O snegu i snežnom pokrivaču u Beogradu

Srednji datum pojave (padanja) prvog snega je 23. NOVEMBAR. Najraniji datum pojave prvog snega (najraniji sneg) je 7. OKTOBAR 1897. godine. Takođe, raspolažemo podatkom da je poneka pahuljica promicala i 4. OKTOBRA 1972. godine. Najkasniji datum pojave prvog snega je 27. DECEMBAR 1979. godine.

Srednji datum pojave (padanja) poslednjeg snega je 21. MART. Najraniji datum pojave poslednjeg snega je 29. JANUAR 2014. godine. Najkasniji datum pojave poslednjeg snega (najkasniji sneg) je 11. MAJ 1953. godine.

Srednji datum pojave prvog snežnog pokrivača je 3. DECEMBAR. Najraniji datum pojave prvog snežnog pokrivača je 20. OKTOBAR 1908. godine. Najkasniji datum pojave prvog snežnog pokrivača je 19. JANUAR 1951. godine.

Srednji datum pojave poslednjeg snežnog pokrivača je 5. MART. Ne raspolažemo (tačnim) podatkom o najranijem datumu pojave poslednjeg snežnog pokrivača. Najkasniji datum pojave poslednjeg snežnog pokrivača je 22. APRIL 1997. godine.
Kao što se iz ovih podataka može videti, najraniji snežni pokrivač u Beogradu se formirao 20. OKTOBRA 1908. godine, a najkasniji snežni pokrivač se formirao 22. APRILA 1997. godine.

Maksimalne visine snežnog pokrivača (cm) po mesecima: OKTOBAR – 16 cm (28.10.1905), NOVEMBAR – 39 cm (07.11.1995), DECEMBAR – 65 cm (02. i 05.12.1921), JANUAR – 61 cm (16.01.1935), FEBRUAR – 80 cm (03.02.1962), MART – 44 cm (17.03.1962), APRIL – 7 cm (14.04.1996, 17.04.1997). Dakle, najveći sneg u Beogradu iznosi 80 cm (03.02.1962). Pažljivi posmatrač će zapaziti da su maksimumi visine snega u FEBRUARU i MARTU izmereni u jednoj istoj zimi (1961/62), ali ta zima je temperaturno bila u granicama normale.

I na kraju, dve meteo zanimljivosti vezane za prethodnu zimu (2013/2014). Naime, prethodne zime smo dobili najraniji datum pojave (padanja) poslednjeg snega – 29. JANUAR 2014. godine. Dakle, posle 29. JANUARA ove godine više nije bilo pojave (padanja) snega u Beogradu. Prethodni datumski rekord – 4. FEBRUAR 2007. godine.

Takođe, zime 2013/2014. smo dobili najraniji datum poslednjeg mraznog dana (poslednjeg mraza) – 5. FEBRUAR 2014. godine. Dakle, posle 5. FEBRUARA ove godine više nije bilo mraza u Beogradu. Prethodni datumski rekord – 16. FEBRUAR 1936. i 1989. godine.

 

Copyright © 2014. MeteoLogos – svet meteorologije (Sva prava zadržana)