Category Archives: Klimatske informacije

SREDNJA DNEVNA TEMPERATURA VAZDUHA – razlika između dva načina izračunavanja

Srednja dnevna temperatura vazduha Razlika između dva načina izračunavanja Nedeljko Todorović, Vladimir Bilak   Uvod Poslednjih decenija u porastu je interesovanje za temperaturu vazduha kao najznačajniji klimatološki parametar, pre svega u sklopu istraživanja trenda, a u cilju uočavanja i analize klimatskih varijacija. U ovom radu analizira se razlika u izračunavanju srednje dnevne temperature vazduha na

Read More

Kriterijumi za podelu na godišnja doba

Postoji nekoliko kriterijuma za podelu na godišnja doba: 1. astronomski, 2. meteorološki, 3. klimatološki, i 4. atmosfersko-cirkulacijski. 1. Prema astronomskom kriterijumu, srednji datum početka PROLEĆA je 21. mart (prolećna ravnodnevica), početka LETA – 21. jun (najduža obdanica), početka JESENI – 23. septembar (jesenja ravnodnevica) i početka ZIME – 21. decembar (najkraća obdanica). Međutim, pomenuti astronomski

Read More

Mesečni temperaturni i padavinski podaci za glavne meteo stanice bivše SFRJ

Tabele sa mesečnim i godišnjim meteorološkim podacima: 1.) – srednje mesečne i godišnje temperature vazduha, i 2.) – srednje mesečne i godišnje količine padavina, za 30 glavnih meteoroloških stanica sa područja bivše SFRJ, za period 1931-1986. godina (1931-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1986). Do ovih podataka je teško doći, jer ih skoro nigde nema, pogotovo za standardni

Read More

Sezonske temperaturne korelacije između centralne i jugoistočne Evrope

Prepiska dva člana (Risto Marić i Vladimir Bilak) sa CROMETEO foruma iz 2011. godine, u kojoj se analiziraju korelacije temperaturnih podataka po sezonama između Beograda i Praga: Risto Marić: „S druge strane, malo sam se potrudio pa izračunao korelacije između temperaturnih nizova srednjih, maksimalnih i minimalnih temperatura u Beogradu i Pragu za period 1951-2000. Na

Read More

Još o našoj umereno-kontinentalnoj klimi, letu i zimi

Kada govorimo o temperaturnim podacima, čije (srednje i ekstremne) vrednosti određuju našu klimu, potrebno je na samom početku naglasiti da je na postojećim tzv. meteorološkim forumima u regionu široko zastupljeno subjektivno i selektivno tumačenje vremenskih pojava, klimatskih procesa i meteoroloških podataka, a koje je najčešće bazirano na apsolutnom neznanju i na proizvoljnim tvrdnjama na osnovu

Read More