PROMENA KLIME – poglavlje iz udžbenika KLIMATOLOGIJA ZA GEOGRAFE

Poglavlje iz univerzitetskog udžbenika KLIMATOLOGIJA ZA GEOGRAFE, autora Tomislava Šegote, u izdanju Školske knjige iz Zagreba, 1976. godina – posvećeno klimatskim promenama.

Sadržaj poglavlja:

3. PROMJENA KLIME

3.1. Fluktuacije i varijacije klime

3.2. Promjene klime u instrumentalnom periodu

3.3. Historijske i holocenske promjene klime

3.4. Klima posljednjeg glacijala

3.5. Klima previrmske kenozojske glacijacije

3.6. Klima daleke geološke prošlosti

3.7. Uzroci klimatskih promjena