METEOROLOŠKA BIBLIOTEKA – sve na jednom mestu

Pregled celokupnog sadržaja METEO BIBLIOTEKE – u cilju lakšeg i bržeg pronalaženja traženih pojmova po pretraživačima

 

METEOROLOŠKE KNJIGE (klikni)

 

REČNIK OSNOVNIH METEOROLOŠKIH POJMOVA

METEOROLOŠKO – KLIMATOLOŠKI REČNIK

METEOROLOGIJA – Pavle Vujević

METEOROLOGIJA – Marko Milosavljević

OSNOVI METEOROLOGIJE – Igor Delijanić

KLIMATOLOGIJA – Marko Milosavljević

KLIMATOLOGIJA – Dušan Dukić

KLIMATOLOGIJA SA OSNOVIMA METEOROLOGIJE – Dušan Dukić

METEOROLOŠKI INSTRUMENTI I OSMATRANJE – Petar Gburčik

VREME I KLIMA JUGOSLAVIJE – Đuro Radinović

KLIMA SRBIJE – Vladan Ducić i Milan Radovanović

AGROMETEOROLOGIJA – Silva Otorepec

METEOROLOGIJA ILI NAUKA O VREMENU – Ljubomir Đurić

KLIMATOLOŠKA STATISTIKA – Pavle Vujević

KLIMATOLOGIJA ZA GEOGRAFE – Tomislav Šegota i Anita Filipčić

OSNOVI MATEMATIČNE I FIZIČKE GEOGRAFIJE – ATMOSFERA I OKEANI_Pavle Vujević

TEHNIČKA METEOROLOGIJA – Slobodan Plazinić

VAZDUHOPLOVNA METEOROLOGIJA – Zlatoje Čobanov

VAZDUHOPLOVNA METEOROLOGIJA – Milivoj B. Gavrilov

VAZDUHOPLOVNA METEOROLOGIJA – Lazar Lazić

KLIMA BEOGRADA – Miroslava Unkašević

KLIMA PODGORICE – Dragan Burić, Radomir Ivanović i Luka Mitrović

RHMZ – METEOROLOŠKA DELATNOST VLADIMIRA JAKŠIĆA

RHMZ – METEOROLOŠKA DELATNOST VLADIMIRA JOVANOVIĆA

RHMZ_METEOROLOŠKI PODACI – NACIONALNO BLAGO_ZBORNIK RADOVA

DEVET HRASTOVA – ZAPISI O ISTORIJI SRPSKE METEOROLOGIJE

PRIČE O VREMENU I KLIMI – Mihailo B. Popović

SUNCE, OBLACI I VJETAR – Ludwig Kapeller

KLIMA I LJUDSKA AKTIVNOST – Vukašin N. Bilić

KAKO VREME UTIČE NA ZDRAVLJE – Manfred Kajzer

UTICAJ VREMENA NA ZDRAVLJE LJUDI – grupa autora

OPĆA I PROMETNA METEOROLOGIJA – I dio

OPĆA I PROMETNA METEOROLOGIJA – II dio

ANALIZA METEOROLOŠKIH POLJA I SUSTAVA – Krešo Pandžić

METEOROLOGIJA – priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola

METEOROLOGIJA – udžbenik za pomorske škole i priručnik za pomorce

MIKROMETEOROLOGIJA – Borivoj Rajković i Fedor Mesinger

VRIEME – crtice iz meteorologije_Oton Kučera

ZBIRKA ZADATAKA IZ KLIMATOLOGIJE I PRIMENJENE METEOROLOGIJE

MILAN SIJERKOVIĆ – popularne meteorološke knjige

UVOD U NOVU FIZIKU – Goran Mitić

SKENIRANI METEO DNEVNICI VLADIMIRA JAKŠIĆA – period 1848-1865, 1876-1899.

 

 

LINKOVI KA METEOROLOŠKIM KNJIGAMA I LITERATURI:

ISTORIJA METEOROLOGIJE – Mlađen Ćurić

IZ ISTORIJE SRPSKE METEOROLOGIJE – Slobodan Plazinić

DINAMIČKA METEOROLOGIJA – Mlađen Ćurić

DINAMIKA OBLAKA – Mlađen Ćurić

METEOROLOGIJA – Mlađen Ćurić i Dejan Janc

ATMOSFERSKI ELEKTRICITET – Slobodan Plazinić

KOŠAVA – Miroslava Unkašević i Ivana Tošić

INTENZITETI JAKIH KIŠA U SRBIJI – grupa autora

RADOVI MILUTINA MILANKOVIĆA

RADOVI PAVLA VUJEVIĆA

ZBIRKA KNJIGA MILUTINA MILANKOVIĆA

DIGITALNI LEGAT MILUTINA MILANKOVIĆA

ŽIVOT I DELO SRPSKIH NAUČNIKA

BIBLIOTEKA – GEOGRAFSKI INSTITUT „JOVAN CVIJIĆ“ SANU – Katalog biblioteke

IZVEŠTAJI BEOGRADSKE METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE – Milan Nedeljković

HRVATSKI METEOROLOŠKI ČASOPIS

GEOFIZIKA

 

 

METEOROLOŠKI DOKUMENTI (klikni)

 

RHMZ – Klimatske karakteristike Srbije za period 1981-2010.

