Category Archives: GLOBALNO ZAGREVANJE – Ivan Janković

Globalno zagrevanje na drugim planetama

U debati o globalnom zagrevanju na Zemlji koja traje već petnaestak godina, pojavio se poslednjih nekoliko godina još jedan vrlo važan faktor – globalno zagrevanje na drugim planetama. Istraživanja NASA su pokazala da je temperatura na Marsu porasla u poslednjih 25 ili 30 godina značajno, 0.65 stepeni C, što je znatno više nego na Zemlji. Na Jupiteru je došlo do

Read More

Klimatski modeli 1

Sve katastrofičke prognoze posledica budućeg globalnog zagrevanja, skoro bez izuzetka su zasnovane na rezultatima računarskih modela klime, a ne na dokazanim činjenicama. Pretpostavka svih tih modela jeste CO2 kao primarni pokretač klimatskih promena, i njihov amplifikator. Ono što sami naučnici koji prave ove sofistikovane modele priznaju jeste da su to samo simulacije, a ne prognoze,

Read More

Urbano ostrvo toplote

U jednom od prethodnih postova smo skrenuli pažnju na diskrepancu između podataka o temperaturi sa satelita i sa zemaljskih meteoroloških stanica. Porast temperature na Zemlji, po dva seta zemaljskih podataka od 1979. do danas je 0.19 odnosno 0.26 stepeni po dekadi. Satelitska merenja kažu da je porast na većim visinama mnogo manji, samo oko 0,13 stepeni po dekadi. To je veliki

Read More