SAČUVANO OD ZABORAVA – Kišne prilike Beograda (1901)