RHMZ – Uputstvo za osmatranja i merenja na glavnim meteorološkim stanicama

RHMZ – Uputstvo za osmatranja i merenja na običnoj klimatološkoj stanici

RHMZ – Uputstvo za osmatranje snežnog pokrivača

DHMZ – Naputak za opažanja i mjerenja na glavnim meteorološkim postajama

DHMZ – Naputak za rad običnih klimatoloških postaja

DHMZ – Bibliografija radova (1947-2006)

RHMZ_METEOROLOŠKI PODACI – NACIONALNO BLAGO_ZBORNIK RADOVA

RHMZ – REZULTATI OSMATRANJA METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU U PERIODU 1887-1986.

SKENIRANI METEO DNEVNICI VLADIMIRA JAKŠIĆA – period 1848-1865, 1876-1899.

BEOGRADSKA OPSERVATORIJA – IZVEŠTAJI I UPUTSTVA

VLADIMIR JAKŠIĆ – prvo srpsko Uputstvo za osmatranja i merenja iz 1856. godine

PRVI MESEČNI IZVEŠTAJ OPSERVATORIJE VELIKE ŠKOLE U BEOGRADU ZA JUL 1887. GODINE – OD 13. JULA DO 12. AVGUSTA 1887. GODINE

 

LINKOVI KA METEOROLOŠKIM DOKUMENTIMA:

DHMZ – Međunarodni Atlas oblaka – knjiga I

DHMZ – Međunarodni Atlas oblaka – knjiga II

DHMZ – Klimatski atlas Hrvatske

DHMZ – Meteorološki i hidrološki bilten

DHMZ – 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj

150 GODINA GEOFIZIČKOG ZAVODA U ZAGREBU

METEOROLOŠKA POSTAJA KREDARICA 1954-2014.

BIBLIOTEKA – GEOGRAFSKI INSTITUT „JOVAN CVIJIĆ“ SANU – Katalog biblioteke

 

 

METEOROLOŠKI RADOVI (klikni)

 

METEOROLOGIJA – osnovni pojmovi i meteorološki elementi

RHMZ – KLIMATSKE KARAKTERISTIKE SRBIJE ZA PERIOD 1981-2010.

KLIMA SRBIJE – Vladan Ducić i Milan Radovanović

VREME I KLIMA JUGOSLAVIJE – Đuro Radinović

PRILOZI ISTRAŽIVANJU KLIMATSKIH FLUKTUACIJA U JUGOSLAVIJI – Josip Goldberg

DUGOPERIODSKE FLUKTUACIJE TEMPERATURE VAZDUHA I PADAVINA U JUGOSLAVIJI

ANALIZA GODIŠNJIH PADAVINSKIH SUMA NA PROSTORU SRBIJE

KARAKTERISTIKE KLIME BEOGRADSKE OPSERVATORIJE – Katarina Milosavljević

TEMPERATURNI I KIŠNI ODNOSI U NR SRBIJI – Marko Milosavljević

KLIMATSKE OSOBINE SR SRBIJE – Tomislav Rakićević

TOPLOTNE PRILIKE METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU – Pavle Vujević

SREDNJE DESETOGODIŠNJE VREDNOSTI GLAVNIH KLIMATSKIH ELEMENATA U BEOGRADU ZA PERIOD 1891-1960_Pavle Vujević

PODNEBLJE FNR JUGOSLAVIJE – Pavle Vujević

PODNEBLJE BEOGRADA – Pavle Vujević

O GEOGRAFSKOM POLOŽAJU I PODNEBLJU BEOGRADA – Pavle Vujević

KLIMA BEOGRADA – Miroslava Unkašević

KLIMA BEOGRADA – Tomislav Rakićević

SEKULARNE PROMENE KLIME BEOGRADA – Tomislav Rakićević

KLIMATSKE PROMENE U SRBIJI – Ivana Tošić i Miroslava Unkašević

KLIMATSKI EKSTREMI U SRBIJI I SVETU – Tomislav Rakićević

KOLEBANJE KLIME U ISTORIJSKOM PERIODU – Tomislav Rakićević

KOLEBANJE KLIMATA I PROMENE NIVOA SVETSKOG OKEANA – Tomislav Rakićević

KLIMA BEOGRADA I TREND GLOBALNOG KLIMATA – Tomislav Rakićević

PROMENE KLIMATA U GEOLOŠKOJ SADAŠNJICI – HOLOCENU_Tomislav Rakićević

INSOLACIJA U BEOGRADU – Tomislav Rakićević

TERMIČKI REŽIM VAZDUHA U NOVOSADSKOM REGIONU – Dušan Dukić

KLIMA BANATA – Lazar Lazić i Dragoslav Pavić

KLIMA SREMA – Jovan Romelić, Jovan Plavša i Lazar Lazić

KLIMA PODGORICE – Dragan Burić, Radomir Ivanović i Luka Mitrović

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OBLAČNOSTI U BANATU – Lazar Lazić i Dragoslav Pavić

NEKE TEMPERATURNE KARAKTERISTIKE VOJVOĐANSKOG DELA BANATA

BIOKLIMATSKE KARAKTERISTIKE BANATA

ČESTINE VETROVA U BAČKOJ U PERIODU 1951-1990.

