Klimatski modeli i antropogeno zagrevanje

U prethodnim postovima smo razmatrali razne aspekte klimatskih modela IPCC, i notirali njihove brojne slabosti. Sada ćemo razmotriti jednu kardinalnu, koja bi se skoro mogla smatrati instancom opovrgavanja tih modela, a ne samo njihovog dovođenja u sumnju.

Naime, svi klimatski modeli IPCC, koji polaze od pretpostavke o dominantno stakleničkom zagrevanju u prethodnih pola veka, imaju bez razlike jedno karakteristično svojstvo: oni predviđaju veći stepen zagrevanja u atmosferi nego na Zemljinoj površini. Posebno, ti modeli predviđaju takozvanu visinsku amplifikaciju u tropskim krajevima, gde bismo na visini od 8-12 km, na potezu od 20 st. južne do 20 st. severne geografske širine trebalo da imamo takozvanu „vruću tačku“ – deo atmosfere koji se zagreva rapidno, dva do tri puta brže od površine Zemlje. Postoje dobri teorijski razlozi zašto u slučaju dominacije stakleničkog efekta treba očekivati ovakvu pojavu, u to nećemo sada detaljnije ulaziti. Naučnici IPCC su to sasvim dobro objasnili. Sledeća slika nam pokazuje primer „vruće tačke“ koju svi njihovi klimatski modeli bez ostatka predviđaju. Uzeta su četiri najpoznatija modela IPCC.

Kao što se jasno vidi, u svakom od ovih modela je jasno vidljiva „vruća tačka“ u tropima, manje-više na visini od 8-12 km.

Šta pokazuju osmatranja? Da li podaci potvrđuju modelska predviđanja?

Avaj! Po podacima sa satelita koji su dostupni od 1979. godine do danas, zagrevanje se u periodu 1979-2006. u pojasu od 20 st. jgš do 20 st. sgš dešavalo po stopi od 0,07 stepeni C po dekadi. Po oficijelnim podacima CRU koje koristi IPCC, površina Zemlje se u istom tropskom pojasu i u istom periodu zagrevala brzinom od 0,13 stepeni C po dekadi. Dakle, umesto da stepen zagrevanja atmosfere bude dva ili tri puta viši od stepena zagrevanja površine, stvar je potpuno obrnuta – površina Zemlje se skoro duplo brže zagreva od atmosfere! Podaci iz meteo-balona pokazuju još manje zagrevanja u troposferi od satelitskih podataka. Evo grafičkog prikaza stvarnog prostornog rasporeda zagrevanja na Zemlji u poslednjih 30-ak godina.

Dakle, kao što vidimo, ne da nema tropske „vruće tačke“ (uporediti sa slikama modela), nego se prostor gde ona treba da se nalazi zagreva sporije i od severne i od južne hemisfere.

Kakve su posledice ovakve situacije? Pa najkraće rečeno, modeli su u problemu. Ili podaci nisu u redu, što je malo verovatno (naime, dve grupe satelitskih podataka i dva seta radiosondažnih podataka se slažu da je stepen zagrevanja atmosfere manji od zagrevanja na površini. Teško je pretpostaviti da su svi oni istovremeno pogrešni).

Dakle, ovo možemo smatrati egzaktnim dokazom da najveći deo zagrevanja koje se događa poslednjih decenija nije stakleničkog porekla, odnosno da čovek sa svojim emisijama CO2 nije odgovoran za to zagrevanje.

Izvor: http://globalnozagrevanje.blogspot.rs/2007/11/klimatski-modeli-i-antropogeno.html