Junska predavanja u Muzeju nauke i tehnike

U Muzeju nauke i tehnike (Skender-begova ulica 51) će svakog ponedeljka u junu mesecu (u 19h) biti održana predavanja.

Naziv ciklusa: 60 GODINA USPOMENA I SEĆANJA NA MILUTINA MILANKOVIĆA

 

 

60 ГОДИНА УСПОМЕНА И СЕЋАЊА НА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА

4. јун, 19 часова, Кристална сала, Скендер-бегова 51

МИЛАНКОВИЋЕВА ТЕОРИЈА И КЛИМА БУДУЋНОСТИ
проф. др Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ

Милутин Миланковић је својом општеприхваћеном теоријом климе, не само објаснио смену глацијалних и интерглацијалних периода у последњих око 600.000 година, већ је понудио математичко-физичке принципе дешавања ових смена. Његови принципи су омогућили да се клима на Земљи реконструише у много даљој прошлости него што је то он сам урадио. Такође, познавање и примена ових принципа може у знатној мери да помогне да се сагледа и клима будућности.

11. јун, 19 часова, Кристална сала, Скендер-бегова 51

ЛИСТ ПО ЛИСТ ДО ‘КАНОНА’ – ИЗ НЕОБЈАВЉЕНЕ ПРЕПИСКЕ МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
мр Наталија Јанц

На основу необјављене преписке која је вођена између Милутина Миланковића и Војислава В. Мишковића у периоду од 1924. до 1952. године, током које је размењено око 30 писама и разгледница, може се завирити у догађаје који су претходили Миланковићевим прорачунима везаним за теорију климатских промена, сарадњу са Алфредом Вегенером и Владимиром Кепеном, оснивање и изградњу Астрономске опсерваторије у Београду, каријеру Војислава В. Мишковића, Миланковићев рад, публиковање његових радова, приступ Српској академији наука, и друге теме.

18. јун, 19 часова, Кристална сала, Скендер-бегова 51

ВРЕМЕ И КЛИМА ПЛАНЕТА
проф. др Миливој Б. Гаврилов

Време и клима су појмови настали због потребе да се опишу процеси у атмосфери Земље и да се установи утицај атмосфере, као места најчешћег боравка људи, на појединце и људске заједнице. За време и климу планета за сада се не може говорити да имају било какав утицај на појединце и људске заједнице, али као процеси који се одвијају у атмосферама планета јесу предмет изучавања и о томе постоје неке информације. Како се све може изучавати време и клима планета и шта смо до сада сазнали о томе, биће укратко садржај ове теме.

25. јун, 19 часова, Кристална сала, Скендер-бегова 51

ЕТИКА И ФЕНОМЕНОЛОГИЈА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
проф. др Александар Петровић

Дело Милутина Миланковића засновано је на етичким и феноменолошким начелима. Да свој рад није етички утемељио, из чега је следила посебно обликована теорија сазнања, Миланковић не би могао да својим научним резултатима да канонски облик. Како је савременој науци етички и феноменолошки хоризонт махом потпуно скривен, желимо да подсетимо да је Миланковић велики, не само по битним научним доприносима које је дао, већ и по ономе на чему они почивају. Иако га је на крају каријере слушало свега четворо студената, јер је говорио о начелима, а не о конкретној научној технологији, он се управо тиме придружио највећим мислиоцима који су се обраћали само онима који су имали уши да чују.