PROSEČNE PADAVINE NA PODRUČJU BAČKE

OBJEKTIVNA KLASIFIKACIJA ATMOSFERSKE CIRKULACIJE IZNAD SRBIJE

ATMOSFERSKA CIRKULACIJA KAO FAKTOR PROSTORNE RASPODELE TEMPERATURA VAZDUHA I PADAVINA U SRBIJI

UV – ZRAČENJE I TOPLOTNI TALASI U VOJVODINI

SNHT ANALIZA SEZONSKIH I MESEČNIH TEMPERATURA VAZDUHA U VOJVODINI

PROMENA GODIŠNJEG TOKA PADAVINA U BEOGRADU – Natalija Todorović

OTOPLJAVANJE KLIMATA, UZROCI I POSLEDICE – Tomislav Rakićević

SAVREMENO OTOPLJAVANJE KLIME, NA PRIMERU BEOGRADA – Tomislav Rakićević

SUNČEVA AKTIVNOST I KOLEBANJE KLIME, NA PRIMERU BEOGRADA – Tomislav Rakićević

SREDNJA DNEVNA TEMPERATURA VAZDUHA – RAZLIKA IZMEĐU DVA NAČINA IZRAČUNAVANJA, Nedeljko Todorović i Vladimir Bilak

REKONSTRUKCIJA SREDNJE GODIŠNJE TEMPERATURE U BEOGRADU ZA PERIOD DO POČETKA MERENJA NA METEOROLOŠKOJ OPSERVATORIJI NA VRAČARU – Nedeljko Todorović i Vladimir Bilak

REKONSTRUKCIJA SREDNJIH MESEČNIH TEMPERATURA U BEOGRADU ZA PERIOD DO POČETKA MERENJA NA METEOROLOŠKOJ OPSERVATORIJI NA VRAČARU – Vladimir Bilak i Nedeljko Todorović

SREDNJE MESEČNE I GODIŠNJE TEMPERATURE VAZDUHA U BEOGRADU REDUKOVANE SA SENJAKA NA VRAČAR – Vladimir Bilak

ANALIZA POVRŠINE SUNČEVIH PEGA U PERIODU 1874-1991. GODINE, SA OSVRTOM NA VISINU PADAVINA U SRBIJI – Zoran Tanasijević

O ANOMALIJAMA PADAVINA U BEOGRADU – Tomislav Rakićević

JAKE KIŠE I PLJUSKOVI U BEOGRADU – Katarina Milosavljević

REŽIM PADAVINA U REGIONU BEOGRADA

KARAKTERISTIKE JAKIH KIŠA NA TERITORIJI SRBIJE U PERIODU APRIL-SEPTEMBAR 2014. GODINE

STATISTIČKA ZNAČAJNOST MESEČNIH I MAKSIMALNIH SUMA PADAVINA IZ PERIODA APRIL-SEPTEMBAR 2014. GODINE

VELIKI ATMOSFERSKI POREMEĆAJI – Marko Milosavljević

POREMEĆAJ U GODIŠNJIM TOKOVIMA KLIMATSKIH ELEMENATA U BEOGRADU NA OSNOVU ŠEZDESETOGODIŠNJIH METEOROLOŠKIH OSMATRANJA – Marko Milosavljević

