SAČUVANO OD ZABORAVA – Beleške o vremenu u Osijeku od 1804. do 1831. godine

ZAPISI I BELEŠKE O VREMENU U OSIJEKU U PERIODU OD 1804. DO 1831. GODINE

Beleške o vremenu u elektronskoj formi je ustupio gospodin Ivan Golić, na čemu mu autor ovog portala najsrdačnije zahvaljuje.

 

IZVOR: Osječki dnevnik Sebastijana Karla Redlsteina (1804-1832), Državni arhiv u Osijeku, Osijek, 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOR: Osječki dnevnik Sebastijana Karla Redlsteina (1804-1832), Državni arhiv u Osijeku, Osijek, 1997.