SAČUVANO OD ZABORAVA – Najstarija publikacija o klimi Zemuna iz davne 1902. godine

Skenirao sam najstariju publikaciju o klimi Zemuna, koju je objavilo tadašnje Gradsko poglavarstvo u Zemunu, daleke 1902. godine.

Ovaj najstariji rad o vremenu i klimi Zemuna sadrži podatke o temperaturama, padavinama i pojedinim meteorološkim pojavama, kao i analize pomenutih meteoroloških elemenata, na osnovu kojih je izvršena preliminarna klasifikacija klimatskih karakteristika Zemuna, ali i njegovog neposrednog okruženja, u koje spada i Beograd.

U ovoj vrednoj publikaciji se mogu pronaći i podaci o kretanju vodostaja na Dunavu kod Zemuna, kao i informacije o tadašnjoj svojevrsnoj atrakciji – meteorološkom stubu u Gradskom parku, koji je bio postavljen četiri godine ranije, u oktobru 1898. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletan tekst najstarije publikacije o klimi Zemuna, sa tabelarno prikazanim meteorološkim podacima u prilogu, možete pogledati OVDE.

Pogledajte još i: METEOROLOŠKI STUB U ZEMUNU S KRAJA XIX VEKA