AUTOMATSKE METEOROLOŠKE STANICE (AMS)

U poslednje vreme sve je zastupljeniji ovakav tip stanica. Reč je o automatskoj stanici koja ima senzore (za temperaturu vazduha, pritisak, vlažnost vazduha, vetar, padavine, a mogu se priključiti i senzori za merenje Sunčevog zračenja, temperature tla, temperature vode,…), pomoću kojih se na svakih nekoliko sekundi meri i očitava trenutno stanje atmosfere. Ovakve stanice obično se mogu priključiti na kompjuter, gde se podaci arhiviraju, tako da ih je moguće razmeniti putem Interneta.

Cena takvih stanica se kreće od 250-300 evra pa sve do nekoliko hiljada evra. Jedne od najskupljih stanica koriste se i u poljoprivredne svrhe, gde mere isparavanje tla, isparavanje vlage sa biljaka, kao i temperaturu tla na nekoliko dubina.

Takav oblik stanica omogućava postavljanje na teško pristupačna mesta, jer nije potreban osmatrač koji bi te podatke trebalo da očitava. Obično te stanice imaju i memoriju u koju spremaju podatke kroz neko vreme, a zatim se podaci prebacuju na računar putem bežične ili USB veze.