Beleške Vladimira Jakšića o značajnim vremenskim pojavama u Beogradu, Srbiji i okolnim državama u dnevnicima od 1848. do 1899. godine

Beleške Vladimira Jakšića o značajnim vremenskim pojavama u Beogradu, Srbiji i okolnim državama u dnevnicima od 1848. do 1899. godine

 

– 01. maj 1861. („Zbog slane presejavan kukuruz“)

– 21. decembar 1875. („Idoše Mleci na jug“)

– 31. mart 1876. („31. dana Sava veća negoli 1838. godine“)

– 13. maj 1876. („Grad potukao gornji Vračar sav“)

– 21. maj 1876. („Mraz u Mađarskoj i Nemačkoj, slana u Srbiji; propali vinogradi“)

– 04. jun 1876. („Veliki krug oko sunca“)

– 31. jul 1876. („Bila bara nalivena do pola“)

– 22. i 23. april 1877. („Dva stepena mraz u Mađarskoj, a u Srbiji promrzlo svo voće“)

– Kraj aprila 1877. („Velika voda, sa samo dva inča manja od lanjske“)

– Kraj maja 1877. („Bara izlivena do drugog Laudonovog šanca, poplava počinila veliku štetu po Srbiji“)

– Kraj novembra 1878. („Voda u bari prelazila je daleko preko Laudonovog šanca, kao što beše slučaj i u god. 1869. i 1870.“)

– Kraj decembra 1878. („Voda velika do Laudonovog šanca“)

– 12. mart 1879. („Potop Segedina“)

– Kraj marta 1879. („Voda prelivala drugi Laudonov šanac, no u visini beše sa dva inča manja no u isto doba 1876. godine“)

– Kraj aprila 1879. („Velika voda prelazila preko Laudonovog šanca za dva inča u visinu niža od one u godini 1876. bivše“)

– 10. maj 1879. („Grad potukao gornji Vračar“)

– 12. i 13. maj 1879. („U Mađarskoj i Nemačkoj mraz“)

– Kraj maja 1879. („Velika voda, a u sredini samo sa 2½ stope manja no što beše u mesecu aprilu 1876. god.“)

– 02. jun 1879. („Na Konstantina i Jelenu beše nezapamćena oluja s gradom koji kućama, vinogradima i baštama veliku štetu pričini“)

– 20-22. maj 1880. („Mraz u Mađarskoj i Nemačkoj. Promrzli: kukuruz, krompir, grašak, detelina i vinogradi“)

Jakšićeve beleške o vremenu iz maja 1876. godine

 

– Kraj aprila 1881. („Velika voda kao 1877. ili 1879., umal’ ne propade Segedin“)

– 01. maj 1881. („Slana i mraz, propalo voće“)

– Kraj marta 1882. („Beše vrlo mala voda“)

– 09. maj 1882. („Grad potukao vinogr.“)

– Kraj decembra 1882. („Velika voda prelazila Laudonov šanac“)

– Kraj januara 1883. („Voda prelazila preko Laudonovog šanca“)

– 16. jun 1883. („Jaki grad u Smederevu i po mnogim mestima u Srbiji“)

– Kraj marta 1884. („Mala voda“)

– 05-08. maj 1886. („Mraz u Mađarskoj, propali vinogr. i voće“)

– Kraj marta 1888. („Velika voda, kao i godine 1876.“)

– 16. april 1889. („Visoka Sava 6.32 m, visoka Sava 1888. 8.32 m.“)

– 18. april 1889. („Bila Sava visoka 6.40 metara, a istog dana 1888. god. (???) metara“)

– 30. april 1889. („Visoka Sava 6.77 i u god. 1888. 8.36“)

– 17. april 1890. („Stanje vode 4.55’“)

– Kraj marta 1891. („Voda 6.08 metra visine kod carinarnice“)

– 15. april 1891. („5.60 metra visina vode“)

– 08. april 1893. („Jak zemljotres u 3 časa 10 m. popodne“)