KLIMATSKE PROMENE U BEOGRADU – Marko Milosavljević

FIZIČKE OSOBINE VETROVA U BEOGRADU – Marko Milosavljević

VETAR KOŠAVA U PODUNAVLJU – Marko Milosavljević

ODNOS IZMEĐU MINIMALNE TEMPERATURE NA 2 METRA I NA 5 SM IZNAD ZEMLJE U BEOGRADU – Marko Milosavljević

TEMPERATURE TLA U BEOGRADU – Pavle Vujević

GODIŠNJI HOD TEMPERATURE TLA U BEOGRADU – Borivoje Dobrilović

KIŠNE I SUŠNE PERIODE U NR SRBIJI – Katarina Milosavljević

PRILOG POZNAVANJU STRUKTURE KIŠNIH DANA – Katarina Milosavljević

CIKLIČNOST SUŠNIH I VODNIH PERIODA U SRBIJI – Miroslav Ocokoljić

PRILOG IZUČAVANJU VODNIH REŽIMA REKA U SRBIJI

TERMIČKI REŽIM POVRŠINSKIH VODA SAP VOJVODINE

TRAJANJE KIŠA JAKOG INTENZITETA I NJIHOVA RASPODELA U TOKU DANA U SRBIJI

PROSTORNE ANALIZE JAKIH KIŠA KRATKOG TRAJANJA NA TERITORIJI SRBIJE

STATISTIČKA ANALIZA MAKSIMALNIH KRATKOTRAJNIH KIŠA METODOM GODIŠNJIH EKSTREMA

PRELIMINARNA HIDROLOŠKA REKONSTRUKCIJA POPLAVNOG TALASA IZ MAJA 2014. GODINE U SLIVU REKE KOLUBARE

OSNOVNE HIDROGRAFSKO-HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE SLIVA DRINE I HIDROMETEOROLOŠKI PODACI

ANALIZA POVRATNE SPREGE IZMEĐU PADAVINA I VLAGE U ZEMLJIŠTU ZASNOVANA NA METEOROLOŠKIM I KLIMATOLOŠKIM PODACIMA

MARGINALNE RASPODELE KUMULATIVNIH DNEVNIH PADAVINA NA PROSTORU SRBIJE

HOMOGENIZACIJA PODATAKA O PADAVINAMA U PANONSKOJ REGIJI

AMPLITUDE EKSTREMNIH VODOSTAJA NA REKAMA I JEZERIMA U FNR JUGOSLAVIJI

POPLAVE U SR SRBIJI U XX VEKU – Ljiljana Gavrilović

KLIMA I LJUDSKA AKTIVNOST – Vukašin N. Bilić

O RAZVOJU METEOROLOGIJE U SRBIJI – Borivoje Dobrilović

RHMZ_METEOROLOŠKI PODACI – NACIONALNO BLAGO_ZBORNIK RADOVA

METEOROLOGIJA – priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola

PROMENA TEMPERATURE VAZDUHA SA PORASTOM NADMORSKE VISINE – Marko Milosavljević

REKE BEOGRADA I NJEGOVE OKOLINE – Dušan Dukić

KLIMA GRADOVA – Dušan Dukić

PRILOG PROUČAVANJU MIKROKLIME BEOGRADA I NJEGOVE BLIŽE OKOLINE

MIKROKLIMA NOVOG BEOGRADA – Jovan Đ. Marković

KLASIFIKACIJE CIRKULACIJE ATMOSFERE

NEKI REZULTATI ISPITIVANJA PROMENA GODIŠNJIH I SEZONSKIH KOLIČINA PADAVINA U BEOGRADU U PERIODU 1887-1986. GODINE

CIRKULACIJA ATMOSFERE I KOLEBANJE TEMPERATURE VAZDUHA U SRBIJI U PERIODU 1949-2004.

EKSTREMNE TEMPERATURE VAZDUHA U VOJVODINI U PERIODU 1948-2003.

KLIMA SREDNJOVEKOVNE SRBIJE – POKUŠAJ REKONSTRUKCIJE NA BAZI ASTRONOMSKIH ELEMENATA I ŠUMSKOG FONDA

PROBLEM LEDENIH DOBA

LEDENA DOBA – REŠENJE TAJNE

KLIMATOLOGIJA ZA GEOGRAFE – PROMJENA KLIME

SUNČEVA AKTIVNOST – VREME I KLIMA NA ZEMLJI

SUNČEVA AKTIVNOST I ŠUMSKI POŽARI

POVEZANOST SUNČEVE AKTIVNOSTI I CIRKULACIJE ATMOSFERE U PERIODU 1891-2004.

PRILOG PROUČAVANJU UTICAJA ENERGIJE SUNČEVOG VETRA NA ATMOSFERSKE PROCESE

UVOĐENJE PROSTORNE DIMENZIJE U PROUČAVANJU KOLEBANJA KLIME U SRBIJI U INSTRUMENTALNOM PERIODU

SRBIJA U SAVREMENIM KLIMATSKIM PROMENAMA – Vladan Ducić

UTICAJ SAVREMENIH KLIMATSKIH KOLEBANJA I POTENCIJALNIH PROMJENA KLIME NA FITOGEOGRAFSKA OBILJEŽJA REPUBLIKE SRPSKE

KLIMATSKI FENOMENI EL NINJO I LA NINJA

DIPLOMSKI RADOVI – Institut za meteorologiju

MAGISTARSKE TEZE – Institut za meteorologiju

DOKTORSKE DISERTACIJE – Institut za meteorologiju

GLOBALNO ZAGREVANJE – IZMEĐU MITA I STVARNOSTI

PROMENE TEMPERATURE VAZDUHA NA OSNOVU SATELITSKIH OSMATRANJA U SRBIJI I SVETU

PROMENE LINEARNOG TRENDA TEMPERATURE VAZDUHA PO GEOGRAFSKIM ŠIRINAMA U PERIODU SATELITSKIH OSMATRANJA

UPOREDNA ANALIZA PROMENA TEMPERATURE VAZDUHA U SRBIJI NA OSNOVU SATELITSKIH I PRIZEMNIH MERENJA

PROMENE TEMPERATURE VAZDUHA U SVETU I SRBIJI I SEVERNO – ATLANTSKA OSCILACIJA

FENOMEN EL NINJA – EL NINJO JUŽNA OSCILACIJA

POVEZANOST TEMPERATURE VODE SUPTROPSKOG ATLANTIKA, AZORSKOG MAKSIMUMA I TEMPERATURE VAZDUHA U SRBIJI

DINAMIKA I MOGUĆI UZROCI TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH EKSTREMA NA TERITORIJI CRNE GORE U PERIODU 1951-2010.

