METEOROLOŠKA OSMATRANJA U SRBIJI

Pod pojmom osmatranje u meteorološkoj službi se obično podrazumevaju osmatranje i merenje zajedno, to jest osmatranje bez instrumenata (vizuelno osmatranje) i osmatranje pomoću instrumenata (merenje). Za kvalitetno meteorološko osmatranje je, znači, važno ne samo imati dobre instrumente, nego i dobrog i savesnog osmatrača. Osmatrač je dužan da uredno, savesno i tačno u predviđenim terminima vrši sva osmatranja predviđena programom rada meteorološke stanice.

Najbolje bi bilo da su osmatranja neprekidna. Tako bi se dobila najpotpunija slika ne samo stanja, već i razvoja vremena. Međutim, to je danas obezbeđeno samo pomoću instrumenata pisača (registrira) i to za samo nekoliko meteoroloških elemenata. Kod svih meteoroloških stanica zavedena su redovna (terminska) osmatranja, a predviđena su i vanredna (dopunska) po potrebi. Redovna osmatranja se vrše u sinoptičkim i klimatološkim terminima (časovima).

Posebno se vrše osmatranja važnijih i naglih vremenskih pojava: nepogode, oluje, provale oblaka, poplave, zemljotresi, gusta magla, grad, poledica itd.

Sinoptički termini su u celom svetu isti, tj, na svaka tri sata: 0000, 0300, 0600, 0900,1200, 1500, 1800 i 2100 čas po srednjem griničkom vremenu ili svetskom vremenu (UTC). Od ovih osmatranja glavna terminska su u 0000, 0600, 1200 i 1800h UTC, a ostala su međuterminska. Ovi dnevni sinoptički termini po svetskom (UTC) vremenu se pomeraju za sat unapred po SEV-u, tako da su to u stvari termini: 0100, 0400, 0700, 1000, 1300, 1600, 1900 i 2200h po našem ili srednjeevropskom vremenu (SEV). Tako se u celom svetu ova osmatranja vrše istovremeno.

Klimatološki termini su u 0700, 1400 i 2100 čas po srednjem mesnom vremenu (lokalno vreme). Znači, svaka stanica vrši osmatranja u različitim terminima, u zavisnosti od svog mesnog vremena.

Količina padavina na glavnim meteorološkim stanicama se meri u 0000, 0600, 1200 i 1800h UTC, to jest u 0100, 0700, 1300 i 1900h po SEV-u. Vreme početka i prestanka trajanja atmosferskih pojava se beleži po SEV-u. Dozvoljeno je da osmatranja počnu 10 minuta pre i završe se 10 minuta posle utvrđenog časa osmatranja, s tim da se elementi koji se brže menjaju (temperatura, vlažnost) čitaju što bliže utvrđenom času osmatranja, a živin barometar u tačno vreme osmatranja.

Prvi meteorološki radar kod nas je pušten u rad 1969. godine na Aerodromu Beograd-Surčin, pa se ta godina može smatrati početkom rada ove službe.

Aerološka osmatranja su u Srbiji počela redovno da se vrše od 1954. godine na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Danas se ona vrše svakodnevno na lokaciji u Košutnjaku uz pomoć potpuno automatizovanog sistema finske firme Vaisala. Mere se promene sa visinom: pritiska, temperature, vlažnosti, pravca i brzine vetra, Sunčevog i radioaktivnog zračenja, količine ozona, itd.

anemometar

Sektor za odbranu od grada je počeo da funkcioniše kao organizovan sistem 1967. godine. Tada se počelo sa odbranom od grada na teritoriji pet opština: Aranđelovac, Mladenovac, Topola, Smederevska Palanka i Velika Plana. Od tada se stalno razvijao, kako u metodološkom, tako i u operativno – tehničkom smislu, i teritorijalno se širio. Od 1991. godine odbranom od grada obuhvaćena je teritorija 144 opštine u Srbiji. Odbrana od grada se u toku godine operativno sprovodi od 15. aprila do 15. oktobra, jer su u ovom periodu najpovoljniji uslovi za pojavu grada na našem području. Sistem za operativno delovanje na olujno – gradonosne oblake obuhvata radarske centre širom Srbije, zatim 1.500 stanica za lansiranje raketa i sistem radio veze.