Rekonstrukcija srednjih mesečnih i godišnjih temperatura u Beogradu za periode od 1848. do 1865. i od 1876. do 1887. godine

U ovom radu su tabelarno prikazane vrednosti srednjih mesečnih i godišnjih temperatura vazduha za Beograd, koje su dobijene na osnovu korelacija mernih podataka između Senjaka i Vračara.

Podaci u tabeli 1, koji su prikazani za periode januar 1848 – novembar 1865. i decembar 1875 – decembar 1887, su dobijeni korelacijom srednjih mesečnih i godišnjih temperatura između beogradskih stanica Senjak i Vračar iz uporednog dvanaestogodišnjeg perioda (1888-1899. godina), na osnovu koje je određena srednja vrednost razlike između ove dve gradske lokacije.

Na osnovu provere rezultata dobijenih redukcijom podataka sa stanice Senjak na stanicu Vračar (u tabeli 1 prikazani podaci za periode januar 1848 – novembar 1865. i decembar 1875 – decembar 1887), može se pouzdano zaključiti da je postignut odličan rezultat, odnosno da je uspešno izvršena rekonstrukcija Jakšićevih merenja sa Senjaka.

TABELA 1 – Rekonstruisane srednje mesečne i godišnje temperature u Beogradu za periode od 1848. do 1865. i od 1876. do 1887. godine

Kao dokaz uspešno obavljene redukcije podataka, u tabeli 2 prikazujemo uporedne vrednosti srednjih mesečnih i godišnjih temperatura u Beogradu u periodu od avgusta 1887. do decembra 1899. godine za stanice Vračar (gornji red u tabeli) i Senjak (donji red u tabeli).

TABELA 2 – Uporedni pregled srednjih mesečnih i godišnjih temperatura za Vračar (gornji red) i Senjak – redukovane vrednosti (donji red)

Podaci za stanicu Vračar (gornji red u tabeli 2) predstavljaju srednje mesečne temperature na Vračaru, dok su podaci u donjem redu redukovani sa Senjaka na Vračar, na osnovu srednje razlike između ova dva niza podataka. U tabeli 2 vidimo da od 149 meseci sa paralelnim podacima, u čak 114 njih dobijena razlika iznosi do svega 0,3 stepena (meseci obojeni žutom bojom). Dakle, nakon analize ova dva paralelna beogradska niza i redukcije podataka sa Senjaka na Vračar, ustanovljeno je da u više od 75% slučajeva razlika u mesečnim podacima između ove dve gradske stanice iznosi do (svega) 0,3 stepena, kako po pojedinačnim mesecima, tako i na godišnjem nivou, što je očigledan pokazatelj da se rezultati Jakšićevih merenja sa Senjaka (periodi 1848-1865. i 1876-1899) vrlo uspešno mogu iskoristiti u cilju kvalitetnog produžetka beogradskog meteorološkog niza.

TABELA 3 – Srednje vrednosti razlika po mesecima i na godišnjem nivou između originalnih Jakšićevih podataka sa Senjaka i podataka sa MO „Vračar“ u periodu paralelnih osmatranja (1888-1899)

Kao što se iz tabele 3 može primetiti, najbolji rezultati redukcije MESEČNIH i GODIŠNJIH temperaturnih podataka sa stanice Senjak na stanicu Vračar su dobijeni kod dva najvažnija temperaturna parametra – srednjih mesečnih temperatura i srednjih mesečnih maksimalnih temperatura, dok su kod minimalnih temperatura dobijeni nešto lošiji rezultati redukcije, s obzirom na lokacije i mikroklimu oba ova merna mesta, što je i sasvim logičan i očekivani ishod redukcija podataka.

Nažalost, podaci za period od decembra 1865. do novembra 1875. godine (10 godina) nisu mogli biti redukovani sa Senjaka na Vračar, jer nedostaje dnevnik Jakšićevih merenja za taj period. Međutim, nedostajući podaci su rekonstruisani na osnovu temperaturnih podataka Budimpešte i Zagreba.

Autori rada: Vladimir Bilak i Nedeljko Todorović