Category Archives: Klimatske informacije

Dinamika i mogući uzroci temperaturnih i padavinskih ekstrema na teritoriji Crne Gore u periodu 1951-2010.

DINAMIKA I MOGUĆI UZROCI TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH EKSTREMA NA TERITORIJI CRNE GORE U PERIODU 1951-2010.   ZAKLJUČAK rada: Ova disertacija je imala dva osnovna cilja. Prvi je utvrđivanje dinamike, a drugi mogućih uzroka temperaturnih i padavinskih ekstrema na teritoriji Crne Gore u periodu 1951-2010. Istraživanje u okviru navedene teme realizovano je detaljnom analizom trenda i

Read More

Promene temperature vazduha u svetu i Srbiji i Severno-atlantska oscilacija (NAO)

U ovom radu je istraživana veza između temperature vazduha i Severno-atlantske oscilacije (NAO) u svetu, u periodu od 1979. do 2006. godine. Ispitivana je veza između satelitskih podataka temperature vazduha (UAHMSU) i NAO-indeksa na prostoru Srbije (17.5-22.5°E i 42.5-47.5°N ), u Evropi (10-45°E i 35-70°N) i svetu po pojasevima od po 10° geografske širine. Uočen

Read More

Satelitski podaci pokazali da klimatski procesi ne mogu biti globalnog karaktera

Na stranici http://climexp.knmi.nl/data/tcet.dat nalaze se rezultati merenja iz centralne Engleske, i to je najduži svetski niz temperaturnih merenja koji datira još od 1659. godine. Dakle, najduži svetski meteorološki niz obuhvata period od 356 godina osmatranja. Na priloženoj slici ispod vidimo odstupanje srednjih godišnjih temperatura vazduha od normale, na području centralne Engleske, za period od 1772.

Read More

Uporedna analiza promena temperature vazduha u Srbiji na osnovu satelitskih i prizemnih merenja

U radu je izvršena uporedna analiza promene temperature vazduha na teritoriji Srbije, na osnovu setova podataka prizemnih i satelitskih osmatranja, u periodu od 1979. do 2006. godine. Analiza trenda je pokazala da nema amplifikacije trenda porasta temperature sa visinom. Nameće se zaključak da se porast temperature vazduha na istraživanom prostoru, kao i na planeti u

Read More

Promene temperature vazduha na osnovu satelitskih osmatranja u Srbiji i svetu

U radu je analizirana promena temperature vazduha u Srbiji i svetu, na osnovu podataka satelitskih osmatranja, u periodu od 1979. do 2006. godine. Analiza trenda je pokazala da nema amplifikacije trenda porasta temperature sa visinom. Analiza za Srbiju pokazala je u poslednjih 20 godina u posmatranom periodu od 1987. do 2006. godine negativan trend temperature

Read More

Trendovi razlika srednjih mesečnih temperatura u proleće i jesen

“Arktik će, prema najnovijim istraživanjima, do 2014. godine ostati bez leda. Za 40 godina sva priobalna područja biće potopljena, a prelazna godišnja doba će nestati. Podizanje nivoa mora od jednog metra, predviđeno najkasnije do 2050. godine, potopiće Veneciju i Sankt Peterburg, ali i čitavu Okeaniju, Bangladeš, Holandiju. Postoji 75 odsto šanse da u leto 2014.

Read More