– April i maj 1893. („U aprilu i maju bilo je oko deset puta zemljotresa“)

– 16. mart 1894. („Zemljotres u tri časa u zoru“)

– 23. mart 1894. („Zemljotres u tri časa 7 min. po podne“)

– 04. april 1894. („U 7 i 40 min. uveče zemljotres“)

– 14. jun 1894. („U Beču i Pešti sneg“)

– 12. april 1895. („Visina vode 8.50 metr.“)

– 17. april 1895. („Visina vode 8.61, najviša od kako se pamti“)

– 24. april 1895. („Zemljotres u 2 časa manje 6 min. ujutru“)

– 08. maj 1895. („U jugozapadnoj Evropi padao sneg“)

– 12. maj 1897. („U Beču sneg vejao ceo dan. Na Semeringu 13. napadao sneg u visini jedne stope“)

– 08. jun 1897. („7.81 met. vis. vode“)

– 20-21. decembar 1899. („Oluja zaledila“)

 

 Beleške o datumu listanja kestena (1876-1899)

– 27.03.1876. (87. dan u godini)

– 27.03.1877. (86. dan u godini)

– 01.04.1878. (91. dan u godini)

– 01.04.1879. (91. dan u godini)

– 09.04.1880. (100. dan u godini)

– 1881, 1882. (nema podataka)

– 08.04.1883. (98. dan u godini)

– 30.03.1884. (90. dan u godini)

– 21.03.1885. (80. dan u godini)

– 02.04.1886. (92. dan u godini)

– 01.04.1887. (91. dan u godini)

– 27.03.1888. (87. dan u godini)

– 07.04.1889. (97. dan u godini)

– 27.03.1890. (86. dan u godini)

– 05.04.1891. (95. dan u godini)

– 29.03.1892. (89. dan u godini)

– 07.04.1893. (97. dan u godini)

– 29.03.1894. (88. dan u godini)

– 01.04.1895. (91. dan u godini)

– 24.03.1896. (84. dan u godini)

– 23.03.1897. (82. dan u godini)

– 29.03.1898. (88. dan u godini)

– 28.03.1899. (87. dan u godini)

 

Na osnovu prikazanih podataka za period od 22 godine, srednji datum listanja kestena na Senjaku je 31. MART (90. dan u godini), dok se ekstremni datumi (najraniji i najkasniji) kreću u rasponu od 21.03.1885. (80. dan u godini) do 09.04.1880. (100. dan u godini).

 

Autori rada: Vladimir Bilak i Nedeljko Todorović

Publikaciju o meteorološkoj delatnosti Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Skenirane meteorološke dnevnike Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Opširan tekst o meteorološkim merenjima i osmatranjima Vladimira Jakšića možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o meteorološkim dnevnicima Vladimira Jakšića možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o životu i delu Vladimira Jakšića možete preuzeti OVDE.

Rad o redukciji srednjih MESEČNIH temperatura sa stanice Senjak na stanicu Vračar možete pogledati OVDE.

Opširan tekst o rekonstrukciji Jakšićevih DNEVNIH temperaturnih podataka za BEOGRAD (1848-1865, 1876-1887) možete pogledati OVDE.

Jakšićeve originalne meteorološke podatke u digitalnom obliku možete pogledati OVDE.

Redukovane dnevne temperaturne podatke (Tmin i Tmax) sa stanice Senjak na stanicu Vračar (preliminarna redukcija), za periode od 1848. do 1865. i od 1876. do 1899. godine možete pogledati OVDE.

Uporedni pregled dnevnih temperaturnih podataka (Tmin i Tmax) dobijenih redukcijom sa stanice Senjak na stanicu Vračar i originalnih temperaturnih podataka sa stanice Vračar (paralelna merenja od 13.07.1887. do 31.12.1899. godine) možete pogledati OVDE.

RTS – emisija o Vladimiru Jakšiću, iz serijala pod nazivom Istorija nauke, možete pogledati OVDE.

 

 

Copyright © 2013. MeteoLogos – svet meteorologije (Sva prava zadržana)