja.

Sve je to posledica aktivnosti Sunca, koje zagreva okeane i nema bojazni od globalnog zagađenja, već samo lokalnog. Jedan ciklon može sve da očisti. U narednih 20 do 30 godina očekujemo trend opadanja ekstremno toplih leta. Biće više kiše nego u poslednjih deset godina –  zaključio je Todorović.

Ne postoji veštački proizvedeno magnetno polje koje bi moglo da konkuriše onom na Suncu. Amerikanci su eksperimentisali sa veštački stvorenim magnetnim poljem, putem HAARP-a (programa aktivnog auroralnog istraživanja visoke frekvencije). Čovek nije tako moćan da može da stvori i da se odbrani od tako jakog i specifičnog ciklona koji nas je pogodio. Nikola Tesla je proizveo grmljavinu iznad svoje laboratorije. Ali, rotacija Sunca će izazvati novi meteorološki fenomen na Zemlji za otprilike 27 dana od početka nevremena u Srbiji. Očekujemo pojave novih ciklona u junu i julu. Ne možemo da sprečimo meteorološke i hidrološke fenomene, ali možemo da ih ublažimo, podizanjem nasipa, čišćenjem vodotokova i sađenjem drveća uz obale reka. Jačina ciklona će zavisiti od toga koliko će energije biti izbačeno sa Sunca, a pitanje je gde će biti njihov centar – najavio je Todorović nastavak varljivog leta.

Izvor: www.agroservis.rs