ANALIZA KLIMATSKIH PROMENA U SLOVENIJI – I deo

ANALIZA KLIMATSKIH PROMENA U SLOVENIJI – II deo

RAČUNANJE INDEKSA SEVERNO-ATLANTSKE OSCILACIJE

DINAMIKA TROPSKIH CIKLONA I GLOBALNO OTOPLJAVANJE – Vladan Ducić

PONOVLJIVOST TOPLIH LETA U BEOGRADU

DATUM POSLEDNJEG SNEGA I SNEŽNOG POKRIVAČA U BEOGRADU U PERIODU 1991-2013.

LISTANJE DIVLJEG KESTENA – BELEŠKE VLADIMIRA JAKŠIĆA U PERIODU 1876-1899.

GRMLJAVINE I MUNJE U NARODNOM VEROVANJU U BEOGRADU I OKOLINI

TERMIČKI REŽIM VODE I REŽIM LEDA NA RECI TISI U SRBIJI

POPLAVE U SRBIJI U PERIODU 1999-2009.

SUŠNI I VODNI PERIODI NA DUNAVU I PROGNOZA NJIHOVIH DALJIH KRETANJA – Miroslav Ocokoljić

EKSTREMNE HIDROLOŠKE SITUACIJE NA RECI DUNAV

PADAVINE U REONU KOPAONIKA

TROMBA KOD INĐIJE – ANALIZA SLUČAJA OD 06. JUNA 2008. GODINE

POJAVA TROMBE NA NOVOM BEOGRADU 24. MAJA 2012. GODINE – SINOPTIČKA ANALIZA

POJAVA TROMBE U VALJEVSKOM KRAJU

UTICAJ VREMENA NA ZDRAVLJE LJUDI

PRILOG RASPRAVI O RAČUNANJU SREDNJIH TEMPERATURA ZRAKA

ANALIZA NIZOVA SREDNJIH GODIŠNJIH TEMPERATURA ZRAKA U HRVATSKOJ

ANALIZA TEMPERATURNIH SUMA U HRVATSKOJ

ANALIZA MINIMALNIH TEMPERATURA TLA U HRVATSKOJ

SNJEŽNI POKRIVAČ U ZAGREBU PREMA PODACIMA OPSERVATORIJA ZAGREB – GRIČ

TEMPERATURNA KLASIFIKACIJA ZAGREBAČKIH ZIMA – Branka Penzar

PRILOG POZNAVANJU KLIME GRADA ZAGREBA I – B. Makjanić, B. Penzar i I. Penzar

SEKULARNE FLUKTUACIJE TEMPERATURE U ZAGREBU – Tomislav Šegota

SEKULARNE FLUKTUACIJE PADALINA U ZAGREBU – Tomislav Šegota

O PODNEBLJU HVARA – Pavle Vujević

KARAKTERISTIKE ZRNA TUČE U SJEVEROZAPADNOM DIJELU HRVATSKE

VRSTE ELEKTRIČNIH PRAŽNJENJA U ATMOSFERI

KLIMATSKO REJONIRANJE U RADOVIMA TOMISLAVA RAKIĆEVIĆA

ANALIZA VIŠEGODIŠNJIH NIZOVA OBLAČNOSTI I RELATIVNOG OSUNČAVANJA U BEOGRADU

GODIŠNJI HOD TEMPERATURE PESKA U BEOGRADU, PERIOD 1927-1939.

