Category Archives: Globalno zagrevanje

Elektromagnetno istraživanje uticaja ugljen-dioksida na stvaranje efekta staklene bašte

U svetu nauke postoje samo dve makroskopske sile: elektromagnetna i gravitaciona sila. Elektromagnetna sila je Prvi Pokretač svih promena u Prirodi. Sila Prvog pokretača je spoljna elektromagnetska sila koja nastaje zajedničkim dejstvom električne konvekcione struje koja dolazi sa Sunca i magnetskog polja Zemlje. Treće prirodne makroskopske sile nema, pa svaki drugačiji pristup u istraživanju prirodnih

Read More

Glečer koji je rekao “NE” otapanju

Većina onih koji ne veruju da globalno zagrevanje uopšte postoji i čitav taj koncept smatraju svetskom zaverom, jedva čekaju da čuju bilo šta što bi moglo da implicira da njihova sumnjičavost nije bezrazložna. Poslednji primer te vrste je Perito Moreno, argentinski glečer koji odbija da prati svetske trendove i konstantno uvećava svoju ledenu masu. Naučnici

Read More

Klimatski alarmisti o Beogradskoj školi meteorologije

U najmanju ruku je neobična činjenica da tzv. naučni novinari skepticizam ili sumnju proglašavaju za nešto što je nepotrebno, pa čak i štetno po nauku (!?!?). Zar oni koji se istinski bave naukom i istraživanjima mogu da odbace sumnju, koja je, u stvari, najvažniji preduslov za dalji razvoj i napredak nauke (?). Zar je moguće

Read More

Srbija u savremenim klimatskim promenama – predavanje dr Vladana Ducića

Dr Vladan Ducić, profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, je na Kolarcu, dana 09.11.2007. godine, održao sjajno predavanje na temu klimatskih promena, prezentujući konkretne rezultate i zaključke sopstvenih istraživanja.   http://www.meteologos.rs/wp-content/uploads/2019/08/SRBIJA-U-SAVREMENIM-KLIMATSKIM-PROMENAMA_Vladan-Ducic_Predavanje-na-Kolarcu_09.11.2007..mp3   Zaključak IPCC stoji na stanovištu da se najveći deo zagrevanja registrovanog u toku druge polovine 20. veka, može pripisati ljudskim aktivnostima. U pomenutom periodu

Read More

Meteorološki podaci ne mogu da potvrde zagrevanje na Arktiku i Antarktiku

Poštovani posetioci, došlo je krajnje vreme da pogledamo šta se temperaturno dešava na severnom i južnom polu (Arktiku i Antarktiku), odnosno na arktičkom i antarktičkom polarnom krugu. Na samom početku, evo jednog veoma zanimljivog linka sa mesečnim i godišnjim temperaturnim podacima sa arktičkog kruga: Monthly and annual mean surface air temperature measured at the 2

Read More