SAČUVANO OD ZABORAVA – Izveštaji beogradskih lekara o vremenskim prilikama i bolestima u periodu od 1848. do 1850. godine

U publikaciji pod nazivom ŽIVETI U BEOGRADU – Dokumenti Uprave grada Beograda, u knjizi II (1842-1850), možemo pronaći periodične izveštaje beogradskih lekara o stanju zdravlja u Beogradu, ali i o karakteristikama vremena tokom pojedinih meseci ili sezona u periodu od 1848. do 1850. godine.

Ovde je potrebno naglasiti da se izveštaji lekara o vremenskim (ne)prilikama u potpunosti podudaraju sa podacima meteoroloških merenja i osmatranja u Beogradu iz tog perioda (merenja Vladimira Jakšića na Senjaku).

Kao što se iz priloženih izveštaja može videti, ovdašnji lekari su se još polovinom 19. veka uveliko bavili uzročno-posledičnom vezom između karaktera vremena i pojava raznoraznih bolesti i rizičnih stanja zdravlja, što znači da biometeorologija i biomedicina kao zasebne grane nauke imaju duboko utemeljenje u našim krajevima.

Izveštaji o vremenu su predstavljeni posebno, hronološkim redosledom, od 1848. do 1850. godine.

U nastavku članka su prikazani kompletni izveštaji lekara o zdravlju građana Beograda u pomenutom trogodišnjem periodu.

 

Iz izveštaja za 1848. godinu (slika iznad)

Iz izveštaja za jul i avgust 1849. godine (slika iznad)

Iz izveštaja za septembar i oktobar 1849. godine (slika iznad)

Iz izveštaja za jun i jul 1850. godine (slika iznad)

Kompletan izveštaj za 1848. godinu (slika iznad)

Kompletan izveštaj za leto i ranu jesen 1849. godine (slika iznad)

Kompletan izveštaj za jun i jul 1850. godine (slika iznad)