TEMPERATURA BUNARSKE VODE NA ZEMLJIŠTU BIVŠE OPSERVATORIJE VELIKE ŠKOLE U BEOGRADU

ANALIZA PROSTORNE DISTRIBUCIJE PADAVINA U VOJVODINI

TEMPERATURA VAZDUHA KAO VEGETACIONI ČINILAC U NR SRBIJI – Marko Milosavljević

TEMPERATURNE PRILIKE U JULU 2007. GODINE KAO EKSTREMNA KLIMATSKA POJAVA U SRBIJI

KOLEBANJE TEMPERATURE VAZDUHA NA PROSTORU STARE PLANINE U INSTRUMENTALNOM PERIODU

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I TRENDOVI KLIMATSKIH PARAMETARA NA TERITORIJI STARE PLANINE

PROSTORNI RASPORED PADAVINA NA STAROJ PLANINI U ZAVISNOSTI OD EKSPOZICIJE I NADMORSKE VISINE

KLIMA SRBIJE – Vladimir Karić

KLIMA STARE PLANINE – Boško Milovanović

KLIMA PIROTSKE KOTLINE

KLIMATSKE PRILIKE VRŠCA I OKOLINE

KLIMATSKE PRILIKE FRUŠKE GORE

KLIMATSKE I HIDROLOŠKE OSOBINE ZLATIBORA

KLIMATSKE ODLIKE UDOLINE VELIKE I JUŽNE MORAVE

KLIMATSKE OSOBINE ZAPADNE SRBIJE

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE ISTOČNE SRBIJE

PRILOG POZNAVANJU KLIME SEVEROISTOČNE SRBIJE

PRILOG POZNAVANJU KLIMATSKIH KARAKTERISTIKA ISTOČNE SRBIJE

KLIMATSKA OBELEŽJA SJENIČKOG KRAJA

KLIMATSKE ODLIKE OPŠTINE LJIG I ŠIRE OKOLINE

KLIMATSKE I HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE OPŠTINE GOLUBAC

KLIMATSKE I HIDROLOŠKE OSOBINE OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

PRILOZI ZA BIOKLIMATOLOGIJU OBLASTI KOPAONIKA

KOPAONIK – KLIMA KAO TURISTIČKA VREDNOST

RAZLIKA U VISINI LETNJIH I JESENJIH PADAVINA KAO MERILO NJIHOVOG MARITIMITETA ODNOSNO KONTINENTALITETA

ANALIZA MIHOLJSKOG LETA NA PODRUČJU BEOGRADA I SRBIJE

INSOLACIJA U URBANIM PODRUČJIMA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE BEOGRADSKOG OSTRVA TOPLOTE

ANTROPOGENA EMISIJA TOPLOTE U ATMOSFERU BEOGRADA

PORAST BROJA STANOVNIKA U BEOGRADU I INTENZITET URBANOG OSTRVA TOPLOTE

ANALIZA NOVOSADSKOG URBANOG OSTRVA TOPLOTE

ISTORIJSKE MAKSIMALNE PADAVINE U BEOGRADU I NJIHOV URBANI ASPEKT

TERMIČKE SPECIFIČNOSTI DELIBLATSKE (BANATSKE) PEŠČARE

TERMIČKE KARAKTERISTIKE VAZDUHA NIŠKE KOTLINE

TERMIČKI REŽIM SOKOBANJSKE KOTLINE

TERMIČKI REŽIM NEGOTINSKE KRAJINE

TERMIČKI REŽIM NA PROSTORU JADRA

POJAVA POLEDICE U SRBIJI U NOVEMBRU 1993. GODINE

POJAVA SUŠE U SRBIJI, NJENO PRAĆENJE I MOGUĆNOSTI PROGNOZE

REGIONALNI RASPORED SUŠE U SRBIJI – Tomislav Rakićević

NEKE KLIMATSKE KARAKTERISTIKE TOPLINSKOG OTOKA ZAGREBA

STATISTIČKI PRILOG PROCENI UTICAJA URBANIH SREDINA NA TEMPERATURU VAZDUHA

UTICAJ BEOGRADA NA OBLAČNOST U KONVEKTIVNIM NOĆIMA

POJAVA LOKALNIH NOĆNIH NEPOGODA IZNAD BEOGRADA

NEKE KARAKTERISTIKE ATMOSFERSKIH ELEKTRIČNIH PRAŽNJENJA U BEOGRADU

ANALIZA MINIMALNIH DNEVNIH TEMPERATURA ZA BEOGRAD I NIŠ

ANALIZA TOPLOTNIH TALASA POMOĆU KLIMATSKOG INDEKSA U BEOGRADU I NIŠU

SAVREMENE PROMENE EKSTREMNIH TEMPERATURA VAZDUHA U CRNOJ GORI

PROMENE KOLIČINE PADAVINA U PODGORICI U PERIODU 1951-2010.

INDEKSI TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH EKSTREMA U PODGORICI U PERIODU 1951-2008.

KOLEBANJE PROTICAJA NIŠAVE U SKLOPU GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMENA

POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA – predavanja

TORNADO KOD NOVSKE – Andrija Mohorovičić

PODNEBJE LJUBLJANE – Vitalij Manohin

KLIMA LJUBLJANE – Vitalij Manohin

KRATEK PREGLED TEMPERATUR IN PADAVIN V LJUBLJANI V 100-LETNI OPAZOVALNI DOBI 1851-1950.

