Category Archives: Klimatske informacije

Još o našoj umereno-kontinentalnoj klimi, letu i zimi

S obzirom na činjenicu da je na postojećim tzv. meteorološkim forumima u regionu široko zastupljeno subjektivno i selektivno tumačenje vremenskih pojava, klimatskih procesa i meteoroloških podataka, a koje je najčešće bazirano na apsolutnom neznanju i na proizvoljnim tvrdnjama na osnovu nekakvih ličnih meteo ukusa, mora se skrenuti pažnja na takve pristrasne “analize”, kao i na

Read More

O našoj umereno-kontinentalnoj klimi

Kada govorimo o umereno-kontinentalnoj klimi, važno je naglasiti da su meteorološki ekstremi gotovo redovna pojava u umerenim širinama, kojima i mi pripadamo. Naime, hladne vazdušne mase iz mesta formiranja povremeno kreću i prodiru daleko na jug i jugoistok, donoseći zahlađenje u regionima koje na svom putu zahvataju. Istovremeno, tople vazdušne mase povremeno kreću daleko prema

Read More

PROMENLJIVOST je suštinska odlika vremena i klime

Na prvoj Međunarodnoj konferenciji o klimi, održanoj u Montrealu u avgustu 2014. godine, meteorološki „stručnjaci“ su najavili pravu meteorološku katastrofu koju će stanovnici planete preživljavati uz sve više vrelih i polarnih talasa, sve češćih vazdušnih turbulencija, pa i cunamija u okeanima čiji će se talasi penjati i do 40 metara visine. Takođe je saopšteno da

Read More

Dinamika i mogući uzroci temperaturnih i padavinskih ekstrema na teritoriji Crne Gore u periodu 1951-2010.

DINAMIKA I MOGUĆI UZROCI TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH EKSTREMA NA TERITORIJI CRNE GORE U PERIODU 1951-2010.   ZAKLJUČAK rada: Ova disertacija je imala dva osnovna cilja. Prvi je utvrđivanje dinamike, a drugi mogućih uzroka temperaturnih i padavinskih ekstrema na teritoriji Crne Gore u periodu 1951-2010. Istraživanje u okviru navedene teme realizovano je detaljnom analizom trenda i

Read More

Promene temperature vazduha u svetu i Srbiji i Severno-atlantska oscilacija (NAO)

U ovom radu je istraživana veza između temperature vazduha i Severno-atlantske oscilacije (NAO) u svetu, u periodu od 1979. do 2006. godine. Ispitivana je veza između satelitskih podataka temperature vazduha (UAHMSU) i NAO-indeksa na prostoru Srbije (17.5-22.5°E i 42.5-47.5°N ), u Evropi (10-45°E i 35-70°N) i svetu po pojasevima od po 10° geografske širine. Uočen

Read More

Satelitski podaci pokazali da klimatski procesi ne mogu biti globalnog karaktera

Na stranici http://climexp.knmi.nl/data/tcet.dat nalaze se rezultati merenja iz centralne Engleske, i to je najduži svetski niz temperaturnih merenja koji datira još od 1659. godine. Dakle, najduži svetski meteorološki niz obuhvata period od 356 godina osmatranja. Na priloženoj slici ispod vidimo odstupanje srednjih godišnjih temperatura vazduha od normale, na području centralne Engleske, za period od 1772.

Read More