Category Archives: Globalno zagrevanje

Globalno zagrevanje i satelitski podaci

Pre nego što počnemo da se bavimo analizom temperaturnih nizova sa svih meridijana, da pogledamo kakvi su rezultati satelitskih merenja (1979-2005. godina)… Veoma zanimljiv rad pod nazivom PROMENE LINEARNOG TRENDA TEMPERATURE VAZDUHA PO GEOGRAFSKIM ŠIRINAMA U PERIODU SATELITSKIH OSMATRANJA. Sažetak: U radu su ispitivane promene linearnog trenda temperature vazduha po pojasevima od po 10º geografske

Read More

Globalno zagrevanje i meteorološki podaci

Na priloženoj slici vidimo odstupanja srednjih godišnjih temperatura od normale, u području centralne Engleske, za period od 1772. godine do danas. Kao što se može videti, jasno se uočava aktuelna topla klimatska faza, koja je započela negde krajem 1980-ih godina. Međutim, pozitivna temperaturna odstupanja ni u jednoj godini do sada nisu dostigla cifru od 1.5

Read More

Meteorološki podaci ne idu u prilog službenoj priči o globalnom zagrevanju

Još jedan stručni rad, pod nazivom SAVREMENE PROMENE EKSTREMNIH TEMPERATURA VAZDUHA U CRNOJ GORI,  koji demantuje zvaničnu teoriju „antropogenog efekta staklene bašte“: Trend promena temperaturnih indeksa upućuje na saglasnost sa modelima dominacije antropogenog efekta staklene bašte. Međutim, tokom istraživanja su uočene i neke nelogičnosti. Prema paleoklimatskim zapisima, ali i teoriji dominacije antropogenog efekta staklene bašte,

Read More

LORD KRISTOFER MONKTON – Njihova velika masna klimatska prevara

U toku su pripreme za Klimatski samit u Parizu 2015. godine, koji globalisti vide kao priliku da uspostave Svetsku vladu i ponište sve slobode za koje su se ljudi izborili. Ovo je ogroman korak unazad za čovečanstvo. Pred nama je žestoka borba u kojoj niko ne bi smeo da bude nemi posmatrač Razgovarala Biljana Đorović

Read More