CLIMATE HISTORY OF HUNGARY SINCE 16TH CENTURY

EFFECT OF SOLAR ACTIVITY ON THE REPETITIVENESS OF SOME METEOROLOGICAL PHENOMENA – Nedeljko Todorovic and Dragana Vujovic

VARIATIONS PERIODIQUES DU CLIMAT EN YOUGOSLAVIE – Pavle Vujevic

 

OSTALI RADOVI SA SRODNOM TEMATIKOM:

SUŠA KAO KOMPLEKSNA PRIRODNA NEPOGODA

RANO UPOZORAVANJE OD POPLAVA U SRBIJI

ZAGAĐENJE VAZDUHA KAO POSLEDICA VANREDNIH DOGAĐANJA

OLUJNI VETROVI KAO HAZARD

ISTORIJSKA UČESTALOST I PROSTORNA RASPODELA ZEMLJOTRESA NA TERITORIJI JUGOISTOČNE EVROPE I MEDITERANA

ISTORIJSKA UČESTALOST I PROSTORNA RASPODELA POPLAVA NA TERITORIJI JUGOISTOČNE EVROPE

ISTORIJSKA UČESTALOST I PROSTORNA RASPODELA OLUJNIH VETROVA NA TERITORIJI JUGOISTOČNE EVROPE

ERUPCIJA VEZUVA 1631. GODINE I BALKANSKE ZEMLJE

ANALIZA PRIMENLJIVOSTI CIKLUSA KATASTROFALNIH DOGAĐAJA U SRBIJI NA PRIMERU POPLAVA

UČESTALOST NAJFREKVENTNIJIH HAZARDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 

LINKOVI KA METEOROLOŠKIM RADOVIMA:

RADOVI MILUTINA MILANKOVIĆA

RADOVI MILANA NEDELJKOVIĆA

RADOVI PAVLA VUJEVIĆA

ZBIRKA KNJIGA MILUTINA MILANKOVIĆA

DIGITALNI LEGAT MILUTINA MILANKOVIĆA

ŽIVOT I DELO SRPSKIH NAUČNIKA

BIBLIOTEKA – GEOGRAFSKI INSTITUT „JOVAN CVIJIĆ“ SANU – Katalog biblioteke

DHMZ – Bibliografija radova (1947-2006)

HRVATSKI METEOROLOŠKI ČASOPIS

GEOFIZIKA

 

 

 

METEOROLOŠKI TEKSTOVI (klikni)

 

METEOROLOGIJA – osnovni pojmovi i meteorološki elementi

METEOROLOŠKA MERENJA – SVEDOČANSTVA O ATMOSFERSKIM PROMENAMA

OD MITOVA O ATMOSFERSKIM POJAVAMA DO SATELITSKE METEOROLOGIJE

O RAZVOJU METEOROLOGIJE U SRBIJI – Borivoje Dobrilović

O METEOROLOGIJI U SRBIJI – Borivoje Dobrilović i Nenad Đorđević

METEOROLOGIJA U SRBIJI – Od Vladimira Jakšića do Milutina Milankovića

VLADIMIR JAKŠIĆ – OSNIVAČ METEOROLOŠKIH STANICA U OBNOVLJENOJ SRBIJI

KROZ VASIONU I VEKOVE – Milutin Milanković

VREME SUTRA – Jakov Lovrić

O GEOGRAFSKOM POLOŽAJU I PODNEBLJU BEOGRADA – Pavle Vujević

PODNEBLJE BEOGRADA – Pavle Vujević

PAVLE VUJEVIĆ – biografija

ŽIVOT I RAD PAVLA VUJEVIĆA

PAVLE VUJEVIĆ – UTEMELJIVAČ SAVREMENE KLIMATOLOGIJE U SRBIJI

PAVLE VUJEVIĆ I HRONIKA VREMENA NA BALKANU – Ljerka Opra

SPOMENICA POSVEĆENA PREMINULOM AKADEMIKU PAVLU VUJEVIĆU

METEOROLOGIJA – priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola

DEVET HRASTOVA – ZAPISI O ISTORIJI SRPSKE METEOROLOGIJE

POGODE I NEPOGODE – 150 GODINA SRPSKE METEOROLOGIJE

ISTORIJA SRPSKE METEOROLOGIJE – tekstovi

POČECI METEOROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA U SVETU

POČECI I RAZVOJ METEOROLOGIJE U SRBIJI

DALJI RAZVOJ I NAPREDAK METEOROLOGIJE U SRBIJI – XX VEK

RAZVOJ METEOROLOŠKE SLUŽBE U SRBIJI TOKOM DRUGE POLOVINE XIX VEKA

OSNIVANJE I PRVE DECENIJE RADA OPSERVATORIJE VELIKE ŠKOLE U BEOGRADU

BEOGRADSKA OPSERVATORIJA – IZVEŠTAJI I UPUTSTVA

PRVI MESEČNI IZVEŠTAJ OPSERVATORIJE VELIKE ŠKOLE U BEOGRADU ZA JUL 1887. GODINE – OD 13. JULA DO 12. AVGUSTA 1887. GODINE

