GLOBALNO ZAGREVANJE I PROMENE KLIME – dr Mlađen Ćurić

Tvrdnja da će ugljen-dioksid da izazove katastrofu je isto što i reći da će paukova mreža da obustavi avionski saobraćaj. Klima zavisi od mnoštva faktora, i ljudskih, ali i mnogo više prirodnih: kopna, mora, Sunčeve energije, položaja ostalih planeta, kosmičkih sila… – tvrdi profesor dr Mlađen Ćurić.

IZVOR: MAGAZIN – nedeljni dodatak dnevnog lista POLITIKA, broj 801, 03.02.2013, str. 2-5