SAČUVANO OD ZABORAVA – Zapisi o vremenu u Srbiji iz 1847. i 1848. godine

U NOVINAMA ČITALIŠTA BEOGRADSKOG, koje su izlazile tokom dve godine (od početka 1847. do početka 1849. godine), mogu se pronaći izveštaji dopisnika o nevremenima i njihovim posledicama, ali i o odlikama vremena tokom pojedinih perioda ili meseci, kada su zabeležene neke od neuobičajenih ili ekstremnih vremenskih pojava.

Ovom prilikom je važno napomenuti da se opisane vremenske pojave podudaraju sa meteorološkim podacima. Inače, upravo u to vreme, početkom 1848. godine, u Beogradu (na Senjaku) su započela svakodnevna meteorološka merenja i osmatranja, koja su trajala pune 52 godine, sve do kraja 1899. godine.

Zapisi o vremenu su predstavljeni hronološkim redosledom, od maja 1847. do avgusta 1848. godine.

 

JAGODINA – Nevreme sa gradom od 6. maja 1847. godine (slika iznad)

GLEDIĆ – Posledice udara groma od 14. septembra 1847. godine (slika iznad)

Nevreme sa gradom u mnogim delovima Srbije od 15. septembra 1847. godine (slika iznad)

GORNJI MILANOVAC – Sneg na Rudniku, 18. septembar 1847. godine (slika iznad)

Kišovito i hladno vreme krajem septembra i početkom oktobra 1847. godine (slika iznad)

PARAĆIN – Ponovno cvetanje jabuka tokom leta 1847. godine (slika iznad)

Kišovito i hladno vreme u oktobru 1847. godine (slika iznad)

VALJEVO – Susnežica i sneg u valjevskom kraju pred kraj oktobra 1847. godine (slika iznad)

NEGOTIN – Hladnoća i sneg u januaru 1848. godine (slika iznad)

DONJI MILANOVAC – Hladnoća i sneg u januaru 1848. godine (slika iznad)

Invazija skakavaca, vrućine i epidemija kolere u julu 1848. godine (slika iznad)

KLADOVO – Invazija skakavaca, vrućine, epidemija kolere i nizak vodostaj Dunava u avgustu 1848. godine (slika iznad)

BEOGRAD – Kiša, vetar i hladno vreme na Petrovdan 1850. godine (slika iznad)