TEŽAK – AGROMETEOROLOŠKE ANALIZE IZ XIX VEKA

METEOROLOŠKA MREŽA STACIJA U SRBIJI – Milan Nedeljković

REČ O ASTRONOMIJI I METEOROLOGIJI – Milan Nedeljković

ZAŠTO SE MENJA VREME – Ante Obuljen

REKE BEOGRADA I NJEGOVE OKOLINE – Dušan Dukić

POPLAVE U SR SRBIJI U XX VEKU – Ljiljana Gavrilović

LEDENO DOBA I GLACIJALNI OBLICI BALKANSKOG POLUOSTRVA

PROBLEM LEDENIH DOBA

KLIMA(KS) PLANETE

KLIMA I NESTANAK CIVILIZACIJE MAJA

VASIONA – tekstovi iz časopisa – I deo

VASIONA – tekstovi iz časopisa – II deo

ASTRONOMSKI KALENDAR PETRA MANOJLOVIĆA U ČASOPISU JAVOR – Natalija Janc

MUZEJSKA ZBIRKA ASTRONOMSKE I METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU – Natalija Janc

METEOROLOŠKE STANICE NA PODRUČJU BEOGRADA U XIX VEKU

METEOROLOŠKI STUB U ZEMUNU S KRAJA XIX VEKA

METEOROLOŠKI IZVEŠTAJI U BEOGRADSKOJ ŠTAMPI OD SREDINE PROŠLOG VEKA DO PRVOG SVETSKOG RATA

METEOROLOŠKA I ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA U BEOGRADU TOKOM PRVOG SVETSKOG RATA

SEIZMOLOŠKI RAD ASTRONOMSKE I METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU

ASTRONOMSKA I METEOROLOŠKA OPSERVATORIJA U BEOGRADU I NJEN ASTRONOMSKI RAD DO KRAJA PRVOG SVETSKOG RATA

ZGRADA METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU

O ZEMLJIŠTU PRVE SRPSKE OPSERVATORIJE

ERUPCIJA VEZUVA 1631. GODINE I BALKANSKE ZEMLJE

KLIMA SRBIJE – Vladimir Karić

KLIMA STARE PLANINE – Boško Milovanović

GRMLJAVINE I MUNJE U NARODNOM VEROVANJU U BEOGRADU I OKOLINI

NEUSPELI POKUŠAJ OPSERVATORIJE DA OSNUJE METEOROLOŠKU STANICU U BAČINI 1902. GODINE

ORGANIZACIJA METEOROLOŠKE DELATNOSTI I AKTIVNOST SLUŽBENIKA DRŽAVNE ŽELEZNICE SRBIJE KRAJEM XIX I POČETKOM XX VEKA

GLOBALNO ZAGREVANJE – IZMEĐU MITA I STVARNOSTI

ALARMISTIČKI MITOVI O GLOBALNOM ZAGREVANJU – Ivan Janković

PRIČE O VREMENU I KLIMI – tekstovi iz knjige

MILANKOVIĆEVA KRIVA OSUNČAVANJA OD MAKSIMUMA POSLEDNJE GLACIJACIJE DO POČETKA KULTURE LEPENSKOG VIRA

MILUTIN MILANKOVIĆ – katalog izložbe

KANON OSUNČAVANJA U STAKLENOJ BAŠTI – Aleksandar Petrović

GLOBALNO ZATOPLJENJE – LAŽNA UZBUNA

METEOROLOŠKI SATELITI – Tihomir Dejanović

ZAŠTITA OD GRADA U SRBIJI – Tihomir Dejanović

PRIMJERI BORBE PROTIV GRADA KROZ ISTORIJU – Tihomir Dejanović

ATANASIJE STOJKOVIĆ – ŽIVOT I DELO

KOMETE – SVEDOCI PROŠLOSTI

POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA – predavanja

LIFE AND WORKS OF MILAN NEDELJKOVIC (1857-1950)

THE LIFE AND WORK OF TOMISLAV RAKICEVIC (1930-1997)

Linkovi ka zanimljivim radovima i tekstovima vezanim za nekadašnju Astronomsku i meteorološku opservatoriju u Beogradu (period 1887-1924. godina):

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – I

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – II

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – III

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – IV

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – V

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – VI

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – VII

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA – VIII

 

OSTALI LINKOVI:

KLIMA(KS) PLANETE

KATASTROFE U PRIRODI, POPLAVE U SRPSKOJ I SRBIJI – Jovan Đ. Marković

DHMZ – 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj

DHMZ – Bibliografija radova (1947-2006)

150 GODINA GEOFIZIČKOG ZAVODA U ZAGREBU

METEOROLOŠKA POSTAJA KREDARICA 1954-2014.

BIBLIOTEKA – GEOGRAFSKI INSTITUT „JOVAN CVIJIĆ“ SANU – Katalog biblioteke

ELECTRONIC EDITIONS OF ASTRONOMICAL INSTITUTIONS FROM BELGRADE

 

 

 

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE (klikni)

SRPSKI KALENDAR SVETOG SAVE – Milan T. Stevančević

 

Publikacije BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE – dostupne za pregledanje i preuzimanje:

 

TEORIJSKE OSNOVE HELIOCENTRIČNE ELEKTROMAGNETNE METEOROLOGIJE – knjiga 1 (2006)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 01 (2008)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 02 (2009)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 03 (2010)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 04 (2011)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 05 (2012)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 06 (2013)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 07 (2014)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 08 (2015)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 09 (2017)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 10 (2019)