Category Archives: Klimatske promene

PROMENLJIVOST je suštinska odlika vremena i klime

Na prvoj Međunarodnoj konferenciji o klimi, održanoj u Montrealu u avgustu 2014. godine, meteorološki „stručnjaci“ su najavili pravu meteorološku katastrofu koju će stanovnici planete preživljavati uz sve više vrelih i polarnih talasa, sve češćih vazdušnih turbulencija, pa i cunamija u okeanima čiji će se talasi penjati i do 40 metara visine. Takođe je saopšteno da

Read More

Dinamika i mogući uzroci temperaturnih i padavinskih ekstrema na teritoriji Crne Gore u periodu 1951-2010.

DINAMIKA I MOGUĆI UZROCI TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH EKSTREMA NA TERITORIJI CRNE GORE U PERIODU 1951-2010.   ZAKLJUČAK rada: Ova disertacija je imala dva osnovna cilja. Prvi je utvrđivanje dinamike, a drugi mogućih uzroka temperaturnih i padavinskih ekstrema na teritoriji Crne Gore u periodu 1951-2010. Istraživanje u okviru navedene teme realizovano je detaljnom analizom trenda i

Read More

Promene temperature vazduha u svetu i Srbiji i Severno-atlantska oscilacija (NAO)

U ovom radu je istraživana veza između temperature vazduha i Severno-atlantske oscilacije (NAO) u svetu, u periodu od 1979. do 2006. godine. Ispitivana je veza između satelitskih podataka temperature vazduha (UAHMSU) i NAO-indeksa na prostoru Srbije (17.5-22.5°E i 42.5-47.5°N ), u Evropi (10-45°E i 35-70°N) i svetu po pojasevima od po 10° geografske širine. Uočen

Read More

KLIMA(KS) PLANETE

LIMES PLUS – časopis za društvene i humanističke nauke KLIMA(KS) PLANETE – Liturgija ekstremnog vremena Promene na svetskoj geopolitičkoj sceni su doprinele učestalim aferama vezanim za pojam climate change mnogo ranije nego što je i započela rasprava o klimi i klimatskim promenama. Zapravo, radi se o pravom verskom ratu, u kome dolazi do međusobnih optuživanja

Read More

Satelitski podaci pokazali da klimatski procesi ne mogu biti globalnog karaktera

Na stranici http://climexp.knmi.nl/data/tcet.dat nalaze se rezultati merenja iz centralne Engleske, i to je najduži svetski niz temperaturnih merenja koji datira još od 1659. godine. Dakle, najduži svetski meteorološki niz obuhvata period od 356 godina osmatranja. Na priloženoj slici ispod vidimo odstupanje srednjih godišnjih temperatura vazduha od normale, na području centralne Engleske, za period od 1772.

Read More

Uporedna analiza promena temperature vazduha u Srbiji na osnovu satelitskih i prizemnih merenja

U radu je izvršena uporedna analiza promene temperature vazduha na teritoriji Srbije, na osnovu setova podataka prizemnih i satelitskih osmatranja, u periodu od 1979. do 2006. godine. Analiza trenda je pokazala da nema amplifikacije trenda porasta temperature sa visinom. Nameće se zaključak da se porast temperature vazduha na istraživanom prostoru, kao i na planeti u

Read More